ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-throw in-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: throw in, *throw in*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
throw in(phrv) ขว้าง / โยนเข้าไป, Syn. chuck in, fling in
throw in(phrv) เพิ่มเติม (บางสิ่ง) เข้าไป, See also: แถม, Syn. chuck in, fling in
throw in(phrv) แทรก, See also: พูดแทรก, Syn. put in
throw in(phrv) เลิกพยายาม, See also: เลิกทำ, Syn. give up
throw in(phrv) พูดหรือเขียนเพิ่มเติม, Syn. put in, toss in
throw in(phrv) เลิกเล่นไพ่, Syn. chuck in, fling in
throw into(phrv) โยน / ขว้าง / เหวี่ยงเข้าไป, Syn. fling into, hurl into, pitch into, toss into
throw into(phrv) จับขังคุก, See also: ส่งตัวไป, Syn. fling into, hurl into
throw in with(phrv) ร่วมมือ (โดยเฉพาะในสิ่งที่ผิด), See also: ร่วมวางแผน, สมคบคิดกับ, Syn. cast in with, fling in with
throw in the towel(idm) ยอมรับความพ่ายแพ้, Syn. chuck in, chuck up

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You and the world I'll throw in the ocean!ฉันจะโยนแกและคนทั้งโลก ลงในมหาสมุทร The Great Dictator (1940)
Throw in some tomatoes, tomato paste, fry it and make sure it doesn't stick.โยนในมะเขือเทศวางมะเขือเทศทอดและให้แน่ใจว่ามันไม่ติด The Godfather (1972)
You can take it home with you. I'll throw in the black keys for free.คุณสามารถพามันกลับไปบ้านกับคุณ ผมจะให้กุญแจสีดำฟรี The Blues Brothers (1980)
- I just throw in my hand - Throw in his handก็แค่เอามันมาใส่ในมือ เอามันใส่ในมือเขา Labyrinth (1986)
I'll throw in a couple of wheel covers, a case of insect repellent.เค้าสุดยอดมากเลย แล้วก้อเก่งมากด้วย แล้วก้อคนที่จะคอยหาโฆษณากะบโปรโมตหนังสือพิมพ์ Hero (1992)
Maybe we'll throw in a shave as well.รวมโกนหนวดไปด้วยดีมั้ย Rushmore (1998)
What do you say I throw in a little sexual harassment charge to boot?งั้นจะว่าไงถ้าผมปล่อยข่าวเรื่องชีวิตเซ็กส์ลับๆอีกเรื่อง American Beauty (1999)
And I'll throw in the all-purpose, all-cutting kitchen scissors, a peeling knife, and an electric sharpener!อะไรนะ จริงด้วย One Piece: Wan pîsu (1999)
Yeah, we were wondering if maybe you'd throw in a free set.ใช่เรากำลังสงสัยว่าถ้าบางทีคุณอาจต้องการโยนในชุดฟรี Showtime (2002)
Okay. Throw in your weapons.เอาล่ะ โยนในอาวุธของคุณ Showtime (2002)
I'll even throw in the pipe from the Charlotte.รวมทั้งกล้องยาจาก ชาร์ล็อต. National Treasure (2004)
And throw in the flame before this hour on Thursday niteแล้วใส่ลงในเปลวไฟก่อนเวลานี้ในคืนวันพฤหัส Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
throw inDon't throw in the towel.
throw inI had half a mind to throw in the towel.
throw inThe boxing match was completely one-sided, one pug was so badly mauled that his manager had to throw in the sponge.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผวา(v) throw into, Syn. โผ, Example: เด็กน้อยผวาเข้าไปในอ้อมกอดของแม่เพราะตกใจเสียงเครื่องบิน, Thai Definition: โผเข้าหา
ทุ่ม(v) put in, See also: throw in, thrown into, Syn. ทุ่มเท, ประดัง, Example: ผลงานประพันธ์ชิ้นนี้ผู้เขียนทุ่มเวลาเขียนยาวนานถึง 15 ปี, Thai Definition: เทลงไป, ทุ่มลงไป

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หย่อน[yǿn] (v) EN: drop ; put in ; throw in

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rǎng, ㄖㄤˇ, ] throw into confusion, #22,139 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
タオルを投げる[タオルをなげる, taoru wonageru] (exp,v1) to throw in the towel [Add to Longdo]
引っ掻き回す;引掻き回す[ひっかきまわす, hikkakimawasu] (v5s,vt) to ransack (a drawer); to rummage; to stir up (mud); to throw into confusion; to tamper with [Add to Longdo]
音をあげる;音を上げる[ねをあげる, newoageru] (exp,v1) to give up; to admit defeat; to throw in the towel [Add to Longdo]
海老で鯛を釣る[えびでたいをつる, ebidetaiwotsuru] (exp,v5r) to throw in a shrimp and pull out a whale; to use a sprat to catch a mackerel [Add to Longdo]
口を入れる[くちをいれる, kuchiwoireru] (exp,v1) to throw in a suggestion [Add to Longdo]
腰投げ[こしなげ, koshinage] (n) hip throw in judo or sumo [Add to Longdo]
匙を投げる[さじをなげる, sajiwonageru] (exp,v1) to give up (something as hopeless); to throw in the towel [Add to Longdo]
相槌を打つ;相づちを打つ[あいづちをうつ, aiduchiwoutsu] (exp,v5t) to throw in appropriate words in a conversation; to make agreeable responses; to be a yes-man [Add to Longdo]
打ち込む(P);ぶち込む[うちこむ(打ち込む)(P);ぶちこむ, uchikomu ( uchikomu )(P); buchikomu] (v5m) to drive in (e.g. nail, stake); to devote oneself to; to shoot into; to smash; to throw into; to cast into; (P) [Add to Longdo]
打っ込む[ぶっこむ, bukkomu] (v5m,vt) to throw in; to shoot into [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 throw in
   v 1: add as an extra or as a gratuity
   2: give up in the face of defeat of lacking hope; admit defeat;
     "In the second round, the challenger gave up" [syn: {drop
     out}, {give up}, {fall by the wayside}, {drop by the
     wayside}, {throw in}, {throw in the towel}, {quit}, {chuck up
     the sponge}] [ant: {enter}, {participate}]
   3: to insert between other elements; "She interjected clever
     remarks" [syn: {interject}, {come in}, {interpose}, {put in},
     {throw in}, {inject}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top