ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-spirit-

S P IH1 R AH0 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: spirit, *spirit*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spirit(n) วิญญาณ, See also: จิตใจ, Syn. life force, soul
spirit(n) เจตนา, See also: ความมุ่งมั่น, Syn. enthusiasm, will
spirit(n) อารมณ์, See also: ความรู้สึก, Syn. feeling, disposition
spirit(vt) ลักพาไป, Syn. remove secretly

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spirit๑. เหล้ายา๒. ของเหลวผลกลั่น๓. วิญญาณ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spiritจิต [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
spiritเจตนารมณ์, ความมุ่งหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
spirit of lawเจตนารมณ์ของกฎหมาย [ ดู intendment of law และ legislative intent ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spiritจิต [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
spirit of the times(n) ความนิยมตามสมัย, Syn. Fashion

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was possessed of a sudden with supernatural powers and passed like a spirit through the barrier before me.จู่ๆ ฉันก็ถูกสิงสถิตย์ ด้วยพลังเหนือธรรมชาติ... ให้ข้ามผ่านสิ่งกีดขวางไปได้ดุจวิญญาณ Rebecca (1940)
The fighting spirit is in this bottle!วิญญาณนักสู้ในขวดนี้! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
The spirit of the Lawgiver lives.พระวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ยังอยู่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
And you'll be singing As your spirit ascendsเธอก็จะร้องเพลง ขณะวิญญาณออกจากร่าง The Little Prince (1974)
When I got a new coat, for example, she used to put in my pocket a clove of garlic to keep the evil spirits away.เมื่อฉันได้รับเสื้อใหม่เช่น, เธอเคยใส่ในกระเป๋าของฉัน กานพลูของกระเทียมเพื่- อให้วิญญาณชั่วร้ายออกไป Idemo dalje (1982)
An enterprise wholly in the spirit of Charles Darwin... helping us to understand the origin of our species.องค์กรในเครือในจิตวิญญาณ ของชาร์ลส์ดาร์วิน ... ช่วยให้เราเข้าใจที่มาของสายพันธุ์ของเรา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Brings mind, body, spirit together.นำจิตใจร่างกายจิตวิญญาณร่วมกัน Bloodsport (1988)
When you fight, my spirit will fight with you.เมื่อคุณต่อสู้กับจิตวิญญาณของฉันจะต่อสู้กับคุณ Bloodsport (1988)
The kumite was first used by the Kokuryukai the Black Dragon Society to measure the fighting skills and spirit of its members.kumite เป็นครั้งแรกที่นำมาใช้โดย Kokuryukai ... ... มังกรสังคมสีดำ ... ... เพื่อวัดทักษะการต่อสู้และจิตวิญญาณของสมาชิก Bloodsport (1988)
That which is called civilization devastates the spirit of man!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าอารยธรรม สำหรับทำลายจิตวิญญาณคน! Akira (1988)
That which is called civilization devastates the spirit of man!สิ่งนั้นถูกเรียกว่าอารยธรรม สำหรับทำลายจิตวิญญาณคน! Akira (1988)
Dear Guardian Spirit Let us stay until the rain stopsคุณพระจิโซ ขอหลบฝนที่นี่นะคะ My Neighbor Totoro (1988)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spiritA sense of trouble ahead oppressed his spirits.
spiritBlessed are the poor in spirit.
spiritBody and spirit are twins: God only knows which is which.
spiritDespite the seriousness of his illness, Mr Robinson is in good spirits.
spiritEasy living corrupted the warrior spirit.
spiritFather won first prize in the photo contest and was in high spirits.
spiritFlesh gives birth to flesh, Spirit gives birth to Spirit.
spiritFor all their serious wounds, all of them were in good spirits.
spiritHave a spirit of enterprise.
spiritHe and I are kindred spirits.
spiritHe came home in high spirits.
spiritHe entered into the game with great spirit.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภูต(n) spirit, See also: ghost, demon, Syn. ปีศาจ, ผี, ภูตผี, ปิศาจ, ภูตผีปีศาจ, Example: มีคนเคยได้ยินเสียงกึกก้อง เหมือนเสียงร้องของภูตถูกกังขังให้หิวโหย ณ ท้องทะเลแห่งนี้, Count Unit: ตน, ตัว, Thai Definition: ผีชนิดหนึ่ง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ผีกระสือ(n) spirit, Syn. กระสือ, Example: คนสมัยก่อนเชื่อว่าผีกระสือกลัวใบหนาดหรือไพล, Count Unit: ตน, ตัว, Thai Definition: ผีชนิดหนึ่งที่ถือว่าเข้าสิงในตัวผู้หญิง ชอบกินของโสโครก
วิญญาณ(n) soul, See also: spirit, Example: เจ้าหน้าที่นำร่างที่ไร้วิญญาณของ นายเชาวลิตไปส่งที่โรงพยาบาล, Thai Definition: สิ่งที่เชื่อกันว่ามีอยู่ในกายเมื่อมีชีวิต เมื่อตายจะออกจากกาย ล่องลอยไปหาที่เกิดใหม่
อก(n) soul, See also: spirit, Syn. ใจ, จิตใจ, Example: ความทุกข์สุมอยู่ในอกของเธอ
พราย(n) ghost, See also: spirit, Syn. ผีพราย, นางพราย, Example: ว่ากันว่าตาเรืองมีนางพรายตานีเป็นเมียและมีชีวิตอยู่ด้วยข้าวก้นบาตรพระ, Count Unit: ตน, Thai Definition: ผีจำพวกหนึ่ง (มักกล่าวกันว่าเป็นผีผู้หญิงที่ตายทั้งกลม)
สปิริต(n) spirit, Syn. จิตใจ, จิตวิญญาณ, Example: ผู้นำพรรคต้องแสดงสปิริตด้วยการลาออกเป็นแถว, Thai Definition: น้ำใจยึดมั่นในกิตกาหรือแบบแผนอันสมควรของหมู่คณะ, ความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา, Notes: (อังกฤษ)
อาตมัน(n) soul, See also: spirit, Example: อาตมันของคนเป็นส่วนหนึ่งที่อิสระจากร่างกาย และเป็นส่วนหนึ่งของวิญญาณอันยิ่งใหญ่, Thai Definition: อัตตา หรือดวงวิญญาณ ซึ่งศาสนาและปรัชญาฮินดูถือว่าเที่ยงแท้ถาวร, Notes: (สันสกฤต)
เจตภูต(n) spirit, See also: soul, ghost, phantom, Example: เขาทำให้ผมนึกถึงเรื่องราวของเจตภูตและวิญญาณที่ล่องลอยอยู่ในที่ต่างๆ ว่ามีจริงหรือไม่, Thai Definition: วิญญาณที่สิงอยู่ในตัวคน กล่าวกันว่าออกจากร่างได้ในเวลานอนหลับ
กำลังใจ(n) spirit, See also: moral support, will, will power, courage, morale, Syn. แรงใจ, ขวัญ, Ant. กำลังกาย, Example: นักกีฬาต้องการกำลังใจจากผู้ชม, Thai Definition: สภาพของจิตใจที่มีความเชื่อมั่นและกระตือรือร้นพร้อมที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ทุกอย่าง
จิตวิญญาณ(n) spirit, See also: mind, feeling, disposition, Example: อารมณ์ เชาว์ปัญญา ร่างกาย จิตวิญญาณ และอาหารการกิน คือ 5 ส่วนประกอบสำคัญในชีวิต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แรงใจ[raēngjai] (n) EN: spirit

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPIRIT S P IH1 R AH0 T
SPIRIT S P IH1 R IH0 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spirit (v) spˈɪrɪt (s p i1 r i t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fěn, ㄈㄣˇ, ] spirit [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abenteuerdrang { m }spirit of adventure [Add to Longdo]
Abenteuerlust { f }spirit of adventure [Add to Longdo]
Geist { m } | Geister { pl }spirit | spirits [Add to Longdo]
Geisterwelt { f } | Geisterwelten { pl }spirit world | spirit worlds [Add to Longdo]
Spiritismus { m }spiritualism [Add to Longdo]
Spiritist { m } | Spiritisten { pl }spiritist | spiritists [Add to Longdo]
Spiritual { m, n } | Spirituals { pl }spiritual | spirituals [Add to Longdo]
Spiritualismus { m }spiritualism [Add to Longdo]
Spiritualist { m } | Spiritualisten { pl }spiritualist | spiritualists [Add to Longdo]
Spiritualität { f }spirituality [Add to Longdo]
Spirituosen { pl }spirits; alcohols [Add to Longdo]
Spirituosen { pl }hooch [Add to Longdo]
Spirituose { f } | Spirituosen { pl }spirit | spirits [Add to Longdo]
Spirituosen { pl }liquors [Add to Longdo]
Spirituosen { pl }moonshine [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spirit \Spir"it\, n. [OF. espirit, esperit, F. esprit, L.
   spiritus, from spirare to breathe, to blow. Cf. {Conspire},
   {Expire}, {Esprit}, {Sprite}.]
   1. Air set in motion by breathing; breath; hence, sometimes,
    life itself. [Obs.] "All of spirit would deprive."
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       The mild air, with season moderate,
       Gently attempered, and disposed eo well,
       That still it breathed foorth sweet spirit.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A rough breathing; an aspirate, as the letter h; also, a
    mark to denote aspiration; a breathing. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Be it a letter or spirit, we have great use for it.
                          --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. Life, or living substance, considered independently of
    corporeal existence; an intelligence conceived of apart
    from any physical organization or embodiment; vital
    essence, force, or energy, as distinct from matter.
    [1913 Webster]
 
   4. The intelligent, immaterial and immortal part of man; the
    soul, in distinction from the body in which it resides;
    the agent or subject of vital and spiritual functions,
    whether spiritual or material.
    [1913 Webster]
 
       There is a spirit in man; and the inspiration of the
       Almighty giveth them understanding.  --Job xxxii.
                          8.
    [1913 Webster]
 
       As the body without the spirit is dead, so faith
       without works is dead also.      --James ii.
                          26.
    [1913 Webster]
 
       Spirit is a substance wherein thinking, knowing,
       doubting, and a power of moving, do subsist.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. Specifically, a disembodied soul; the human soul after it
    has left the body.
    [1913 Webster]
 
       Then shall the dust return to the earth as it was,
       and the spirit shall return unto God who gave it.
                          --Eccl. xii.
                          7.
    [1913 Webster]
 
       Ye gentle spirits far away,
       With whom we shared the cup of grace. --Keble.
    [1913 Webster]
 
   6. Any supernatural being, good or bad; an apparition; a
    specter; a ghost; also, sometimes, a sprite,; a fairy; an
    elf.
    [1913 Webster]
 
       Whilst young, preserve his tender mind from all
       impressions of spirits and goblins in the dark.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   7. Energy, vivacity, ardor, enthusiasm, courage, etc.
    [1913 Webster]
 
       "Write it then, quickly," replied Bede; and
       summoning all his spirits together, like the last
       blaze of a candle going out, he indited it, and
       expired.               --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   8. One who is vivacious or lively; one who evinces great
    activity or peculiar characteristics of mind or temper;
    as, a ruling spirit; a schismatic spirit.
    [1913 Webster]
 
       Such spirits as he desired to please, such would I
       choose for my judges.         --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   9. Temper or disposition of mind; mental condition or
    disposition; intellectual or moral state; -- often in the
    plural; as, to be cheerful, or in good spirits; to be
    downhearted, or in bad spirits.
    [1913 Webster]
 
       God has . . . made a spirit of building succeed a
       spirit of pulling down.        --South.
    [1913 Webster]
 
       A perfect judge will read each work of wit
       With the same spirit that its author writ. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   10. Intent; real meaning; -- opposed to the letter, or to
     formal statement; also, characteristic quality,
     especially such as is derived from the individual genius
     or the personal character; as, the spirit of an
     enterprise, of a document, or the like.
     [1913 Webster]
 
   11. Tenuous, volatile, airy, or vapory substance, possessed
     of active qualities.
     [1913 Webster]
 
        All bodies have spirits . . . within them. --Bacon.
     [1913 Webster]
 
   12. Any liquid produced by distillation; especially, alcohol,
     the spirits, or spirit, of wine (it having been first
     distilled from wine): -- often in the plural.
     [1913 Webster]
 
   13. pl. Rum, whisky, brandy, gin, and other distilled liquors
     having much alcohol, in distinction from wine and malt
     liquors.
     [1913 Webster]
 
   14. (Med.) A solution in alcohol of a volatile principle. Cf.
     {Tincture}. --U. S. Disp.
     [1913 Webster]
 
   15. (Alchemy) Any one of the four substances, sulphur, sal
     ammoniac, quicksilver, or arsenic (or, according to some,
     orpiment).
     [1913 Webster]
 
        The four spirits and the bodies seven. --Chaucer.
     [1913 Webster]
 
   16. (Dyeing) Stannic chloride. See under {Stannic}.
     [1913 Webster]
 
   Note: Spirit is sometimes joined with other words, forming
      compounds, generally of obvious signification; as,
      spirit-moving, spirit-searching, spirit-stirring, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Astral spirits}, {Familiar spirits}, etc. See under
    {Astral}, {Familiar}, etc.
 
   {Animal spirits}.
     (a) (Physiol.) The fluid which at one time was supposed
       to circulate through the nerves and was regarded as
       the agent of sensation and motion; -- called also the
       {nervous fluid}, or {nervous principle}.
     (b) Physical health and energy; frolicsomeness;
       sportiveness.
 
   {Ardent spirits}, strong alcoholic liquors, as brandy, rum,
    whisky, etc., obtained by distillation.
 
   {Holy Spirit}, or {The Spirit} (Theol.), the Spirit of God,
    or the third person of the Trinity; the Holy Ghost. The
    spirit also signifies the human spirit as influenced or
    animated by the Divine Spirit.
 
   {Proof spirit}. (Chem.) See under {Proof}.
 
   {Rectified spirit} (Chem.), spirit rendered purer or more
    concentrated by redistillation, so as to increase the
    percentage of absolute alcohol.
 
   {Spirit butterfly} (Zool.), any one of numerous species of
    delicate butterflies of tropical America belonging to the
    genus {Ithomia}. The wings are gauzy and nearly destitute
    of scales.
 
   {Spirit duck}. (Zool.)
     (a) The buffle-headed duck.
     (b) The golden-eye.
 
   {Spirit lamp} (Art), a lamp in which alcohol or methylated
    spirit is burned.
 
   {Spirit level}. See under {Level}.
 
   {Spirit of hartshorn}. (Old Chem.) See under {Hartshorn}.
 
   {Spirit of Mindererus} (Med.), an aqueous solution of acetate
    of ammonium; -- named after R. Minderer, physician of
    Augsburg.
 
   {Spirit of nitrous ether} (Med. Chem.), a pale yellow liquid,
    of a sweetish taste and a pleasant ethereal odor. It is
    obtained by the distillation of alcohol with nitric and
    sulphuric acids, and consists essentially of ethyl nitrite
    with a little acetic aldehyde. It is used as a
    diaphoretic, diuretic, antispasmodic, etc. Called also
    {sweet spirit of niter}.
 
   {Spirit of salt} (Chem.), hydrochloric acid; -- so called
    because obtained from salt and sulphuric acid. [Obs.]
 
   {Spirit of sense}, the utmost refinement of sensation. [Obs.]
    --Shak.
 
   {Spirits of turpentine}, or {Spirit of turpentine} (Chem.),
    rectified oil of turpentine, a transparent, colorless,
    volatile, and very inflammable liquid, distilled from the
    turpentine of the various species of pine; camphine. It is
    commonly used to remove paint from surfaces, or to dissole
    oil-based paint. See {Camphine}.
 
   {Spirit of vitriol} (Chem.), sulphuric acid; -- so called
    because formerly obtained by the distillation of green
    vitriol. [Obs.]
 
   {Spirit of vitriolic ether} (Chem.) ethyl ether; -- often but
    incorrectly called {sulphuric ether}. See {Ether}. [Obs.]
    
 
   {Spirits of wine}, or {Spirit of wine} (Chem.), alcohol; --
    so called because formerly obtained by the distillation of
    wine.
 
   {Spirit rapper}, one who practices spirit rapping; a "medium"
    so called.
 
   {Spirit rapping}, an alleged form of communication with the
    spirits of the dead by raps. See {Spiritualism}, 3.
 
   {Sweet spirit of niter}. See {Spirit of nitrous ether},
    above.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Life; ardor; energy; fire; courage; animatioon;
     cheerfulness; vivacity; enterprise.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spirit \Spir"it\, v. t. [imp. & p. p. {Spirited}; p. pr. & vb.
   n. {Spiriting}.]
   1. To animate with vigor; to excite; to encourage; to
    inspirit; as, civil dissensions often spirit the ambition
    of private men; -- sometimes followed by up.
    [1913 Webster]
 
       Many officers and private men spirit up and assist
       those obstinate people to continue in their
       rebellion.              --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. To convey rapidly and secretly, or mysteriously, as if by
    the agency of a spirit; to kidnap; -- often with away, or
    off.
    [1913 Webster]
 
       The ministry had him spirited away, and carried
       abroad as a dangerous person.     --Arbuthnot &
                          Pope.
    [1913 Webster]
 
       I felt as if I had been spirited into some castle of
       antiquity.              --Willis.
    [1913 Webster]
 
   {Spiriting away} (Law), causing to leave; the offense of
    inducing a witness to leave a jurisdiction so as to evade
    process requiring attendance at trial.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spirit
   n 1: the vital principle or animating force within living things
   2: the general atmosphere of a place or situation and the effect
     that it has on people; "the feel of the city excited him"; "a
     clergyman improved the tone of the meeting"; "it had the
     smell of treason" [syn: {spirit}, {tone}, {feel}, {feeling},
     {flavor}, {flavour}, {look}, {smell}]
   3: a fundamental emotional and activating principle determining
     one's character
   4: any incorporeal supernatural being that can become visible
     (or audible) to human beings [syn: {spirit}, {disembodied
     spirit}]
   5: the state of a person's emotions (especially with regard to
     pleasure or dejection); "his emotional state depended on her
     opinion"; "he was in good spirits"; "his spirit rose" [syn:
     {emotional state}, {spirit}]
   6: the intended meaning of a communication [syn: {intent},
     {purport}, {spirit}]
   7: animation and energy in action or expression; "it was a heavy
     play and the actors tried in vain to give life to it" [syn:
     {liveliness}, {life}, {spirit}, {sprightliness}]
   8: an inclination or tendency of a certain kind; "he had a
     change of heart" [syn: {heart}, {spirit}]
   v 1: infuse with spirit; "The company spirited him up" [syn:
      {spirit}, {spirit up}, {inspirit}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 spirit /spirət/
  1. energy
  2. verve; vivacity

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top