ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abood

AH0 B UW1 D   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abood-, *abood*, aboo
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
caboodle(คะบูด'เดิล) n. กอง,กลุ่ม,โขลง
kaboodle(คะบู'เดิล) n. กลุ่ม,กอง, Syn. caboodle

English-Thai: Nontri Dictionary
caboodle(n) โขลง,ฝูง,กลุ่ม

CMU English Pronouncing Dictionary
ABOOD    AH0 B UW1 D
ABOODI    AH0 B UW1 D IY0

Japanese-English: EDICT Dictionary
一切合切;一切合財[いっさいがっさい, issaigassai] (n-adv,n-t) any and every thing; altogether; lock, stock, and barrel; the whole shooting match; the whole kit and caboodle; without reserve [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top