ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-oh!-

   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: oh!, *oh!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh! I knew you could do it.ผมคิดอยู่แล้วว่าคุณต้องทำได้ Ready (2017)
Oh! Michi?มิตจิเหรอ Affection (2017)
Oh! Then it must be Charlie. At least he's phoning, I suppose.อ้าว ถ้าอย่างงั้นต้องเป็นชาร์ลีแน่ๆ อย่างน้อยเขาก็โทรมาหา ฉันคิดว่านะ The Six Thatchers (2017)
Oh! I'm off.อู้ว ข้าไปล่ะ Beauty and the Beast (2017)
- No! - Oh! ho hoh!ไม่จริง! T2 Trainspotting (2017)
Oh! Isn't this amazingโอ อ่านไปแล้วช่างเพลิดเพลิน Beauty and the Beast (2017)
Oh! What?แม่เจ้า A Dog's Purpose (2017)
Oh! A puppy!- ไอ้ลูกหมา A Dog's Purpose (2017)
Oh! I don't think so, wild man!นี่มันชักจะมากไปแล้วนะ คนป่า! The Legend of Tarzan (2016)
Ooh, oh! Off-screen manipulation, yes! Okay.c.bg_transparentนี่ไง การควบคุมนอกจอ ใช่เลย โอเค/c.bg_transparent Episode #1.4 (2016)
Come on. Oh! Something pulled you under.มาดิ โอ้ มีบางอย่างดึงคุณข้างล่าง ไม่ ไม่ เดี๋ยว! ฉันจะต้องดูว่าคุณดีขึ้นแค่ไหน Ouroboros (2016)
Oh! I'm not here for any trouble. Ma'am.โอ้ Iไม่ที่นี่สำหรับปัญหาใด ๆ แหม่ม Hidden Figures (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
oh!Oh! how awful!
oh!Oh! I know the man.
oh!Oh! It's my day.
oh!Oh! Show me please.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แหม[INT] oh!, See also: ah!, Example: แหม! เมื่อตะกี้ลูกๆ หลานๆ ของพี่ทำเอาผมตกใจหมดเลย, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาเพื่อแสดงความรู้สึกประหลาดใจ ไม่พอใจ
โอ้[INT] Oh!, Syn. โอ้ว่า, Example: โอ้ว่าดวงใจอยู่ไกลลิบเหลือจะหยิบมาชมภิรมย์สันต์เหมือนดวงดาว, Thai definition: คำในคำประพันธ์ ใช้ในความรำพึง พรรณนา วิงวอน หรือปลอบเป็นต้น เช่น โอ้พ่อพลายสายสวาทของน้องเอ๋ย ไม่เคยเลยจะห่างเหเสนหา
โอ๊ะ[INT] Oh!

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[ō, , ] Oh!, #2,611 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oh \Oh\ ([=o]), interj. [See {O}, interj.]
   An exclamation expressing various emotions, according to the
   tone and manner, especially surprise, pain, sorrow, anxiety,
   or a wish. See the Note under {O}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 -ol \-ol\ (-[=o]l or -[o^]l) suff. [From alcohol.] (Chem.)
   A suffix denoting that the substance in the name of which it
   appears belongs to the series of alcohols or hydroxyl
   derivatives, as ethanol, carbinol, phenol, glycerol, etc.
   Such compounds contain the hydroxy radical ({-OH}).
   [1913 Webster +PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 molecular formula \mo*lec"u*lar form"u*la\, n. (Chem.)
   An expression representing the composition of elements in a
   chemical substance, commonly consisting of a series of
   letters and numbers comprising the atomic symbols of each
   element present in a compound followed by the number of atoms
   of that element present in one molecule of the substance.
   Thus the molecular formula for common alcohol (ethyl alcohol)
   is {C2H6O}, meaning that each molecule contains two carbon
   atoms, six hydrogen atoms, and one oxygen atom. The molecular
   formula may be written to provide some indication of the
   actual structure of the molecule, in which case structural
   units may be written separately. Thus, ethyl alcohol can also
   be written as {CH3.CH2.OH} or {CH3-CH2-OH}, in which the
   period or dash between functional groups indicates a single
   bond between the principle atoms of each group. This formula
   shows that in ethyl alcohol, the carbon of a methyl group
   ({CH3-}) is attached to the carbon of a methylene group
   ({-CH2-}), which is attached to the oxygen of a hydroxyl
   group ({-OH}). A {structural formula} is a graphical
   depiction of the relative positions of atoms in a molecule,
   and may be very complicated.
   [PJC]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 OH
     Off-Hook (MODEM)
     

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 oh /o/ 
  oh

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 oh
  oh

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 oh /o/
  1. ah; oh; ow
  2. ah; aha

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top