ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

a spokesman for the oscar-nominated actress said she was devastated and that it cast a pall over the upcoming academy award ceremony.

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -a spokesman f [...] ard ceremony.-, *a spokesman f [...] ard ceremony.*
ไม่พบคำที่ท่านค้นหา
เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

A ( AH0) spokesman ( S P OW1 K S M AH0 N) for ( F AO1 R) the ( DH AH0) Oscar ( AO1 S K ER0)-nominated ( N AA1 M AH0 N EY2 T AH0 D) actress ( AE1 K T R AH0 S) said ( S EH1 D) she ( SH IY1) was ( W AA1 Z) devastated ( D EH1 V AH0 S T EY2 T AH0 D) and ( AH0 N D) that ( DH AE1 T) it ( IH1 T) cast ( K AE1 S T) a ( AH0) pall ( P AA1 L) over ( OW1 V ER0) the ( DH AH0) upcoming ( AH1 P K AH2 M IH0 NG) Academy ( AH0 K AE1 D AH0 M IY0) Award ( AH0 W AO1 R D) ceremony ( S EH1 R AH0 M OW2 N IY0).

 


  

 
A
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
spokesman
 • โฆษก: ผู้แถลง [Lex2]
 • (สโพค'ซฺเมิน) n. โฆษก,ผู้แถลง,ผู้แถลงแทน,ผู้แถลงข่าว pl. spokesmen [Hope]
 • (n) ผู้แทน,โฆษก,ผู้แถลงข่าว [Nontri]
 • /S P OW1 K S M AH0 N/ [CMU]
 • (n) /sp'ɒuksmən/ [OALD]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
Oscar
 • รางวัลภาพยนตร์ออสการ์[Lex2]
 • (ออส'เคอะ) n. รางวัล ผลงานดีเด่นของวงการภาพยนตร์ในอเมริกา [Hope]
 • /AO1 S K ER0/ [CMU]
 • (n) /'ɒskər/ [OALD]
nominated
 • /N AA1 M AH0 N EY2 T AH0 D/ [CMU]
 • (v) /n'ɒmɪnɛɪtɪd/ [OALD]
  [nominate]
 • ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลหรือชิงตำแหน่ง: เสนอชื่อ [Lex2]
 • แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหรือรับหน้าที่: แต่งตั้ง, ระบุชื่อ, เลือกให้เป็น [Lex2]
 • (นิม'มิเนท) vt. เสนอชื่อเพื่อให้เลือกตั้ง,แต่งตั้ง,ตั้งชื่อ,ระบุชื่อ. adj. เกี่ยวกับชื่อเฉพาะ. ###SW. nominator n. ###S. name [Hope]
 • (vt) ตั้งชื่อ,แต่งตั้ง,ระบุชื่อ,เสนอชื่อ [Nontri]
 • /N AA1 M AH0 N AH0 T/ [CMU]
 • /N AA1 M AH0 N EY2 T/ [CMU]
 • (v) /n'ɒmɪnɛɪt/ [OALD]
actress
 • นักแสดงหญิง: ตัวแสดงหญิง, ตัวนำแสดงหญิง, นางละคร, ผู้แสดงหญิง, ศิลปินหญิง [Lex2]
 • (แอค' เทรส) n. นักแสดงหญิง [Hope]
 • (n) ตัวละครหญิง,นักแสดงหญิง [Nontri]
 • /AE1 K T R AH0 S/ [CMU]
 • (n) /'æktrɪs/ [OALD]
said
 • กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ say[Lex2]
 • ที่กล่าวมา: ดังกล่าว [Lex2]
 • (vt) pt และ pp ของ say [Nontri]
 • /S EH1 D/ [CMU]
 • (v) /s'ɛd/ [OALD]
  [say]
 • พูด: เล่า, บอก, แจ้ง, กล่าว, เอ่ย [Lex2]
 • พูด: กล่าว, เอ่ย, แสดงความคิดเห็น [Lex2]
 • คาดเดา: ประมาณ, [Lex2]
 • ยกตัวอย่าง[Lex2]
 • สิทธิในการพูด: สิทธิในการแสดงความเห็น [Lex2]
 • (เซ) vt.,vi. พูด,กล่าว,บอก,เล่า,ว่า,แสดงความเห็น adv. ประมาณ,ยกตัวอย่าง,เช่น n. สิ่งที่พูด,คำพูด,สิทธิในการพูด,คราวที่จะพูด, -Phr. (have the say มีอำนาจ) ###SW. sayer n. ###S. utter,pronounce [Hope]
 • (vt) บอก,พูด,กล่าว,เล่า,ว่า [Nontri]
 • /S EY1/ [CMU]
 • (v) /s'ɛɪ/ [OALD]
she
 • เธอ: หล่อน [Lex2]
 • (ชี) pron. หล่อน,เธอ,ตัวเมีย (ใช้นำชื่อสัตว์) ,มัน (ใช้เป็นสรรพนามของเรือ,รัฐ,โลก,ดวงดาวเป็นต้น) .n. ผู้หญิง,สตรี,ตัวเมีย,เพศหญิง,สิ่งที่ถือเป็นเพศหญิง [Hope]
 • (pro) หล่อน,เขา(ผู้หญิง),เธอ [Nontri]
 • /SH IY1/ [CMU]
 • (prp) /ʃiː/ [OALD]
was
 • กิริยาเอกพจน์ช่องที่ 2 ของ be: เป็น, อยู่, คือ [Lex2]
 • อะไร [LongdoDE]
 • อะไร (ขึ้นต้นประโยคคำถาม) เช่น Was bedeutet das? มันหมายความว่าอะไร [LongdoDE]
 • (vt) pt ของ is [Nontri]
 • /W AA1 Z/ [CMU]
 • /W AA0 Z/ [CMU]
 • (v) /wɒz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
devastated
 • /D EH1 V AH0 S T EY2 T AH0 D/ [CMU]
 • /D EH1 V AH0 S T EY2 T IH0 D/ [CMU]
 • (v) /d'ɛvəstɛɪtɪd/ [OALD]
  [devastate]
 • ทำลายล้าง: ทำให้เสียหายอย่างรุนแรง [Lex2]
 • ทำให้ท่วมท้นด้วยความรู้สึก (มักใช้รูป passive voice): ทำให้หมดหวัง, ทำให้ตกตะลึง [Lex2]
 • (เดฟ'เวิสเทท) vt. ทำลายล้าง,ล้างผลาญ,มีชัยท่วมท้น ###SW. devastation n. ดูdevastate devastative adj. ดูdevastate devastator n. ดูdevastate ###S. ravage [Hope]
 • (vt) ทำลายล้าง,สังหาร,ล้างผลาญ,ทำให้ฉิบหาย [Nontri]
 • /D EH1 V AH0 S T EY2 T/ [CMU]
 • (v) /d'ɛvəstɛɪt/ [OALD]
and
 • จากนั้น: แล้วก็ [Lex2]
 • ดังนั้น[Lex2]
 • รวมกับ: รวม [Lex2]
 • และ: ยิ่งไปกว่านั้น, มากไปกว่านั้น [Lex2]
 • (แอนดฺ) conj. และ, แล้วก็, อีก, พร้อมทั้ง, รวมทั้ง, ต่อเนื่องกัน, บวกอีก, ถ้าเช่นนั้นก็, ขณะเดียวกัน ###S. also, moreover, plus, in) [Hope]
 • (con) และ,รวมทั้ง [Nontri]
 • /AH0 N D/ [CMU]
 • /AE1 N D/ [CMU]
 • (cc) /ænd/ [OALD]
that
 • นั้น: โน่น, เช่นนั้น, สิ่งนั้น, จำพวกนั้น, ผู้นั้น, เวลานั้น [Lex2]
 • (คนหรือสิ่งของ) นั้น (ใช้นำหน้านามเพื่อบ่งชี้)[Lex2]
 • อย่างนั้น: เช่นนั้น, กระนั้น, ถึง, จนถึง, ซึ่งที่ [Lex2]
 • เพราะว่า: เพราะ, ก็เพราะ, ก็อย่างนั้น, ก็อย่างนี้ [Lex2]
 • (แธท) adj.,pron.,adv. นับ,นั้น,โน่น,เช่นนั้น,สิ่งนั้น,ผู้นั้น,เวลานั้น,อย่างนั้น,เช่นนั้น,กระนั้น,ถึง,จนถึง,ซึ่งที่,เพราะว่า,เพราะ,ก็,ก็อย่างนั้น,ก็อย่างนี้ [Hope]
 • (adj) นั้น,นั่น,โน่น,เช่นนั้น [Nontri]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,เช่นนั้น,อย่างนั้น,กระนั้น [Nontri]
 • (con) ว่า,ที่,ซึ่ง,เพราะ,กระนั้น [Nontri]
 • (pro) สิ่งนั้น,อย่างนั้น,ที่,ผู้นั้น [Nontri]
 • /DH AE1 T/ [CMU]
 • /DH AH0 T/ [CMU]
 • (j) /ðæt/ [OALD]
it
 • ผู้เล่นที่ต้องไล่จับผู้เล่นอื่น (เกมของเด็ก)[Lex2]
 • มัน[Lex2]
 • (อิท) pron. มัน,นั่น,ตัว,คน,บุคคล,ตัวมาร,ตัวการ,คนสำคัญ,คนโง่. n. คนเล่น,สถานการณ์โดยทั่วไป ไอทีย่อมาจาก information technology แปลว่า เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึงเทคโนโลยีในการรวบรวมข้อมูล การจัดเก็บอย่างมีระบบ การเรียกหาข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว การประมวลผล การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประมวลนั้น รวมไปถึงการเน้นในเรื่องการแสดงผล และประชาสัมพันธ์สารสนเทศนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปแบบที่เหมาะสมกับผู้ที่จะนำไปใช้ต่อไป ตลอดไปจนถึงการสื่อสารข้อมูลนั้นไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ด้วย ว่ากันว่า IT กำลังจะก้าวเข้ามาแทนวิชา MIS (management information system) เพราะมีขอบเขตกว้างขวางกว่ามาก สรุปสั้น ๆ ได้ว่า เป็นเหมือนการนำวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (computer science) รวมกับนิเทศศาสตร์ (mass communications) [Hope]
 • (pro) มัน [Nontri]
 • /IH1 T/ [CMU]
 • /IH0 T/ [CMU]
 • (prp) /ɪt/ [OALD]
cast
 • การคำนวณ[Lex2]
 • การทำนาย[Lex2]
 • การโยน: การขว้าง [Lex2]
 • คำนวณ[Lex2]
 • จับฉลาก[Lex2]
 • ชนิด: ประเภท, แบบ [Lex2]
 • โชคชะตา[Lex2]
 • ทำนาย[Lex2]
 • ทิ้ง[Lex2]
 • มองตรงไปยัง[Lex2]
 • โยน: ขว้าง [Lex2]
 • เลือกตัวละคร[Lex2]
 • สิ่งที่ได้จากการหลอม[Lex2]
 • สิ่งภายนอก[Lex2]
 • หลอม[Lex2]
 • (คาสทฺ) {cast,cast,casting,casts} v.,n. (การ) ขว้าง,ทิ้ง,เหวี่ยง,โยน,หว่าน,เปลื้อง,ปลด,ลอก (คราบ) ,ทอด (แสง,เงา,สายตา) ,ปลด,ลง,หย่อน,ทำนาย,หล่อ,ให้กำเนิด,ปฎิเสธ,ไล่ออก,ให้,จัดการ,เลือก (คนแสดง) ,คำนวณ,วางแผน,ข้าง,หล่อแบบ,คำนวณ,บวก,ทำนาย,ตรวจหา คำศัพท์ย่อย: [Hope]
 • (n) รูปหล่อ,การขว้าง,การเลือกตัวละคร,การทอดลูกเต๋า,การคำนวณ [Nontri]
 • (vt) โยน,เหวี่ยง,ขว้าง,หว่าน,หล่อ,เลือก(ผู้แสดง),ปลด,ไล่ออก [Nontri]
 • /K AE1 S T/ [CMU]
 • (v) /k'aːst/ [OALD]
pall
 • สิ่งที่ทำให้มืดมัว[Lex2]
 • ผ้าคลุมหีบศพ: ผ้าห่อศพ [Lex2]
 • คลุมด้วยผ้าคลุมหีบศพ[Lex2]
 • เนือยลง: ไร้ชีวิตชีวา [Lex2]
 • ทำให้รสจืดชืด: ทำให้ไม่มีรสชาติ [Lex2]
 • (พอล) n. ผ้าคลุมหีบศพ vi.,vt. เอื่อมระอา, (ทำให้) มีผลน้อยลง,เนือยลง,จางลง,สูญเสียแรง,รู้สึกเหนื่อยหน่าย,รสจืดชึด [Hope]
 • (n) เสื้อคลุม,ผ้าคลุมโลงศพ,สิ่งปกคลุม [Nontri]
 • (vt) เบื่อ,ทำให้เนือยลง,ทำให้จางลง [Nontri]
 • /P AA1 L/ [CMU]
 • /P AO1 L/ [CMU]
 • (v) /p'ɔːl/ [OALD]
over
 • เหนือ: บน [Lex2]
 • ตลอด: ทั่ว, ถ้วน, หมด [Lex2]
 • ตลอดทั้งหมด: ทั่วไป, ตลอด [Lex2]
 • มากกว่า: เกิน, เกินกว่า [Lex2]
 • ข้าม: ผ่านไป [Lex2]
 • (พลิก) ไปอีกด้านหนึ่ง[Lex2]
 • อีกครั้ง[Lex2]
 • เกี่ยวกับ: ในเรื่อง [Lex2]
 • ในช่วง: ระหว่าง [Lex2]
 • ที่จบสิ้น: ซึ่งเสร็จสิ้น, ซึ่งเรียบร้อย [Lex2]
 • เหนือ: เกิน [Lex2]
 • (โอ'เวอะ) prep. เหนือ,บน,เหนือกว่า,สูงกว่า,เกินกว่า,มากกว่า,เกิน,ตลอด,ทั่ว,ตลอด,ทั่วตัว,ให้ตลอด,หมด,ชอบกว่า. -Phr. (over and above นอกจาก) adv, เหนือ,ข้าม,เลย,พลิก,เปลี่ยนข้าง,อีกครั้ง,ต่อเนื่อง,เกิน,ตลอด,ทั่ว. -Phr. (all over ทั่วผิวหน้า ทุกหนทุกแห่ง ตลอด ทั้งหมด) adj. เหนือสูงขึ้นไป,เบื้องบน,เกิน,ส่วนใหญ่,มากเกินไป,เลย,ผ่าน,อดีต n. ส่วนเกิน [Hope]
 • (adj) ข้างบน,เหนือ,มากเกินไป,เกิน,เลย,ผ่านไป [Nontri]
 • (adv) ข้างบน,ข้าม,กลับ,พลิก,เกิน,ตลอด,ทั่ว [Nontri]
 • /OW1 V ER0/ [CMU]
 • (n) /'ɒuvər/ [OALD]
upcoming
 • ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น: ซึ่งกำลังจะมา [Lex2]
 • (อัพ'คัมมิง) adj. กำลังจะเกิดขึ้น,กำลังจะมา [Hope]
 • /AH1 P K AH2 M IH0 NG/ [CMU]
Academy
 • โรงเรียน: สถานศึกษา, สถาบันการศึกษา, วิทยาลัย(เฉพาะด้าน) [Lex2]
 • สมาคมส่งเสริมความรู้หรือวัฒนธรรม[Lex2]
 • (อะแคด' ดิมี) โรงเรียน, สำนัก, สภา, สถาบันการศึกษา, กลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิ,สำนักปัญญาปรัชญาของ Plato, วิทยสถาน ###S. school) [Hope]
 • (n) สถานศึกษา [Nontri]
 • /AH0 K AE1 D AH0 M IY0/ [CMU]
 • (n) /'ək'ædəmiː/ [OALD]
Award
 • รางวัล[Lex2]
 • ให้รางวัล: มอบรางวัล, ปูนบำเหน็จ [Lex2]
 • (อะวอร์ด') vt. ให้รางวัล,มอบให้,ตัดสิน [Hope]
 • (n) รางวัล,สิ่งตอบแทน [Nontri]
 • (vt) ให้รางวัล,ตัดสิน,มอบรางวัล [Nontri]
 • /AH0 W AO1 R D/ [CMU]
 • (v) /'əw'ɔːd/ [OALD]
ceremony
 • ความเป็นทางการ[Lex2]
 • ความมีระเบียบแบบแผน[Lex2]
 • พฤติกรรมที่เป็นทางการ[Lex2]
 • พิธีการ: พิธี [Lex2]
 • (เซอ'ริโมนี) n. พิธี,ระเบียบแบบแผน,พิธีการ,พิธีรีตอง ###S. ritual [Hope]
 • (n) พิธี,พิธีการ,ระเบียบแบบแผน [Nontri]
 • /S EH1 R AH0 M OW2 N IY0/ [CMU]
 • (n) /s'ɛrɪməniː/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top