ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-thumper-

TH AH1 M P ER0   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: thumper, *thumper*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Back me up with the thumper, okay?แกตามด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดนะ Casualties of War (1989)
Yeah, Thumper had a busy afternoon.Thumper had a busy afternoon. The Butterfly Effect (2004)
You're the girl that was with those assholes throwing popcorn at Thumper.What? You're the girl that was with those arseholes throwing popcorn at ThumperThe Butterfly Effect (2004)
Thumper, do you know what time it is, man?man? The Butterfly Effect (2004)
Ditch the Bible thumper.กลัวสำรอกออกมาเป็นไบเบิล The Haunting of Molly Hartley (2008)
Yeah, but not a Koran thumper.ครับ แต่ก็ไม่ใช่พวกเคร่งศาสนา Semper I (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
THUMPER    TH AH1 M P ER0

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Thumper \Thump"er\, n.
     One who, or that which, thumps.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top