ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-sadist-

S EY1 D AH0 S T   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: sadist, *sadist*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sadist[N] ผู้ที่มีความสุขจากการทรมานผู้อื่น, See also: คนซาดิสม์, Syn. brute, monster, fiend

English-Thai: Nontri Dictionary
sadist(n) คนซาดิสซ์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- You're a sadist.- คุณซาดิสม์ 12 Angry Men (1957)
Where does he come off calling me a public avenger, a sadist?ที่เขาออกมาเรียกผมล้างแค้นสาธารณะซาดิสม์? 12 Angry Men (1957)
"with their sadistic wickedness. "ความชั่วร้ายป่าเถื่อนของพวกมัน In the Mouth of Madness (1994)
You sadistic bastard!ไอ้ซาดิสท์ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
A bitch and a sadist.จิตแล้วยังซาดิส The Dreamers (2003)
Well, now... as you know, Isabelle, I'm not a sadist.เอาละ... อย่างที่รู้นะ อิซาเบล ฉันไม่ได้ซาดิสเหมือนเธอ The Dreamers (2003)
I swear I'll castrate you. What you need to do is discipline your son, Tommy... because the kid is one sadistic pup.I'll flat out castrate you. because the kid is one sadistic pup. The Butterfly Effect (2004)
Waiting for a chance to get back at those sadistic guards.รอโอกาสที่จะเอาคืนไอ้พวกผู้คุมซาดิสต์ The Longest Yard (2005)
So how do we determine if he's a sadist?จริงเหรอ มันคือสิ่งทีกล้องของนายบอกเหรอ ฉันรู้สึกอย่างกับว่า... เราเดินเป็นวงกลม L.D.S.K. (2005)
So he would not be a sadist.เหมือนกับว่ามีใครบางคนถูกมัดเข้ากับต้นไม้ L.D.S.K. (2005)
- No. - She's a notorious sadist.หล่อนเป็นซาดิสม์ชื่อกระฉ่อน The Devil Wears Prada (2006)
I don't think so, you sadistic bastard.ฉันว่าไม่ใช่หรอก ไอ้ซาดิส Bloodlust (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ซาดิสม์[ADJ] sadist, See also: extremely cruel, Example: เดี๋ยวนี้เมืองไทยมีคนสติเฟื่อง และต้องการเห็นแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจแบบซาดิสม์, Thai definition: โดยปริยายหมายถึงการกระทำรุนแรงโหดร้าย เพื่อให้สะใจตน

CMU English Pronouncing Dictionary
SADIST    S EY1 D AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sadist    (n) sˈɛɪdɪst (s ei1 d i s t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sadist {m}sadist [Add to Longdo]
sadistisch {adj}sadistic [Add to Longdo]
sadistisch {adv}sadistically [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sadist
   n 1: someone who obtains pleasure from inflicting pain or others
      [ant: {masochist}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Sadist /zadist/ 
  sadist

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 sadist /sadist/
  sadist

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top