ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mvp-

   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mvp, *mvp*
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
MVPย่อมาจาก Most Valuable Player แปลตามตัวได้ว่าผู้เล่นที่มีค่ามาก ที่สุด หลายคนอาจจะคุ้นเคยคำนี้จากเกม Ragnarok Online ( * w *m Power by iiiita also RYUTAZA)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Anyone who was once the MVP of the National Football League must have a great deal of expertise to offer.คนที่เคยเป็นผู้เล่นยอดเยี่ยมของ NFL ย่อมต้องมีเขี้ยวเล็บมาช่วยเราได้ The Longest Yard (2005)
You know MVP sold his own teammates out.เพื่อนร่วมทีมมัน ไอ้นักฟุตบอลนี่มันยังหักหลัง The Longest Yard (2005)
How do you like that, boys? The MVP coming to kiss my ass.แจ๋วมั้ยล่ะ มีนักฟุตบอล ยอดเยี่ยมมาประจบฉัน The Longest Yard (2005)
led by former NFL MVP quarterback Paul Crewe.นำโดยอดีตควอเตอร์แบ็ค ยอดเยี่ยมของ NFL พอล ครูว์ The Longest Yard (2005)
You were voted MVP for the entire season.ได้รับเลือกให้เป็น ผู้เล่นประจำฤดูกาลเลยนะ High School Musical 2 (2007)
in association with MVP Venture Capital and Cinema Service world sales by Cinema Serviceโดยความร่วมมือระหว่าง เอ็มวีพี เวนเจอร์ แคปปิตอล และ ซีนีมา เซอร์วิส My Sassy Girl (2008)
Who was the runner up MVP in 1974?ใครได้รองชนะเลิศ MVP ปี 1974 Made of Honor (2008)
And that's when, on Super Bowl Sunday Sue forgot all about standing still and instead became the MVP of Square Dancing With the Stars.และนั่นเองตอน ซูเปอร์โบวล์ในวันอาทิตย์ ซูลืมเรื่องยืนอยู่นิ่งๆ และกลายเป็นดาวเด่น ของเต้นล้อมวงจริงๆ Super Sunday (2011)
MVP Spirit.เอ็มวีพี น้ำใจนักกีฬา The Legacy (2011)
MVP Attitude.เอ็มวีพี ทัศนคติยอดเยี่ยม The Legacy (2011)
And our award for Sue Heck. MVP Punctuality.และรางวัลให้ซู เฮค เอ็มวีพี ตรงต่อเวลา The Legacy (2011)
So, per a unanimous vote by all of you, our Regionals MVP is...ผลการโหวตโดยไม่เปิดเผยชื่อ จากพวกเธอทั้งหมด ผู้ที่เป็นดาวเด่นแห่งแข่งระดับภูมิภาค ได้แก่ Original Song (2011)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 MVP \MVP\ n. (acron.)
   most valuable player; the player judged to be the most
   important to the sport, also the name of the award given to
   that player. [abbreviation]
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 MVP
   n 1: the player judged to be the most important to the sport
      [syn: {most valuable player}, {MVP}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 MVP
     Most Valuable Professional [bonus program] (MS)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top