ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-proficiently-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: proficiently, *proficiently*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
proficiently(adv) อย่างชำนาญ, See also: อย่างเจนจัด, Syn. competently
proficient(adj) ช่ำชอง, See also: เจนจัด, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, Syn. skilled, expert

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
proficiently (a) prˈəfˈɪʃəntliː (p r @1 f i1 sh @ n t l ii)
proficient (j) prˈəfˈɪʃənt (p r @1 f i1 sh @ n t)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
proficient(โพรฟิช'เชินทฺ) adj. ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว. n. ผู้เชี่ยวชาญ., See also: proficientness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
proficient(adj) มีประสิทธิภาพ, ชำนาญ, จัดเจน, คล่องแคล่ว, สามารถ

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
proficientHe got very proficient in English in a few years.
proficientHe is a proficient pianist.
proficientHe is known as a proficient artist in his field.
proficientHe is proficient in both Spanish and Italian.
proficientHe is proficient in English.
proficientIf he is proficient in English, I'll employ him.
proficientIf he is proficient in English, I would employ him.
proficientProficient in English, he is looked on as a good teacher.
proficientShe is proficient in both Spanish and Italian.
proficientShe is proficient in French.
proficientThe international situation had become so tense, it would require proficient diplomats to handle it with kid gloves.
proficientWe are looking for someone who is proficient in French.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รอบรู้(v) be omniscient, See also: be well-read, be well-informed, be intelligent, be erudite, be proficient in, be well vers, Syn. รู้มาก, มีความรู้, Ant. รู้น้อย, Example: ท่านรอบรู้ในเรื่องกฎหมาย, Thai Definition: รู้หลายอย่าง, รู้กว้างขวาง
เก่ง(adv) excellently, See also: expertly, proficiently, skilfully, brilliantly, Syn. สามารถ, รอบรู้, Example: ผู้ใหญ่ไม่ควรคาดหวังให้สูงจากเด็ก เช่น ต้องเรียนเก่ง เพราะการคาดหวังทำให้ผู้เลี้ยงมีอารมณ์รุนแรงต่อเด็ก, Thai Definition: สามารถในทางใดทางหนึ่ง
เก่ง(v) be expert, See also: be proficient, be good at, be skilful, Syn. สามารถ, รอบรู้, Example: ผู้หญิงในสมัยก่อนถูกอบรมเลี้ยงดู เตรียมให้เป็นภรรยาที่ดี จึงต้องเก่งในการจัดบ้านและการครัว, Thai Definition: สามารถในทางใดทางหนึ่ง
ฝีมือดี(adj) skillful, See also: able, expert, proficient, Syn. ชำนาญ, เก่ง, Example: ในประกาศรับสมัครงานเขียนว่าต้องการช่างถักเปียร้อยลูกปัดฝีมือดีเพื่อไปทำงานที่สิงคโปร์, Thai Definition: ที่มีความเชี่ยวชาญในการทำงานด้วยมือ
สันทัด(v) master, See also: excel, proficient in, Syn. ถนัด, จัดเจน, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ, Example: เขาสัดทัดเรื่องการพนันทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ไพ่ ถั่วโปไฮโลทั้งหลาย, Thai Definition: มีความชำนิชำนาญมากเพราะมีความสามารถเป็นพิเศษในเรื่องนั้น
แตกฉาน(v) be proficient in, See also: sharpen, be expert at/in, be dexterous, be masterful, Syn. เชี่ยวชาญ, เข้าใจแจ่มแจ้ง, ชำนาญ, ชำนิชำนาญ, Example: เราจะต้องฝึกฝนตนเองให้แตกฉานและแม่นยำชำนาญ ทั้งในวิชาความรู้และวิธีสอน เพื่อสามารถสั่งสอนได้อย่างกระจ่าง
เจนจบ(v) expert, See also: be skilled, be well-versed, be proficient, Syn. รอบรู้, Example: ค่านิยมของคนไทยโบราณคืออยากให้ลูกชายเจนจบในวิชาชีพต่างๆ, Thai Definition: ได้พบได้เห็นมามาก, ชำนาญทั่ว
ช่ำชอง(v) be experienced, See also: be expert in, be proficient, be skilled, be dexterous, Syn. ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, ชำนิชำนาญ, เจนจัด, เก่ง, Example: เขาช่ำชองในการศึกมามากมาย
ช่ำชอง(adv) skillfully, See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly, Syn. ชำนิชำนาญ, ชำนาญ, ถนัด, เชี่ยวชาญ, Example: นักการเมืองคนนี้พูดภาษาอังกฤษช่ำชองมาก
ชำนาญ(adv) skillfully, See also: proficiently, dexterously, adroitly, deftly, Syn. ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ, เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว, จัดเจน, Example: เขาปักหลักอยู่นานเข้าจนชำนาญพื้นที่
ชำนิ(v) be experienced, See also: be expert in, be proficient, be skilled, be dexterous, Syn. เชี่ยวชาญ, คล่องแคล่ว, ชำนาญ, ชำนิชำนาญ, ช่ำชอง
ชำนิชำนาญ(v) be expert in, See also: be expert in, be proficient, be skilled, be dexterous, Syn. ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, สันทัด, จัดเจน, ช่ำชอง, Example: เขาชำนิชำนาญในเรื่องกฎบัตรกฎหมาย
เชี่ยวชาญ(v) be skilled, See also: be proficient, be expert at/in, be experienced, Syn. สันทัดจัดเจน, ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ, จัดเจน, Example: หมอท่านนี้เชี่ยวชาญด้านจักษุเป็นพิเศษ
แกร่งกล้า(v) proficient, See also: adept, able, Syn. เก่ง, Example: ฝีมือของเขายังไม่แกร่งกล้าพอที่จะสู้คู่ต่อสู้ได้
คล่อง(adv) skillfully, See also: expertly, proficiently, Syn. ชำนาญ, Example: ผู้ที่จะทำงานแบบนี้ได้คล่อง จะต้องเป็นคนที่เคยอยู่กับงานนี้มานับสิบๆ ปี
แก่กล้า(v) be proficient in, See also: be highly skillful in, excel at/in, be strong, be vigorous, be robust, Syn. เก่ง, เข้มแข็ง, Ant. อ่อนแอ, Example: วิชาของเขาแก่กล้าขึ้นทุกวัน
รอบรู้(v) expert, See also: be skilled, be well-versed, be proficient, Syn. รู้กว้าง, Ant. รู้น้อย, Example: แพทย์ประจำตัวต้องเป็นผู้ที่รอบรู้เรื่องโรคทุกชนิด ทั้งอาการและการรักษา จะต้องรอบรู้เรื่องของคนไข้แต่ละคนว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร, Thai Definition: รู้หลายอย่าง, รู้กว้างขวาง
สันทัดจัดเจน(v) be skilled, See also: be proficient, be expert at/in, be experienced, be skillful, be handy, Syn. ิจัดเจน, สันทัด, Example: เขาสันทัดจัดเจนในด้านการกีฬา, Thai Definition: ทำกิจอย่างใดอย่างหนึ่งได้ดีเป็นพิเศษ
ทรงคุณวุฒิ(v) be qualified, See also: be competent, be proficient, be capable, Example: เขาทรงคุณวุฒิ เหมาะสมที่จะเป็นนายคน, Thai Definition: มีความสามารถที่เหมาะแก่ตำแหน่งหน้าที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชำนาญ[chamnān] (adj) EN: skilled ; skillful ; experienced ; dexterous ; adroit ; deft ; proficient  FR: expérimenté ; éprouvé ; compétent ; adroit
ชาญ[chān] (adj) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient  FR: expérimenté
เชี่ยว[chīo] (adj) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert  FR: doué ; talentueux ; expert
เชี่ยวชาญ[chīochān] (v) EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced  FR: exceller ; être un expert
เชี่ยวชาญ[chīochān] (adj) EN: skilled ; skillful ; dexterous ; proficient ; expert ; experienced  FR: expérimenté ; spécialisé
ฝีมือดี[fīmeū dī] (adj) EN: skillful ; able ; expert ; proficient ; gifted  FR: doué ; habile ; expérimenté
เก่ง[keng] (v) EN: be expert ; be proficient ; be good at ; be skilful  FR: exceller ; briller (fig.)
เก่ง[keng] (adj) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; good at ; smart (Am.)  FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent
คล่อง[khlǿng] (adv) EN: skillfully ; expertly ; proficiently  FR: facilement ; habilement ; couramment
แกร่งกล้า[kraengklā] (x) EN: proficient ; adept ; able
รอบรู้[røprū] (v) EN: be omniscient ; be well-read ; be well-informed ; be skilled ; be well-versed ; be proficient  FR: être expérimenté ; être omniscient ; être versé (litt.) ; être calé (fam.) ; en avoir fait le tour ; connaître à fond
สันทัด[santhat] (n) EN: master ; excel ; proficient in
สันทัด[santhat] (adj) EN: experienced ; adept ; proficient  FR: compétent ; expert ; expérimenté
สันทัดจัดเจน[santhatjatjēn] EN: be skilled ; be proficient ; be expert at/in ; be experienced ; be skillful ; be handy

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PROFICIENT P R AA0 F IH1 SH AH0 N T

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jīng, ㄐㄧㄥ, ] refined (rice); the most refined; spirit; soul; vitality; energy; semen; sperm; mythical goblin spirit; highly perfected; elite; the pick of sth; proficient (refined ability); extremely (fine), #2,425 [Add to Longdo]
熟练[shú liàn, ㄕㄨˊ ㄌㄧㄢˋ, / ] practiced; proficient; skilled; skillful, #8,124 [Add to Longdo]
精通[jīng tōng, ㄐㄧㄥ ㄊㄨㄥ, ] proficient, #12,312 [Add to Longdo]
通晓[tōng xiǎo, ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄠˇ, / ] proficient (in sth); to understand sth through and through, #39,799 [Add to Longdo]
博识[bó shí, ㄅㄛˊ ㄕˊ, / ] knowledgeable; erudite; erudition; proficient, #121,911 [Add to Longdo]
稳练[wěn liàn, ㄨㄣˇ ㄌㄧㄢˋ, / ] steady and proficient; skilled and reliable, #247,531 [Add to Longdo]
励害[lì hài, ㄌㄧˋ ㄏㄞˋ, / ] professional; adept; skillful; proficient [Add to Longdo]
能诗善文[néng shī shàn wén, ㄋㄥˊ ㄕ ㄕㄢˋ ㄨㄣˊ, / ] highly literate; lit. capable at poetry, proficient at prose [Add to Longdo]
谙练[ān liàn, ㄢ ㄌㄧㄢˋ, / ] conversant; skilled; proficient [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fähig; gut { adj }proficient [Add to Longdo]
kompetent; bewandert; erfahren; geschickt { adj } (in)proficient (at; in) [Add to Longdo]
tüchtig { adj }proficient [Add to Longdo]
tüchtig { adv }proficiently [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
堪能(P);勘能[たんのう(堪能)(P);かんのう(ok), tannou ( tannou )(P); kannou (ok)] (adj-na) (1) proficient; skillful; (n, vs) (2) satisfaction; (3) { Buddh } fortitude; (P) [Add to Longdo]
兼備[けんび, kenbi] (n, vs) being proficient in both; combine both [Add to Longdo]
熟れる[こなれる, konareru] (v1, vi) (1) to be digested; (2) to be proficient; to be smooth; (3) to be mellowed [Add to Longdo]
熟練した[じゅくれんした, jukurenshita] (adj-f) experienced; skilled; proficient [Add to Longdo]
達者[たっしゃ, tassha] (adj-na, n) (1) in good health; healthy; well; robust; strong; (2) skilled; clever; proficient; (P) [Add to Longdo]
長ける;闌ける[たける, takeru] (v1, vi) (1) to excel at; to be proficient at; (2) to grow old; (3) to ripen; (4) to rise high (e.g. the sun) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Proficiently \Pro*fi"cient*ly\, adv.
   In a proficient manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 proficiently
   adv 1: in a proficient manner; "he dealt proficiently with the
       problem"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top