หรือคุณหมายถึง alyß?
Search result for

alyss

(14 entries)
(0.0251 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alyss-, *alyss*, alys
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Alyssa Foldes?เอลิสซาs? The Echo (2008)
Alyssa Foldes.เอลิสซา The Echo (2008)
Alyssa Foldes?เอลิสซา? The Echo (2008)
You know Alyssa?คุณรู้จัก เอลิสซา ไหม The Echo (2008)
I know Alyssa never showed up tonight.ฉันรู้ เอลิสซา บอกฉันเมื่อคืน The Echo (2008)
Did Alyssa talk to her? Don't know.ไม่รู้ The Echo (2008)
Alyssa?เอลิสซา? The Echo (2008)
Alyssa!เอลิสซา! The Echo (2008)
Alyssa!เอลิสซา The Echo (2008)
Alyssa?เอลิสซา The Echo (2008)
Tony Danza, Judith Light, Alyssa Milano,Tony Danza, Judith Light, Alyssa Milano, Competitive Wine Tasting (2011)
Were you close to Mr. Hayes, Alyssa?คุณสนิทกับคุณเฮยส์ไหมครับ อลิซซ่า? Eye of the Beholder (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
ALYSSA    AH0 L IH1 S AH0

Japanese-English: EDICT Dictionary
アリッサム[, arissamu] (n) alyssum [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top