ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-stoutest-

   
2 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: stoutest, *stoutest*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stoutest    (j) stˈautɪst (s t au1 t i s t)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stout \Stout\ (stout), a. [Compar. {Stouter} (stout"[~e]r);
   superl. {Stoutest}.] [D. stout bold (or OF. estout bold,
   proud, of Teutonic origin); akin to AS. stolt, G. stolz, and
   perh. to E. stilt.]
   1. Strong; lusty; vigorous; robust; sinewy; muscular; hence,
    firm; resolute; dauntless.
    [1913 Webster]
 
       With hearts stern and stout.     --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       A stouter champion never handled sword. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       He lost the character of a bold, stout, magnanimous
       man.                 --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
       The lords all stand
       To clear their cause, most resolutely stout.
                          --Daniel.
    [1913 Webster]
 
   2. Proud; haughty; arrogant; hard. [Archaic]
    [1913 Webster]
 
       Your words have been stout against me. --Mal. iii.
                          13.
    [1913 Webster]
 
       Commonly . . . they that be rich are lofty and
       stout.                --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   3. Firm; tough; materially strong; enduring; as, a stout
    vessel, stick, string, or cloth.
    [1913 Webster]
 
   4. Large; bulky; corpulent.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Stout}, {Corpulent}, {Portly}.
 
   Usage: Corpulent has reference simply to a superabundance or
      excess of flesh. Portly implies a kind of stoutness or
      corpulence which gives a dignified or imposing
      appearance. Stout, in our early writers (as in the
      English Bible), was used chiefly or wholly in the
      sense of strong or bold; as, a stout champion; a stout
      heart; a stout resistance, etc. At a later period it
      was used for thickset or bulky, and more recently,
      especially in England, the idea has been carried still
      further, so that Taylor says in his Synonyms: "The
      stout man has the proportions of an ox; he is
      corpulent, fat, and fleshy in relation to his size."
      In America, stout is still commonly used in the
      original sense of strong as, a stout boy; a stout
      pole.
      [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-stoutest -

 


  

 
stoutest
 • (j) /st'autɪst/ [OALD]
  [stout]
 • อ้วนล่ำ: ล่ำ, จ้ำม้ำ [Lex2]
 • กล้าหาญ: องอาจ, แน่วแน่, เด็ดเดี่ยว [Lex2]
 • แข็งแรง: บึกบึน, ทนทาน [Lex2]
 • เบียร์ชนิดแรง: เบียร์ดำชนิดแรง [Lex2]
 • เสื้อผ้าชนิดพิเศษสำหรับคนอ้วนเตี้ย[Lex2]
 • คนอ้วนล่ำ[Lex2]
 • (สเทาทฺ) adj.,n. แน่นหนา,มั่นคง,กล้าหาญ,องอาจ,แน่วแน่,เด็ดเดี่ยว,แข็งแรง,มีพลัง,กำยำล่ำสัน,หยาบหนา,หนาและเตี้ย,เบียร์ดำฤทธิ์แรง,คนขนของที่แข็งแรงมาก,เสื้อพิเศษสำหรับคนอ้วนเตี้ย. ###SW. stoutish adj. stoutness n. [Hope]
 • (adj) อ้วน,แข็งแรง,มีพลัง,มั่นคง,กล้าหาญ [Nontri]
 • /S T AW1 T/ [CMU]
 • (n) /st'aut/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top