ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

beadling

B IY1 D L IH0 NG   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beadling-, *beadling*, beadl
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา beadling มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *beadling*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beadle[N] ผู้นำพิธีในโบสถ์ของยิว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beadle(บีด'เดิล) n. ผู้นำพิธีการ,ผู้ถือคทาพิธี,นักการ (เช่นในศาล) ,ผู้ช่วยพระทำพิธี

English-Thai: Nontri Dictionary
beadle(n) ผู้ช่วยพระทำพิธี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beadlikeductsท่อโป่งออกทั่วไปเหมือนลูกปัด [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Beadle calls on her, all polite...เจ้าหน้าที่มารับเธอไป อย่างสุภาพยิ่ง Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Will Beadle Bamford be the judge?เจ้าหน้าที่แบมฟอร์ดจะกรุณาเป็นกรรมการให้ได้หรือไม่ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
You will be welcome, Beadle Bamford...ยินดีที่จะได้ต้อนรับคุณ เจ้าหน้าที่แบมฟอร์ด Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Why doesn't the Beadle come?ทำไมไอ้เจ้าหน้าที่ไม่มาซะที Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
So, do we have a deal, or should I run down the street to me old pal Beadle Bamford?งั้น คุณจะรับข้อเสนอของผมมั้ย หรือว่าผมควรจะโร่ไปบอกเพื่อนผม เจ้าหน้าที่แบมฟอร์ด Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
These premises are hardly prepossessing and yet the Beadle tells me...ที่นี่ออกจะไม่ค่อยน่าดู แต่เจ้าหน้าที่บอกฉันว่า... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Tell it to the Beadle and the police as well!ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ และแจ้งตำรวจด้วย! Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
We gotta find the Beadle and get the law here.เราต้องไปเรียกเจ้าหน้าที่ ให้กฎหมายมาจัดการ Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Beadle...เจ้าหน้าที่... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Beadle...เจ้าหน้าที่... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Beadle...เจ้าหน้าที่... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Beadle...เจ้าหน้าที่... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
Beadle dear, Beadle...เจ้าหน้าที่ ที่รัก เจ้าหน้าที่... Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street (2007)
I'm Miss Beadle.Ich bin Miss Beadle. Country Girls (1974)
- Thank you, Miss Beadle.- Danke, Miss Beadle. Country Girls (1974)
She's the best teacher in the whole world!Miss Beadle ist die beste Lehrerin auf der ganzen Welt. Country Girls (1974)
And wait til' you smell Ms. Beadle? s Lemon Verbina!Du wirst staunen, wenn du Miss Beadles Lemon Verbena riechst. Country Girls (1974)
All that Ms. Beadle asks of you, is that you do your best.Miss Beadle verlangt von dir nur das, was du bereits weißt. Country Girls (1974)
I think I better give it Miss Beadle.Ich werde Miss Beadle den Zettel geben müssen. Country Girls (1974)
That's up to Ms. Beadle.- Ich gehe mit zu Miss Beadle. Country Girls (1974)
Laura wanted you to see her paper, Ms. Beadle.Laura möchte ihren Aufsatz abgeben, Miss Beadle. Ma ist gut. Sie arbeitet schwer. Country Girls (1974)
Thank you, Miss Beadle.Danke, Miss Beadle. Country Girls (1974)

CMU English Pronouncing Dictionary
BEADLE B IY1 D AH0 L
BEADLES B IY1 D AH0 L Z
BEADLING B IY1 D L IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beadle (n) bˈiːdl (b ii1 d l)
beadles (n) bˈiːdlz (b ii1 d l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kirchendiener {m} | Kirchendiener {pl}beadle | beadles [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top