ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-superiority-

S UW2 P IH0 R IY0 AO1 R IH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: superiority, *superiority*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
superiority(ซิวเพียริออ'ริที) n. ความเหนือกว่า, ความดีกว่า, ความยอดเยี่ยม, ลักษณะที่ดีกว่า, ลักษณะยอดเยี่ยม

English-Thai: Nontri Dictionary
superiority(n) ความเหนือกว่า, ความดีกว่า, ความยอดเยี่ยม, ความดีเลิศ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
superiorityI admit her superiority to others.
superiorityI'll bet it gives her a feeling of superiority to be so beautiful.
superiorityIt is ridiculous as well as foolish to think of the superiority of man to woman or woman to man.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาษี(n) superiority, See also: advantage, preponderance, Example: เขามีภาษีดีกว่าเพราะเรียนจบมาจากเมืองนอก, Thai Definition: ความได้เปรียบฝ่ายตรงข้าม
ความเหนือกว่า(n) superiority, Example: การขยายตัวของทั้งจักรวรรดิเศรษฐกิจญี่ปุ่นและเยอรมนีก็คือ การใช้ความเหนือกว่าทางพลังอำนาจรัฐ ทหาร ข่าวสารของตน, Thai Definition: การที่มีอำนาจหรืออยู่ในฐานะที่สูงกว่าสิ่งอื่น เมื่อมีการเปรียบเทียบกัน

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SUPERIORITY S UW2 P IH0 R IY0 AO1 R IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
superiority (n) sˈuːpˌɪəʳrɪˈɒrɪtiː (s uu1 p i@2 r i o1 r i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Überlegenheit { f }; Übermacht { f } | Überlegenheiten { pl }; Übermächte { pl }superiority | superiorities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Superiority \Su*pe`ri*or"i*ty\, n. [Cf. F. sup['e]riorit['e],
   LL. superioritas.]
   The quality, state, or condition of being superior; as,
   superiority of rank; superiority in merit.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Preeminence; excellence; predominancy; prevalence;
     ascendency; odds; advantage.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 superiority
   n 1: the quality of being superior [syn: {superiority}, {high
      quality}] [ant: {inferiority}, {low quality}]
   2: the quality of being at a competitive advantage [syn:
     {superiority}, {favorable position}, {favourable position}]
   3: displaying a sense of being better than others; "he hated the
     white man's superiority and condescension"
   4: the state of excelling or surpassing or going beyond usual
     limits [syn: {transcendence}, {transcendency}, {superiority}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top