ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-pleasantly-

P L EH1 Z AH0 N T L IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: pleasantly, *pleasantly*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pleasantly(adv) อย่างน่ายินดี, See also: อย่างเพลิดเพลิน, Syn. pleasingly, welcomely
pleasantly(adv) อย่างน่าคบหา, See also: อย่างมีมิตรไมตรี, Syn. gallantly
pleasantly(adv) ด้วยความสบาย

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pleasantlyHe behaves pleasantly to everybody.
pleasantlyHe spoke to me pleasantly.
pleasantlyIf your friend reminds you kindly of your faults, take what he says not only pleasantly, but thankfully.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ถูกอกถูกใจ(adv) pleasingly, See also: pleasantly, Syn. ถูกใจ, ชอบใจ, ต้องใจ, Example: น้องหนูยิ้มอวดฟันขาวและลักยิ้มบุ๋ม มองดวงดอมอย่างถูกอกถูกใจ, Thai Definition: ตรงกับที่ใจชอบ
รวยรื่น(adv) pleasantly, See also: nicely, Syn. ชื่นใจ, สบายใจ, Example: บริเวณนั้นมีหมู่นกขับขานบทเพลงอันเพราะพริ้ง ส่วนลมหนาวอันสดชื่นก็พัดรวยรื่นมาตลอดเวลา

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PLEASANTLY P L EH1 Z AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pleasantly (a) plˈɛzntliː (p l e1 z n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pleasantly \Pleas"ant*ly\, adv.
   In a pleasant manner.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pleasantly
   adv 1: in a cheerful manner; "`I'll do the dishes,' he said
       pleasantly" [syn: {pleasantly}, {cheerily}, {sunnily}]
   2: in an enjoyable manner; "we spent a pleasantly lazy
     afternoon" [syn: {pleasantly}, {agreeably}, {enjoyably}]
     [ant: {disagreeably}, {unpleasantly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top