ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-zakat-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: zakat, *zakat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Zakatซะกาต [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I call forth Durlan, Katz, Zakat Nur and Varenn the Worker caste.Ich rufe also: DurIan, Katz, Zakat, Nur und Varenn von der Arbeiterkaste. Moments of Transition (1997)
Al Zakat:Al Zakat: Homeland Security (2004)
It's annual Zakat (religious tax) money.Das ist die jährliche Zakat. My Name Is Khan (2010)
This is the holy practice of Zakat, one of the five pillars of Islam.Zakat, die heilige religiöse Pflicht, eine der fünf Säulen des Islam. A Most Wanted Man (2014)
She lived the fourth pillar of Islam, which is zakat or giving alms to the poor.Sie lebte die vierte Säule des Islam, nämlich Zakat, die Almosen für die Armen. The Peacemakers, Iraq (2016)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ザカート[zaka-to] (n) zakat (ara [Add to Longdo]
大字片山[おおあざかたやま, ooazakatayama] (n) name of a town section [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  zakat
      n 1: the fourth pillar of Islam is almsgiving as an act of
           worship; "the zakat is earmarked for the poor and disabled"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top