ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-sir-

S ER1   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sir, *sir*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sir[N] คำสุภาพสำหรับเรียกผู้ชาย, See also: ท่าน, คุณ
Sir[N] คำเรียกนำหน้าชื่ออัศวินหรือขุนนางของอังกฤษ, See also: เซอร์, Syn. lord, knight, baron, master
Sir[N] คำเรียกขึ้นต้นจดหมาย, Syn. Mister, Your Honor, Your Excellency, Your Majesty
sir[N] คำสุภาพสำหรับเรียกครูอาจารย์ผู้ชาย, See also: ท่าน, คุณ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sir(เซอร์) n. ท่าน,คุณใต้เท้า, See also: Sir n. คำนำหน้าตำแหน่งอัศวินหรือ baronet

English-Thai: Nontri Dictionary
sir(n) ตำแหน่งขุนนาง,ท่าน,ใต้เท้า,ขอรับ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Arise, Sir Jiminy Cricket.จงลุกขึ้น เซอร์ จิมืนี คริกเก็ต Pinocchio (1940)
Sir Jiminy!เซอร์ จิมืนี! Pinocchio (1940)
And where was Sir Jiminy?และสถานที่ที่เป็น เซอร์ จิมืนี? Pinocchio (1940)
Sir George and Lady Moore.ท่านเซอร์จอร์จและคุณหญิงมัวร์ ดัดลี่ย์ เทนแนนท์ Rebecca (1940)
Give it to me! Sir Tiberius Foot Juice!ส่งมาให้ฉัน น้ำผลไม้เซอร์ ไทบีเริยส เท้า Help! (1965)
Just think, sir Washington, Jefferson Lincoln....วอชิงตัน, เจฟเฟอร์สัน... ...ลินคอล์น Blazing Saddles (1974)
I'm sorry, Mr. Gandhi, sir but you're under arrest.ขอโทษครับ คุณถูกจับแล้ว Gandhi (1982)
Sport and blood, Sir Evelyn.กีฬาและเลือดเซอร์ เอฟลึน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Sir Evelyn!เซอร์ เอฟลึน! Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
The coffee, Sir Evelyn, the coffee.เครื่องชงกาแฟเซอร์ เอฟลึน, เครื่องชงกาแฟ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Sir Evelyn. Excuse me.เซอร์ เอฟลึน ขอโทษ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Sir Evelyn told us all you've done for Lord Clayton.เซอร์ เอฟลึน บอกกับเราว่าสิ่งที่คุณได้ทำลอร์ดเคลย์ตัน Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sirA gentleman called in your absence, sir.
sirAll right, sir, The salad bar is over there.
sirAnything else, sir?
sirBesides being a great statesman, Sir Winston Churchill was a great writer.
sirCould you be a little quieter, sir?
sirEr, Sir? What's written on the blackboard isn't an exponential function but a trigonometric one ...
sirFor what time, sir?
sirHe bears the title of Sir.
sirHe looked into the farmer's smiling red face, "Yes, sir." He said.
sirHi! What is the purpose of your visit, sir?
sirHow many are there in your party, sir?
sirI'll take your suitcase to your room sir.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เซอร์[n.] (soē) EN: sir   FR: sir [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
SIR S ER1

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sir (n) sˈɜːʳr (s @@1 r)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sirup {m}syrup [Add to Longdo]
Herr {m} | Herren {pl} | mein Herrsir | sirs | Sir, ... [Add to Longdo]
Sirene {f} | Sirenen {pl}siren | sirens [Add to Longdo]
Sirtaki {m}syrtos [Add to Longdo]
Sirup {m} (aus Zuckerrohr)treacle [Add to Longdo]
Sirup {m}molasses [Add to Longdo]
sirupartig; sirupähnlich {adj}syrupy [Add to Longdo]
Sirkihkuckuck {m} [ornith.]Sirkeer Cuckoo [Add to Longdo]
Sirystestyrann {m} [ornith.]Sirystes [Add to Longdo]
Siratangare {f} [ornith.]Sira Tanager [Add to Longdo]
Sirenen {pl}; Manateen und Dugong; Seekühe [zool.]sirenians; manatees and dugong [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (8 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sir \Sir\, n. [OE. sire, F. sire, contr. from the nominative L.
   senior an elder, elderly person, compar. of senex,senis, an
   aged person; akin to Gr. ??? old, Skr. sana, Goth. sineigs
   old, sinista eldest, Ir. & Gael. sean old, W. hen. Cf.
   {Seignior}, {Senate}, {Seneschal}, {Senior}, {Senor},
   {Signor}, {Sire}, {Sirrah}.]
   1. A man of social authority and dignity; a lord; a master; a
    gentleman; -- in this sense usually spelled sire. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       He was crowned lord and sire.     --Gower.
    [1913 Webster]
 
       In the election of a sir so rare.   --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. A title prefixed to the Christian name of a knight or a
    baronet.
    [1913 Webster]
 
       Sir Horace Vere, his brother, was the principal in
       the active part.           --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. An English rendering of the LAtin Dominus, the academical
    title of a bachelor of arts; -- formerly colloquially, and
    sometimes contemptuously, applied to the clergy. --Nares.
    [1913 Webster]
 
       Instead of a faithful and painful teacher, they hire
       a Sir John, which hath better skill in playing at
       tables, or in keeping of a garden, than in God's
       word.                 --Latimer.
    [1913 Webster]
 
   4. A respectful title, used in addressing a man, without
    being prefixed to his name; -- used especially in speaking
    to elders or superiors; sometimes, also, used in the way
    of emphatic formality. "What's that to you, sir?"
    --Sheridan.
    [1913 Webster]
 
   Note: Anciently, this title, was often used when a person was
      addressed as a man holding a certain office, or
      following a certain business. "Sir man of law." "Sir
      parish priest." --Chaucer.
      [1913 Webster]
 
   {Sir reverance}. See under {Reverence}, n.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sir
   n 1: term of address for a man
   2: a title used before the name of knight or baronet

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIR
     Save Instruction Recognition
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIR
     Selective Information Retrieval
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIR
     Serial InfraRed (HP)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIR
     Sicherheit im Rechenzentrum (TPS)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIR
     Statistical Information Retrieval
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 SIR
     Sustained Information Rate (SMDS)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top