ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

advantages

AE0 D V AE1 N T IH0 JH IH0 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -advantages-, *advantages*, advantage
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Advantagesประโยชน์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are advantages to show a degree of leniencyยังมีความได้เปรียบอยู่/n จากขั้นตอนการผ่อนปรน Æon Flux (2005)
Despite all of the advantages and privileges that you were given at birth, you have returned to prison again and again.แม้คุณจะมีพรสวรรค์ มาตั้งแต่เกิด คุณกลับเข้าคุกอยู่ซ้ำแล้วซ้ำเล่า Saw III (2006)
From birth, you've all been given the advantages of few others.ตั้งแต่เริ่ม พวกคุณทุกคนได้รับข้อได้เปรียบมากกว่าคนอื่นๆ Saw V (2008)
Yet through poor moral decisions you've used these advantages to selfishly further only yourselves at the expense of others.อย่างไรก็ดี จากการตัดสินใจที่ขาดจริยธรรม... ...คุณก็ใช้ข้อได้เปรียบนั้นอย่างเห็นแก่ตัว ทำแต่เพื่อตัวพวกคุณเอง ทำให้คนอื่นต้องสูญเสีย Saw V (2008)
He said he could give me all the advantages she couldn't, but she wouldn't let him.แต่แม่ก็ไม่ยอม A Little Night Music (2010)
You know, it's pointless trying to deny the advantages of your situation.คุณรู้ มันไม่ใช่เรื่อง ที่พยายามปฏิเสธประโยชน์ในสถานการณ์ของคุณเอง Trial and Error (2010)
Obviously, I don't need to point out the advantages for you.เห็นได้ชัดว่า ฉันคงไม่ต้องบอกว่า นายได้เปรียบอะไรบ้าง? Limitless (2011)
There are many advantages of traveling by yourself.มีข้อดีเยอะแยะไป Contemporary Impressionists (2012)
One of the advantages to being married?ข้อดีอย่างหนึ่งของการแต่งงาน Pu'olo (2012)
There are considerable advantages to diversification of distribution, like putting 6, 000 miles between you and your product.มีข้อได้เปรียบอย่างมาก ต่อการกระจายความเสี่ยง ของการกระจายยา 000 ไมล์ Gliding Over All (2012)
Mr. Hughes, I'm finding more and more tax advantages for buying up real estate in Nevada.คุณฮิวส์ ผมพบข้อได้เปรียบทางภาษี ในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในเนวาดา Rules Don't Apply (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
advantagesAll the people in this world haven't had the advantages that you've had.
advantagesHis height is a great advantages when he plays volleyball.
advantagesLiving in a large city has many advantages.
advantagesMany advantages accrue to society from the freedom of speech.
advantagesOne of the advantages of living in a democracy is that one is permitted to say whatever he thinks.
advantagesOur plan has lost of additional advantages.
advantagesOur plan has lots of advantages.
advantagesReflect on advantages and disadvantages before you make up your mind.
advantagesThe one has a lot of advantages over that one.
advantagesThere are several advantages to city life.
advantagesWhat price do we have to pay for these advantages?

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผลได้ผลเสีย[phondāi phonsīa] (n, exp) EN: advantages and disadvantages ; upsides and downsides ; pros and cons   FR: le pour et le contre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ADVANTAGES AE0 D V AE1 N T IH0 JH IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
advantages (v) ˈədvˈaːntɪʤɪz (@1 d v aa1 n t i jh i z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
利害[りがい, rigai] (n) advantages and disadvantages; interest; (P) #15,909 [Add to Longdo]
一長一短[いっちょういったん, icchouittan] (n) (something having its) merits and demerits; advantages and disadvantages; good points and shortcomings [Add to Longdo]
一得一失[いっとくいっしつ, ittokuisshitsu] (n) gaining some and losing some; (something having its) advantages and disadvantages [Add to Longdo]
一利一害[いちりいちがい, ichiriichigai] (n) advantages and disadvantages; gain some, lose some [Add to Longdo]
長短[ちょうたん, choutan] (n) (1) length; (2) long and short; advantages and disadvantages; pluses and minuses; strong and weak points; merits and demerits; (P) [Add to Longdo]
得失[とくしつ, tokushitsu] (n) advantages and disadvantages; plus and minuses; (P) [Add to Longdo]
利害得失[りがいとくしつ, rigaitokushitsu] (n) advantages and disadvantages; pros and cons [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top