ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aims

EY1 M Z   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aims-, *aims*, aim
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aimsเป้าหมาย [การแพทย์]
Aims and objectivesเป้าหมายและวัตถุประสงค์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
From now on, each of our move aims at one single thing:จากนี้ไป ทุกการเคลื่อนไหว จุดหมายเดียวก็คือ March of the Penguins (2005)
One aims for perfection in one's life, but one doesn't find it very often.ผมชอบเห็นผู้คนมีความสุข คุณมีความสุขไหม, นาธาน? Chapter Eighteen 'Parasite' (2007)
A weapon that aims right at the hearts and minds of the weak and desperate.อาวุธที่มุ่งไปที่หัวใจ และจิตใจที่อ่อนแอและสิ้นหวัง The Book of Eli (2010)
The united nations aims to end civil war in a region plagued by warring factions.UN กำลังเริ่มประชุม เรื่องยุติ สงครามกลางเมือง ในพื้นที่ ยังเต็มไปด้วยการสู้รบ Pilot (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aimsDick aims to go alone.
aimsEducation aims to develop potential abilities.
aimsHe carried out all his aims.
aimsHe says racial reconciliation and nation building will be the aims of his government.
aimsHis proposals did not fit in with our aims.
aimsIn Japan, company aims come before personal goals.
aimsIt aims to furnish factories and homes with sophisticated robots.
aimsI will carry out my aims.
aimsMayuko always aims for perfection.
aimsShe aims at becoming a teacher.
aimsThe company aims to branch out into China.
aimsThis book aims to provide an explanation of modern Japanese grammar that is as systematic and as easily understood as possible.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การสละสิทธิ์เรียกร้อง[n. exp.] (kān sala sit rīekrøng) EN: waiver of claims   
ขี้ตู่[v.] (khītū) EN: be apt to make false claims ; falsely claim as one's own   FR: s'approprier indûment
ผีบุญ[n.] (phībun) EN: one who claims supernatural power ; messiah ; faith leader   
ผีบุญผีบ้า[n. exp.] (phībun phī bā) EN: one who claims supernatural power   

CMU English Pronouncing Dictionary
AIMS EY1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aims (v) ˈɛɪmz (ei1 m z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
架空請求詐欺[かくうせいきゅうさぎ, kakuuseikyuusagi] (n) fraud based on demanding payment for false claims or non-existent bills [Add to Longdo]
志す[こころざす, kokorozasu] (v5s,vi) to plan; to intend; to aspire to; to set aims (sights on); (P) [Add to Longdo]
小法廷[しょうほうてい, shouhoutei] (n) petty bench of the supreme court; small claims court [Add to Longdo]
被担保債権額[ひたんぽさいけんがく, hitanposaikengaku] (n) secured claims [Add to Longdo]
不正請求[ふせいせいきゅう, fuseiseikyuu] (n) improper billing; illegal charge; false claims (e.g. for health insurance reimbursement) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

  AIMS
         Apple Internet Mail Server (Apple)
         

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top