ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appropriated retained earnings

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appropriated retained earnings-, *appropriated retained earnings*, appropriated retained earning
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา appropriated retained earnings มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *appropriated retained earnings*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appropriated retained earningsกำไรสะสมจัดสรร [การบัญชี]
Unappropriated retained earningsกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร [การบัญชี]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำไรสะสมที่จัดสรรแล้ว[n. exp.] (kamrai sasom thī jatsan laēo) EN: appropriated retained earnings   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top