ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-parsi-

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: parsi, *parsi*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That's even factoring in your difficulty in parsing American comic book idioms like "Bamf!" and "Snikt!"นั่นรวมถึงเวลาที่นายต้องตีความ ภาษาแสลงของการ์ตูนอเมริกัน อย่างเช่น ตูม หรือ ชิงค์ แล้ว The Boyfriend Complexity (2010)
Do you mind not being a lawyer for a second and parsing every word I say?รู้สึกผิดนี่ดูเป็นยังไง? Pilot (2012)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Parsi \Parsi\ (p[aum]r"s[=e] or p[aum]r*s[=e]") prop. n.
   Same as {Parsee}.
 
   Syn: Parsee.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Parsi
   n 1: a member of a monotheistic sect of Zoroastrian origin;
      descended from the Persians; now found in western India
      [syn: {Parsee}, {Parsi}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-parsi -

 


  

 
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top