หรือคุณหมายถึง boßo?
Search result for

bosso

(7 entries)
(0.0191 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -bosso-, *bosso*
Possible hiragana form: ぼっそ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
bosso-rilievo; bas-relief; low reliefรูปนูนต่ำ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Bosso's profile of the phantom-- he may as well be describing himself.คุณก็รู้ ผมมีความรู้สึกไม่ค่อยดี กับโดคส์เท่าไหร่นัก The Dark... Whatever (2012)
Thank you, investigator Bosso.แต่หลังจากมีเรื่องของ นักชำแหละแห่งท่าเรือเกิดขึ้น The Dark... Whatever (2012)
Philip Bosso.ให้ตายเถอะ บอกมา The Dark... Whatever (2012)
Bosso's S.U.V. But where did he go?เชี่ยเอ๊ย มันเสี่ยงเกินไปสำหรับพี่ The Dark... Whatever (2012)
I don't think Bosso's the phantom. He has an alibi. You vetted him?ฉันว่าเราเจอของดีเข้าให้แล้ว The Dark... Whatever (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BOSSO    B OW1 S OW0

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top