ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-savant-

S AH0 V AA1 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: savant, *savant*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
savant(n) นักปราชญ์, See also: ผู้มีสติปัญญา, ผู้คงแก่เรียน, พหูสูต, Syn. philosopher, authority, intellectual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
savant(เซวานทฺ'แซฟ'เวินทฺ) n. ชายที่มีความรู้มากและลึกซึ้ง, นักปราชญ์, เมธี, ผู้คงแก่เรียน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
savant[แซ๊ฟ เฝิ่น] (n) ผู้ทรงคุณวุฒิ, See also: A. sage

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วิทวัส(n) savant, See also: philosopher, sage, scholar, learned person, intelligent person, Syn. ผู้รู้, นักปราชญ์, ผู้มีปัญญา, Count Unit: คน, Notes: (สันสกฤต)

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SAVANT S AH0 V AA1 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
savant (n) sˈævənt (s a1 v @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gelehrte { m, f }; Gelehrter | Gelehrten { pl }savant | savants [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Savant \Sa`vant"\, n.; pl. {Savants} (F. ?; E. ?). [F., fr.
   savoir to know, L. sapere. See {Sage}, a.]
   A man of learning; one versed in literature or science; a
   person eminent for acquirements.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 savant
   n 1: someone who has been admitted to membership in a scholarly
      field [syn: {initiate}, {learned person}, {pundit},
      {savant}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 savant /savɑ̃/ 
  scholar; scientist

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top