ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brindle

B R IH1 N D AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brindle-, *brindle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
brindle(adj) เป็นลายเสือ(สีขนของสุนัขหรือแมว), มีริ้วลายสีเทา หรือน้ำตาล หรือมีสีมีเป็นลายๆ หรือเป็นหย่อมๆ มักใช้กับลวดลายของขนสัตว์จำพวกแมว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brindle(adj) ซึ่งมีลาย
brindled(adj) ซึ่งมีลาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brindlen. สัตว์ที่สีลาย, สีลาย adj. ต่าง, ลาย

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
BRINDLE B R IH1 N D AH0 L
BRINDLEY B R IH1 N D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brindled (j) brˈɪndld (b r i1 n d l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[luò, ㄌㄨㄛˋ, / ] brindled ox; clear; eminent, #133,581 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タマカイ[tamakai] (n) giant grouper (Epinephelus lanceolatus); brindle bass; bumblebee grouper; Queensland grouper [Add to Longdo]
斑牛[まだらうし, madaraushi] (n) brindled (spotted) ox [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brindle \Brin"dle\, n. [See {Brindled}.]
   1. The state of being brindled.
    [1913 Webster]
 
   2. A brindled color; also, that which is brindled.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Brindle \Brin"dle\, a.
   Brindled.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 brindle
   adj 1: having a grey or brown streak or a pattern or a patchy
       coloring; used especially of the patterned fur of cats
       [syn: {brindled}, {brindle}, {brinded}, {tabby}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top