ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

agricultural bank

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -agricultural bank-, *agricultural bank*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา agricultural bank มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *agricultural bank*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agricultural bankธนาคารเพื่อการเกษตร [เศรษฐศาสตร์]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中国农业银行[Zhōng guó Nóng yè Yín háng, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄨㄥˊ ㄧㄝˋ ㄧㄣˊ ㄏㄤˊ, / ] Agricultural Bank of China, #28,173 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Landwirtschaftsbank {f}agricultural bank [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top