ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

A boy who may [...] ything wrong!

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -A boy who may [...] ything wrong!-, *A boy who may [...] ything wrong!*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

A ( AH0) boy ( B OY1) who ( HH UW1) may ( M EY1) have ( HH AE1 V) still ( S T IH1 L) been ( B IH1 N) alive ( AH0 L AY1 V) while ( W AY1 L) you ( Y UW1) were ( W ER1) wasting ( W EY1 S T IH0 NG) valuable ( V AE1 L Y AH0 B AH0 L) time ( T AY1 M) denying ( D IH0 N AY1 IH0 NG) you ( Y UW1) had ( HH AE1 D) done ( D AH1 N) anything ( EH1 N IY0 TH IH2 NG) wrong ( R AO1 NG)!

 


  

 
A
 • หนึ่ง (คำนำหน้าคำนามเพื่อแสดงว่าคำนามนั้นๆ ไม่ชี้เฉพาะ)[Lex2]
 • อักษรตัวแรกในภาษาอังกฤษ[Lex2]
 • ใช้เป็นคำเติมหน้าเพื่อเน้นความหมาย[Lex2]
 • ของ[Lex2]
 • บน[Lex2]
 • จาก[Lex2]
 • ไปยัง: ไปสู่ [Lex2]
 • ออก[Lex2]
 • ไม่ (ย่อมาจาก an-): ปราศจาก, ใช้นำหน้าเสียงพยัญชนะ [Lex2]
 • (เอ) 1. พยัญชนะและสระตัวแรกในภาษาอังกฤษรูปตัว A, ชั้นหนึ่ง,อันดับหนึ่ง,สัญลักษณ์ธาตุ argon (the first letter) - อังสตรอมยูนิต abbr. assesssment,artery 2. อักษร A ในระบบเลขฐานสิบหก มีค่าเท่ากับ 10 ในเลขฐานสิบ [Hope]
 • /AH0/ [CMU]
 • /EY1/ [CMU]
 • (n) /'ɛɪ/ [OALD]
 • (dt) /ə/ [OALD]
boy
 • เด็กชาย: พ่อหนู, เด็กผู้ชาย [Lex2]
 • บ๋อย: บริกร [Lex2]
 • เด็กผู้ชาย [LongdoEN]
 • (บอย) n. เด็กผู้ชาย,เด็ก,น้องชาย,พ่อหนุ่ม,บ๋อย,กะลาสีเรือฝึกใหม่,เด็กฝึกงาน,นักการ interj. คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือดูถูก ###S. youngster [Hope]
 • (n) เด็กชาย,ลูกชาย,เด็กหนุ่ม,คนใช้ผู้ชาย,บ๋อย,นักการ,เด็กฝึกงาน [Nontri]
 • /B OY1/ [CMU]
 • (n) /b'ɔɪ/ [OALD]
who
 • องค์การอนามัยโลก (คำย่อ World Health Organization)[Lex2]
 • ใคร[Lex2]
 • บุคคลซึ่ง: บุคคลที่ [Lex2]
 • (ฮู) pron. ใคร,ผู้ใด,ผู้ซึ่ง,ซึ่ง,ที่,ผู้ที่, -Phr. (as who should say ซึ่งกล่าวได้ว่าพอจะกล่าวเช่นนั้น) [Hope]
 • (pro) ใคร,ผู้ซึ่ง,ผู้ใด,คนไหน,ผู้ที่ [Nontri]
 • /HH UW1/ [CMU]
 • (n) /dˌʌbljuːˌɛɪtʃ'ɒu/ [OALD]
 • (prp) /huː/ [OALD]
may
 • พฤษภาคม[Lex2]
 • อาจจะ (ใช้แสดงความเป็นไปได้): อาจ, คงจะ, น่าจะ [Lex2]
 • สามารถจะ (ใช้แสดงการขออนุญาต)[Lex2]
 • เดือนพฤษภาคม[Lex2]
 • ขอให้ เช่น May the best team win. ขอให้ทีมที่เก่งที่สุดชนะ [LongdoEN]
 • (เมย์) auxv. อาจจะ,อาจ,คงจะ,สามารถจะ,บางที,ขอให้ n. =maiden (ดู) [Hope]
 • (n) เดือนพฤษภาคม [Nontri]
 • (va) ขออนุญาต,อาจจะ,สามารถจะ,น่าจะ,บางที [Nontri]
 • /M EY1/ [CMU]
 • (n) /m'ɛɪ/ [OALD]
 • (v) /mɛɪ/ [OALD]
have
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
still
 • นิ่ง: หยุดนิ่ง, ไม่เคลื่อนไหว [Lex2]
 • ไม่มีฟอง (ไวน์): ไร้ฟอง [Lex2]
 • สงบ: เงียบสงบ [Lex2]
 • ความเงียบสงบ[Lex2]
 • ภาพนิ่ง: ฉากในภาพยนตร์ [Lex2]
 • ทำให้นิ่ง: ทำให้สงบ [Lex2]
 • นิ่ง: เงียบ, สงบ [Lex2]
 • บรรเทา: ทำให้ลดลง [Lex2]
 • ยังคง: เช่นเดิม [Lex2]
 • แม้ในขณะนี้: แม้บัดนี้ [Lex2]
 • แม้กระนั้น[Lex2]
 • เครื่องกลั่น[Lex2]
 • โรงกลั่น[Lex2]
 • (สทิล) adj. ยังคง,สงบ,สงัด,ปราศจากเสียง,ปราศจากสิ่งรบกวน,นิ่ง,ไม่ไหล,ไม่มีฟอง,เกี่ยวกับภาพนิ่ง n. ความเงียบ,ความเงียบสงบ,ภาพนิ่ง,ภาพเดี่ยว,เครื่องกลั่น,โรงกลั่น adv. ในขณะนี้,บัดนี้,จนกระทั่งขณะนี้,แม้กระนั้น,ยังคง,คง,ยัง,แน่นิ่ง,เงียบสงัด,ยืนหยัด,ตลอดเวลา [Hope]
 • (adj) เงียบ,นิ่ง,สงบ,ราบรื่น,ไม่มีฟอง,ไม่ไหล [Nontri]
 • (adv) ในขณะนี้,ยังคง,แม้กระนั้น,ตลอดเวลา [Nontri]
 • (n) โรงกลั่น,เครื่องกลั่น [Nontri]
 • (vt) หยุด,ทำให้เงียบ,ทำให้สงบ,ระงับ,ทำให้นิ่ง,บรรเทา [Nontri]
 • /S T IH1 L/ [CMU]
 • (v) /st'ɪl/ [OALD]
been
 • เป็น: อยู่, คือ [Lex2]
 • (บีน) pp. ของ be -Conf. gone [Hope]
 • (vt) pp ของ be [Nontri]
 • /B IH1 N/ [CMU]
 • /B AH0 N/ [CMU]
 • (v) /biːn/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
alive
 • เต็มไปด้วย[Lex2]
 • มีชีวิตชีวา[Lex2]
 • มีชีวิตอยู่: ยังอยู่, อยู่, ยังคงอยู่ [Lex2]
 • รู้ (ถึงอันตราย): ระวังตัว [Lex2]
 • (อะไลว') adj. มีชีวิตอยู่, คงอยู่, กระปรี้กระเปร่า, ร่าเริง, ครึกครื้น, เต็มไปด้วยชีวิต, สนใจต่อ, ตระหนักถึง ###S. living, existing ###A. dead) [Hope]
 • (adj) มีชีวิตอยู่,คงอยู่,ดำรงอยู่,ร่าเริง,กระปรี้กระเปร่า [Nontri]
 • /AH0 L AY1 V/ [CMU]
 • (j) /'əl'aɪv/ [OALD]
while
 • ขณะที่: ระหว่างเวลา, ในขณะที่ [Lex2]
 • ถึงแม้ว่า: แม้ว่า, ทั้งๆที่ [Lex2]
 • ในทางตรงกันข้าม[Lex2]
 • ชั่วขณะหนึ่ง: พักหนึ่ง, ขณะหนึ่ง [Lex2]
 • (ไวล์) n. ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว,พักหนึ่ง,ช่วงเวลาเฉพาะ conj. ระหว่างเวลา,ตลอดเวลา,ในขณะที่,แม้ว่า,ถึงแม้ว่า,ในเวลาเดียวกัน,prep. จนกว่า vt. ทำให้เวลาผ่านไป (โดยเฉพาะอย่างสบาย) worth one's while คุ้มค่าเวลา, [Hope]
 • (con) ขณะที่,ระหว่าง,ตราบ,ประเดี๋ยว,ถึงแม้ว่า,แต่ [Nontri]
 • (n) ชั่วครู่,ชั่วขณะ,ชั่วประเดี๋ยว [Nontri]
 • /W AY1 L/ [CMU]
 • /HH W AY1 L/ [CMU]
 • (v) /waɪl/ [OALD]
you
 • (ยู) pron. ท่าน,พวกท่าน [Hope]
 • (pro) ท่าน,คุณ,พวกท่าน,พวกคุณ [Nontri]
 • /Y UW1/ [CMU]
 • (prp) /juː/ [OALD]
were
 • กิริยาพหูพจน์ช่องที่ 2 ของ be[Lex2]
 • (เวอ) v. กริยาช่อง 2 ของ be [Hope]
 • (vt) pt ของ are [Nontri]
 • /W ER1/ [CMU]
 • (v) /wɜːʳr/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
wasting
 • ซึ่งบั่นทอนกำลังและพลังงาน[Lex2]
 • (เวส'ทิง) adj. ซึ่งบั่นทอน,ทำให้เสื่อม,ทำลาย,สิ้นเปลือง,หมดเปลือง,สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ ###SW. wastingly adv. [Hope]
 • /W EY1 S T IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /w'ɛɪstɪŋ/ [OALD]
  [waste]
 • ฆ่า[Lex2]
 • ใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์: สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ [Lex2]
 • ไม่ได้ใช้ประโยชน์[Lex2]
 • ไม่สบาย[Lex2]
 • ทำให้ไม่สบาย[Lex2]
 • ทำให้อ่อนเพลีย: ทำให้เหนื่อย [Lex2]
 • ทำลาย[Lex2]
 • ฆ่า (คำสแลง): ฆาตกรรม [Lex2]
 • พูดไปโดยเปล่าประโยชน์[Lex2]
 • การสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์: การหมดเปลือง [Lex2]
 • พื้นที่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์: บริเวณร้าง, ที่รกร้างว่างเปล่า [Lex2]
 • พื้นที่ที่ถูกทำลาย[Lex2]
 • ของเสีย: ขยะ [Lex2]
 • ที่ไม่เป็นที่ต้องการ[Lex2]
 • ซึ่งไม่ได้ใช้ประโยชน์[Lex2]
 • (เวสทฺ) vt. vi.,n.,adj. (การ) สูญเสีย,สิ้นเปลือง,หมดเปลือง,เปล่าประโยชน์,ผอมลง,ลดลง,เสียเวลา,สิ่งที่สูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์,บริเวณร้าง,ของเสีย,ขยะ,สิ่งปฏิกูล,อุจจาระ -Phr. (lay waste ทำลาย) ###SW. wastable adj. -S... [Hope]
 • (adj) ร้าง,โล่งเตียน,สูญเสีย,เสีย,ไร้ประโยชน์ [Nontri]
 • (n) ของเสีย,ความเสียหาย,การสิ้นเปลือง,ที่ร้าง [Nontri]
 • /W EY1 S T/ [CMU]
 • (v) /w'ɛɪst/ [OALD]
valuable
 • มีคุณค่า: มีความหมาย, มีราคา, สำคัญ, มีประโยชน์มาก [Lex2]
 • ซึ่งมีราคา[Lex2]
 • ของมีค่า: ของล้ำค่า, ของแพง, เครื่องประดับราคาแพง [Lex2]
 • (แวล'ลิวเบิล) adj. มีค่า,มีคุณค่า,มีค่าเป็นเงินมาก,มีราคา,มีประโยชน์มาก,มีความสำคัญมาก. n. ของมีค่า,ของที่มีค่าเป็นเงินมาก. ###SW. valuableness n. valuably adv. ###S. costly,valued,worthy [Hope]
 • (adj) มีคุณค่า,มีราคา,มีประโยชน์ [Nontri]
 • /V AE1 L Y AH0 B AH0 L/ [CMU]
 • /V AE1 L Y UW0 B AH0 L/ [CMU]
 • (n) /v'æljuəʳbl/ [OALD]
time
 • การลงโทษจำคุก[Lex2]
 • เวลา: กาล, ช่วงเวลา, ชั่วเวลา, กาลเวลา [Lex2]
 • ช่วงชีวิตของบุคคล[Lex2]
 • ฤดูกาล[Lex2]
 • ครั้ง: เที่ยว, หน, คราว [Lex2]
 • จังหวะของดนตรี[Lex2]
 • เวลาที่ทำงาน[Lex2]
 • ค่าจ้าง[Lex2]
 • จับเวลา[Lex2]
 • กำหนดเวลา[Lex2]
 • ตั้งเวลา[Lex2]
 • (ไทมฺ) n. เวลา,ช่วงเวลา,กะเวลา,โอกาส,สมัย,ยุค,กาล,ฤดูกาล,ครั้ง,ช่วง,อายุ,วันตาย,เท่า,จังหวะ,อัตราความเร็ว,เวลาพักผ่อน,อัตราค่าจ้างตามช่วงเวลา,สิทธิ,ระยะเวลาการตั้งครรภ์,adj. เกี่ยวกับเวลา,เกี่ยวกับระเบิดเวลา,ตั้งเวลา vt.,vi. จับเวลา,ตั้งเวลา,ควบคุมเวลา [Hope]
 • (n) เวลา,ครั้ง,อายุ,สมัย,จังหวะ,วาระ,โอกาส [Nontri]
 • (vt) กะเวลา,จับเวลา,ให้จังหวะ,กำหนด,ตั้งเวลา [Nontri]
 • /T AY1 M/ [CMU]
 • (v) /t'aɪm/ [OALD]
denying
 • /D IH0 N AY1 IH0 NG/ [CMU]
 • (v) /d'ɪn'aɪɪŋ/ [OALD]
  [deny]
 • ปฏิเสธ: ไม่ยอมรับ, ไม่ยอมเชื่อ, ไม่เห็นด้วย [Lex2]
 • ระงับ: ยับยั้ง, อดกลั้น [Lex2]
 • (ดิไน') {denied,denying,denies} vt. ปฎิเสธ,ไม่ยอมรับ,ไม่ตกลง,บังคับใจตัวเอง ###S. dispute ###A. affirm [Hope]
 • (vt) ปฏิเสธ,บอกปัด,ไม่ปฏิบัติตาม,ไม่ตกลง,ไม่ยอมรับ [Nontri]
 • /D IH0 N AY1/ [CMU]
 • (v) /d'ɪn'aɪ/ [OALD]
had
 • กริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ haveกริยาช่องที่ 2 และ ช่องที่ 3 ของ have[Lex2]
 • (แฮด) v. กริยาช่อง 2 และช่อง 3 ของ have [Hope]
 • (vt) pt และ pp ของ have [Nontri]
 • /HH AE1 D/ [CMU]
 • (v) /hæd/ [OALD]
  [have]
 • คลอด: ให้กำเนิด [Lex2]
 • จัด: เตรียมการ [Lex2]
 • ได้รับ: ได้ [Lex2]
 • เป็นโรค: ป่วยเป็นโรค [Lex2]
 • มี: ประกอบด้วย, เป็นเจ้าของ [Lex2]
 • มีแขก: ให้การต้อนรับแขก [Lex2]
 • รับประทาน: กิน, ทาน [Lex2]
 • (แฮฟว) {have,had,had,having,has} vt. มี,ประกอบด้วย,ได้รับ,เป็น (โรค) ,เอา,เอาได้,ประสบการณ์,ผ่าน,แสดง,ดำเนินการ,ม' (ลูก) , vi. มีเงิน. (auxiliary verb) -Phr. (had better (best) ควรจะ) ###S. possess,own,suffer [Hope]
 • (vt) มี,ได้,เป็น,รับประทาน,ดื่ม,กล่าว,ยืนยัน,ใช้ [Nontri]
 • /HH AE1 V/ [CMU]
 • (v) /hæv/ [OALD]
done
 • เสร็จสิ้น: จบ, เสร็จ, เรียบร้อย [Lex2]
 • (ดัน) v. กริยาช่อง 3 ของ do. -adj. สมบูรณ์,เสร็จ,เรียบร้อย,ตลอด,ต้มสุกแล้ว,หมดแรงใช้การไม่ได้,ใช้หมดแล้ว -Phr. (done for เหนื่อย,หมดแรง,ตาย,ใกล้ตาย) . Phr. (done in หมดแรง อ่อนเพลียมาก) . ###SW. done! ใช้การได้! เห็นด้วย คำที่มีความหมายเหมือนกั [Hope]
 • (vt) pp ของ do [Nontri]
 • /D AH1 N/ [CMU]
 • (v) /dʌn/ [OALD]
  [do]
 • จัดการ: กระทำ, ทำ, ปฏิบัติ, เตรียม [Lex2]
 • เดินทาง: วิ่ง [Lex2]
 • พอเพียง: เหมาะสมกัน [Lex2]
 • มีพอเพียง: เหมาะสม [Lex2]
 • ลงโทษ[Lex2]
 • เลียนแบบ[Lex2]
 • แวะเยี่ยม: แวะเที่ยว [Lex2]
 • ศึกษา: ทำงาน, เรียนรู้ [Lex2]
 • เสพยา[Lex2]
 • (ดู) {did,done,does} vt. ทำ,กระทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,แสดงท่า,ว่าด้วยvi. ทำ,กระทำ n. การกระทำ [Hope]
 • (vt) กระทำ,ทำ,ปฏิบัติ,จัดการ,ก่อให้เกิด,แสดงท่า,มีอาการ [Nontri]
 • /D UW1/ [CMU]
 • (n) /d'ɒu/ [OALD]
 • (v) /duː/ [OALD]
anything
 • ใดๆ: สิ่งต่างๆ, บางสิ่งบางอย่าง [Lex2]
 • ในทุกๆ ทาง (มักใช้ในเชิงปฏิเสธ)[Lex2]
 • (เอน'นีธิง) pron.,adv. อะไรก็ตาม,ชนิดใดก็ตาม,ทุกสิ่งทุกอย่าง [Hope]
 • (n) สิ่งใด,อะไรก็ตาม,อะไรบ้าง [Nontri]
 • /EH1 N IY0 TH IH2 NG/ [CMU]
 • (n) /'ɛnɪthɪŋ/ [OALD]
wrong
 • ผิด: ผิดพลาด, ไม่ถูกต้อง [Lex2]
 • ผิดปกติ[Lex2]
 • อย่างผิดพลาด: อย่างไม่ถูกต้อง [Lex2]
 • สิ่งที่ผิด: สิ่งที่ไม่ดี, ความผิด, ความไม่ดี [Lex2]
 • (รอง) adj.,adv.,n. (สิ่งที่) ผิด,ผิดพลาด,ไม่ถูกต้อง,ไม่เป็นความจริง,ไม่เหมาะสม,ไม่ปกติ,ประหลาด,ชอบกล,พิกล,ไม่สมควร,อยุติธรรม,ผิดศีลธรรม,เสีย,ไม่ยุติธรรม vt. กระทำผิด ใส่ร้าย ประทุษร้าย ละเมิด ###SW. wronger n. wrongly adv. wrongness n. [Hope]
 • (adj) ผิด,เข้าใจผิด,ไม่เป็นธรรม,ไม่เหมาะสม [Nontri]
 • (n) ความผิด,ความชั่ว,ความอยุติธรรม,การใส่ร้ายผู้อื่น [Nontri]
 • (vt) กระทำผิดต่อ,ทำผิดพลาด,ละเมิด,ใส่ร้าย,ประทุษร้าย [Nontri]
 • /R AO1 NG/ [CMU]
 • (v) /r'ɒŋ/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top