ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-putrid-

P Y UW1 T R IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: putrid, *putrid*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
putrid(adj) เน่าเหม็น, See also: เหม็น, Syn. rotten, rancid, stinking, Ant. thriving
putrid(adj) น่ารังเกียจ, See also: น่าขยะแขยง, Syn. foul, lousy
putrid(adj) ซึ่งไร้ค่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
putrid(พิว'ทริด) adj. เน่าเปื่อย, เหม็นเน่า, เน่าบูด, มีคุณภาพเลวมาก, เสื่อม, เสื่อมโทรม., See also: putridity, putridness n., Syn. rotten, fetid

English-Thai: Nontri Dictionary
putrid(adj) เน่า, เน่าเปื่อย, เหม็นโฉ่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
putridเน่าเหม็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาง(n) odor of carrion, See also: putrid, Syn. สาบสาง, Thai Definition: กลิ่นเหม็นของซากศพ ซากสัตว์
ท้องผุท้องพัง(adj) putrid, Example: ปลาท้องผุท้องพังแบบนี้จะทอดให้น่าทานได้อย่างไร, Thai Definition: ท้องปลาทูเป็นต้นที่ไม่ค่อยสด เมื่อทอดแล้วมีลักษณะแตกโหว่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สาง[sāng] (adj) EN: putrid

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PUTRID P Y UW1 T R IH0 D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
putrid (j) pjˈuːtrɪd (p y uu1 t r i d)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Putrid \Pu"trid\, a. [L. putridus, fr. putrere to be rotten, fr.
   puter, or putris, rotten, fr. putere to stink, to be rotten:
   cf. F. putride. See {Pus}, {Foul}, a.]
   1. Tending to decomposition or decay; decomposed; rotten; --
    said of animal or vegetable matter; as, putrid flesh. See
    {Putrefaction}.
    [1913 Webster]
 
   2. Indicating or proceeding from a decayed state of animal or
    vegetable matter; as, a putrid smell.
    [1913 Webster]
 
   {Putrid fever} (Med.), typhus fever; -- so called from the
    decomposing and offensive state of the discharges and
    diseased textures of the body.
 
   {Putrid sore throat} (Med.), a gangrenous inflammation of the
    fauces and pharynx.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 putrid
   adj 1: of or relating to or attended by putrefaction; "putrid
       decomposition"
   2: in an advanced state of decomposition and having a foul odor;
     "horrible like raw and putrid flesh"- Somerset Maugham
   3: morally corrupt or evil; "the putrid atmosphere of the court"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top