ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-pong-

P AO1 NG   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pong, *pong*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pong[N] กลิ่นเหม็น, Syn. stink

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"Ping Pong balls"? I thought you said, "King Kong's balls."ลูกปิงปองเหรอ นึกว่าพูดว่าไข่คิงคอง Punchline (1988)
4 times ping pong champion. Never lost a match.เป็นแชมป์ปิงปอง 4 ครั้ง ไม่แพ้แม้แต่ครั้งเดียว Confession of Pain (2006)
My son is a video game whiz... and I wasn't too bad at Pong myself.ลูกผมเล่นวีดีโอเกมส์ชนะ ส่วนผมก็เล่นปองเก่งเหมือนกัน Shoot 'Em Up (2007)
Are you doing a Pong Pong dancing show?นายกำลังเต้น ปอง ปอง ให้ฉันดูรึงัย? Beethoven Virus (2008)
Away from these beer pong champs?ไปห่างๆ จากแชมป์เบียร์เหม็นหน่อย Don't Walk on the Grass (2009)
His jell-o shots and beer pong days are over,วัยปาร์ตี้เบียร์กับเยลลี่ของเขาหมดไปแล้ว Don't Walk on the Grass (2009)
We haven't gotten sick after a beer pong tournament at Bar None.ใช่ ไม่ เราไม่มีการเชียร์ \ ตัวเองเสียบแหบเสียงห้าวที่งานแข่งกีฬา They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
- You don't have beer pong on location. - What?ก็บอกกับพวกเขาว่า มหาลัยนี้ มันเป็นมากกว่าแค่ห้องเรียนหน่ะ They Shoot Humphreys, Don't They? (2009)
Back where I come from they call me "Ping Pong Dre", alright?กลับไปที่ที่ผมมา/ เขาเรียกผมว่า/ เดร์พ่อหนุ่มปิงปอง โอเค? The Karate Kid (2010)
♪ Going pong instead of ♪ ♪ Ping ♪# ร้องว่า ปอง แทนที่ จะร้อง # # ปิ๊ง # Duets (2010)
And Donnie was a rocket scientist compared to that boy who wanted to get beer pong into the olympics.ถ้าเทียบกับหมอนี่ที่อยากเอา เกมโยนลูกปิงปองใส่ถ้วยเบียร์ The Boyfriend Complexity (2010)
He's drooling in his beer pong cup.เขาน้ำลายหกลงถ้วยเบียร์ของเขาแล้วนะ The Badass Seed (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาบ[N] (musty) smell, See also: pong, Syn. กลิ่นสาบ, Example: นายพรานได้กลิ่นสาบของสัตว์ร้ายโชยมาตามลม, Thai definition: กลิ่นตัวที่มีประจำอยู่กับสัตว์บางชนิด เช่น สาบเสือ สาบแพะ

CMU English Pronouncing Dictionary
PONG P AO1 NG

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gestank {m}; Mief {m}pong [Br.] [coll.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  pong
      n 1: an unpleasant smell [syn: {niff}, {pong}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top