ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

According to [...] hell to pay.

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -According to [...] hell to pay.-, *According to [...] hell to pay.*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

According to ( AH0 K AO1 R D IH0 NG T UW1) these ( DH IY1 Z) legends ( L EH1 JH AH0 N D Z), if ( IH1 F) you ( Y UW1) purloin ( P ER0 L OY1 N) sacred ( S EY1 K R AH0 D) stones ( S T OW1 N Z) there ( DH EH1 R) is ( IH1 Z) hell ( HH EH1 L) to ( T UW1) pay ( P EY1).

 


  

 
According to
 • ตามแต่: ตามที่, ตาม [Lex2]
 • ที่กำหนดโดย: ตามข้อกำหนดของ [Lex2]
 • (in) /'ək'ɔːdɪŋ-tə/ [OALD]
these
 • เหล่านี้ (พหูพจน์ของ this)[Lex2]
 • (ธีซ) pron.,adj. พหูพจน์ของ this [Hope]
 • (adj) เหล่านี้,พวกนี้,เช่นนี้ [Nontri]
 • (pro) สิ่งเหล่านี้,อย่างนี้ [Nontri]
 • /DH IY1 Z/ [CMU]
 • (j) /ðiːz/ [OALD]
  [this]
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
legends
 • /L EH1 JH AH0 N D Z/ [CMU]
 • (n) /l'ɛʤəndz/ [OALD]
  [legend]
 • คำจารึก: คำสลัก [Lex2]
 • คำบรรยายใต้ภาพ: คำอธิบายภาพ [Lex2]
 • ตำนาน: นิทาน, เรื่องเล่าต่อๆกันมา [Lex2]
 • บุคคลที่มีชื่อเสียง[Lex2]
 • เรื่องราวของบุคคลหรือเหตุการณ์ที่มีชื่อเสียง: เรื่องราวของบุคคลที่น่าสนใจ [Lex2]
 • (เลจ'เจินดฺ) n. ตำนาน,คำสลัก,คำอธิบายภาพ,ตารางอธิบายบนแผนที่แผนภูมิ,ผู้เป็นตัวเอกของเรื่อง ###S. myth,fiction,fable [Hope]
 • (n) นิทานโบราณ,ตำนาน,เรื่องเล่าลือ,คำสลัก,แผนภูมิ [Nontri]
 • /L EH1 JH AH0 N D/ [CMU]
 • (n) /l'ɛʤənd/ [OALD]
if
 • ถ้า: ถ้าหากว่า, สมมุติว่า, แม้นว่า, แม้ว่า, ดุจดังที่ [Lex2]
 • (อิฟ) conj. ถ้า,ถ้าหมก,เผื่อ,สมมุติว่า,หาก n. ความไม่แน่นอน,ข้อสมมุต [Hope]
 • (con) ถ้า,แม้ว่า,เผื่อ,สมมุติว่า,ถ้าหาก [Nontri]
 • /IH1 F/ [CMU]
 • /IH0 F/ [CMU]
 • (cc) /ɪf/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
purloin
 • ขโมย[Lex2]
 • (เพอลอยน์',เพอ'ลอยน์) vt.,vi. ขโมย,ยักยอก,ลัก. ###SW. purloiner n. [Hope]
 • (vt) ลักขโมย,ฉกฉวย,ฉกชิง,ยักยอก [Nontri]
 • /P ER0 L OY1 N/ [CMU]
 • (v) /p'ɜːʳl'ɔɪn/ [OALD]
sacred
 • ซึ่งอุทิศให้แก่พระเจ้า[Lex2]
 • ซึ่งเป็นที่สักการะทางศาสนา: ซึ่งเป็นที่บูชา, ซึ่งล่วงเกินไม่ได้ [Lex2]
 • (เซ'คริด) adj. ศักดิ์สิทธิ์,เกี่ยวกับการบูชาในทางศาสนา,เกี่ยวกับศาสนา,เป็นที่สักการบูชา,ล่วงละเมิดไม่ได้,ล่วงเกินไม่ได้ ###SW. sacredness n. ###S. hallow [Hope]
 • (adj) เป็นที่สักการะ,ศักดิ์สิทธิ์,เป็นที่เคารพบูชา [Nontri]
 • /S EY1 K R AH0 D/ [CMU]
 • /S EY1 K R IH0 D/ [CMU]
 • (j) /s'ɛɪkrɪd/ [OALD]
stones
 • /S T OW1 N Z/ [CMU]
 • (v) /st'ɒunz/ [OALD]
  [stone]
 • ก้อนหิน: หิน [Lex2]
 • เพชรพลอย[Lex2]
 • เมล็ดผลไม้[Lex2]
 • หน่วยวัดน้ำหนักตามมาตราอังกฤษเท่ากับ 14 ปอนด์[Lex2]
 • นิ่ว: ก้อนนิ่ว [Lex2]
 • สีเทาอ่อน[Lex2]
 • แท่นพิมพ์: แท่นหินเรียงพิมพ์ [Lex2]
 • ทำด้วยหิน: เป็นเครื่องหิน [Lex2]
 • มีสีเทาอ่อน[Lex2]
 • ขว้างก้อนหิน: ขว้างหินใส่ [Lex2]
 • เอาเมล็ดออก: คว้านเมล็ด [Lex2]
 • ลับด้วยหิน[Lex2]
 • (สโทน) n. หิน,ก้อนหิน,กรวด,พลอย,เพชรพลอย,หน่วยน้ำหนัก (14ปอนด์) ,สิ่งที่คล้ายก้อนหิน,เม็ดในของผลไม้,หินลับมีด,หินพิมพ์,แท่นหินเรียงพิมพ์,นิ่ว,โรคนิ่ว,ศิลาจารึกหน้าหลุมฝังศพ,ป้ายหินบอกระยะทาง,อนุสาวรีย์,ลูกเห็บ,ลูกอัณฑะ adj. มีลักษณะเป็นหิน vt. ขว้างก้อนหิน, [Hope]
 • (adj) เป็นหิน,ทำด้วยหิน,ประกอบด้วยหิน [Nontri]
 • (n) เพชรพลอย,หิน,น้ำหนัก14ปอนด์,ก้อนนิ่ว,อนุสาวรีย์,ลูกเห็บ [Nontri]
 • (vt) ขว้างด้วยหิน [Nontri]
 • /S T OW1 N/ [CMU]
 • (n) /st'ɒun/ [OALD]
 • (v) /st'ɒun/ [OALD]
there
 • ที่นั่น: ที่โน่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น [Lex2]
 • ในข้อนั้น: ในจุดนั้น, เกี่ยวกับข้อนั้น, เกี่ยวกับเรื่องนั้น [Lex2]
 • ในผลสำเร็จนั้น[Lex2]
 • มี (ใช้เป็น indefinite pronoun อยู่ต้นประโยค)[Lex2]
 • ที่นั่น: ตรงนั้น [Lex2]
 • ประเด็นนั้น[Lex2]
 • ภาวะนั้น: สภาพนั้น, เงื่อนไขนั้น [Lex2]
 • (แธร์) adv. ที่นั่น,ตรงนั้น,ด้านนั้น,ในข้อนั้น. -pron. ที่นั่น,ตรงนั้น,ประเด็นนั้น. n. ภาวะนั้น,สภาพนั้น,เงื่อนไขนั้น,สถานที่นั้น [Hope]
 • (adv) ที่นั่น,ตรงนั้น,ในข้อนั้น,นั่นปะไร,ด้านนั้น [Nontri]
 • /DH EH1 R/ [CMU]
 • (a) /ð'ɛəʳr/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
hell
 • ขุมนรก: นรก, อเวจี [Lex2]
 • (เฮล) n. นรก,ยมบาล, ความชุลมุนวุ่นวาย [Hope]
 • (n) นรก,ขุมนรก,ยมโลก,สถานการพนัน [Nontri]
 • /HH EH1 L/ [CMU]
 • (n) /h'ɛl/ [OALD]
to
 • ไปถึง: ถึง, ไปยัง, จนถึง, ตรงกันกับ, ให้, เพื่อ [Lex2]
 • (ทู) prep. ไปถึง,ถึง,ไปยัง,ไปสู่,ไปทาง,ไปถึง,มีความโน้มน้าว,จนถึง,จนกระทั่งถึง,บรรลุถึง,เข้ากับ,สนองตอบกัน,ตรงกัน,ให้,เพื่อ,เพื่อจะ,ในอันที่จะ,ตาม,ติดตาม, (คณิตศาสตร์) ยกกำลังถึง,ฟื้น,ฟื้นคืน,เฉพาะให้,เพราะ adv. ไปยัง,ไปถึง,ไปสู่,ฟื้น,ฟื้นคืน [Hope]
 • (pre) ยัง,ต่อ,เพื่อจะ,แก่,กับ,จน,ถึง,ตาม,ไปสู่ [Nontri]
 • /T UW1/ [CMU]
 • /T IH0/ [CMU]
 • (in) /tə/ [OALD]
 • (a) /t'uː/ [OALD]
pay
 • จ่าย: จ่ายค่าตอบแทน, จ่ายค่าแรง, จ่ายค่าจ้าง [Lex2]
 • สนใจ: เอาใจใส่ [Lex2]
 • ให้ความคิดเห็น[Lex2]
 • ชดใช้: ตอบแทน, ทดแทน, แก้แค้น [Lex2]
 • ค่าแรง: ค่าตอบแทน, ค่าจ้าง, รายได้ [Lex2]
 • การจ่ายเงิน[Lex2]
 • (เพ) vi.,vt. จ่าย,ชำระ,ทายางกันซึม n. ค่าจ้าง. ###SW. payee n. payer n. payment n. [Hope]
 • (n) ค่าตอบแทน,ค่าจ้าง,เงินเดือน [Nontri]
 • (vt) ตอบแทน,ชำระ,จ่ายเงิน,แก้แค้น,ชดใช้ [Nontri]
 • /P EY1/ [CMU]
 • (v) /p'ɛɪ/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top