Stealth Wealth หรือ Quiet Luxury รวยแบบไม่ตะโกน เทรนด์ใหม่ที่กำลังมาแรง What is quiet luxury? “Stealth Wealth” หรือ “Quiet Luxury” แปลอย่างง่ายๆ ว่าเป็นสไตล์การแต่งตัว “หรูแบบไม่ต้องโชว์โลโก้ แพงโดยไม่ต้องตะโกน” คือการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้า หรือเหล่าแฟชั่นไอเท็มที่เน้นการตัดเย็บด้วยความประณีตเนี้ยบกริบเป็นหลัก และใช้วัสดุเนื้อผ้าในการตัดเย็บคุณภาพสูงพร้อมกันนี้ก็ต้องมีความเรียบง่าย ดูดี และไม่ฉูดฉาด ภาพรวมที่ออกมาจึงทำให้เทรนด์นี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นแฝดคนละฝาของแฟชั่นแบบมินิมัลนั่นเอง ซึ่งจะแตกต่างจากเมื่อก่อนที่จะเสื้อผ้าหรือกระเป๋าจะแสดงถึงความคลั่งไคล้ในการสวมโลโก้ขนาดใหญ่ของแบรนด์หรู หรือสีสันจัดจ้าน ในส่วนของราคาค่าตัวของแต่ละชิ้นถึงแม้ว่าจะเรียบง่ายแต่แน่นอนว่ามูลค่าการซื้อขายสูงลิบลิ่ว โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่นิยมเทรนด์ quiet luxury นี้คือ กลุ่มคนมีฐานะที่พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนทั่วไปด้วยการแต่งตัวแบบมินิมัล ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะรู้หรือไม่ว่าตัวเองใช้แบรนด์หรู Style ในรูปแบบ Quiet Luxury…
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-monster-

M AA1 N S T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: monster, *monster*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monster(n) สัตว์ประหลาด, See also: อสูรกาย, Syn. beast, giant, jumbo
monster(n) คนโหดร้าย, See also: คนชั่ว, คนเลว, คนป่าเถื่อน, Syn. beast, demon, devil
monster(adj) ใหญ่โตมาก, See also: มหึมา, มโหฬาร, Syn. huge, enormous, gigantic

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He says it's a, a monster asleep in our beds!เขาบอกว่ามันเป็นสัตว์ ประหลาดนอนหลับอยู่ในห้องนอนของเรา! Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
If the monster doesn't wake up soon, I--หากมอนสเตอร์ที่ไม่ได้ตื่น ขึ้นมาเร็ว ๆ นี้ฉัน Pinocchio (1940)
With our sincere gaze we survey these ruins, as if the the old monster lay crushed forever beneath the rubble.แต่เมื่อพิศดูซากเหล่านี้ อย่างจริงใจแล้ว มันดูเหมือนปิศาจร้าย ได้หมอบราบคราบ อยู่บนซากเหล่านี้ Night and Fog (1956)
You know, I think we've got a monster on our hands.คุณจะรู้ว่าฉันคิดว่าเรามีมอน สเตอร์บน Mad Max (1979)
Aristocrats are all monsters who suck human blood.ราชสกุลพวกนั้น มันก็แค่ปีศาจที่ ดูดเลือดมนุษย์ Vampire Hunter D (1985)
She's here with the monster and Sir Didymus and the dwarf who works for you.หล่อน กับเจ้าปิศสาจนั่น และ เซอร์ ดิดีมุส กับ เจ้าคนแคระที่ทำงานให้กับท่าน Labyrinth (1986)
This monster was now terrorizing regular space traffic within the Solar System.สัตว์ประหลาดเพิ่มความดุร้ายขึ้น เกิดความโกลาหลในระบบสุริยจักรวาล The Cement Garden (1993)
The monsters are all missing and the nightmares can't be foundปีศาจหายไปหมด / ฝันร้ายไม่มีอยู่เลย The Nightmare Before Christmas (1993)
We're going to a place called Monster Joe's Truck and Tow.เรากำลังจะไปยังสถานที่ที่เรียกว่ามอนสเตอร์ของโจรถบรรทุกและรถพ่วง Pulp Fiction (1994)
Monster Joe and his daughter Raquel are sympathetic to our dilemma.มอนสเตอร์โจและลูกสาวของเขามีความเห็นอกเห็นใจราเคไปขึ้นเขียงของเรา Pulp Fiction (1994)
Monster Joe's gonna be disposing of two bodies.จะมอนสเตอร์ของโจได้รับการกำจัดของสองร่าง Pulp Fiction (1994)
And this was the monster fuck of my young life.เป็นการฟาดฟันถึงกึ๋นของฉันเลย Heat (1995)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monsterA hideous monster used to live there.
monsterA monster lay on a rock near the top of the mountain.
monsterA monster was believed to live in the cave.
monsterBelieve it or not, a monster emerged from the bush.
monsterBelieve it or not, a monster emerged from the cave.
monsterEven the most graceful and imposing existing buildings may now be so sadly diminished as to seem slightly ridiculous beside the monster.
monsterFighting with monsters all over the world ... I just can't wait.
monsterHaving once landed the monster immediately jumped again and was over my head.
monsterHearing the monster's footsteps, they began running in all directions.
monsterI'm about to kill the biggest monster.
monsterIt's true that he saw a monster.
monsterMother, Father, Look at your little monster.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัตว์ประหลาด(n) monster, Syn. ตัวประหลาด, อสูรกาย, Example: ไม่มีใครเชื่อว่าเขาเห็นสัตว์ประหลาดโผล่ขึ้นมาในทะเลสาบ, Count Unit: ตัว, ตน, Thai Definition: สัตว์ที่น่าเกลียดน่ากลัว, สัตว์ที่มีรูปร่างผิดธรรมชาติมาก
ทานพ(n) monster, See also: class of demons, Syn. ทานา, Count Unit: ตน, Thai Definition: อสูรจำพวกหนึ่งในนิยาย, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สัตว์ประหลาด[sat pralāt] (n) EN: monster  FR: monstre [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MONSTER M AA1 N S T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monster (n) mˈɒnstər (m o1 n s t @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妖物[yāo wù, ㄧㄠ ㄨˋ, ] monster #70,129 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Monster { n }monster [Add to Longdo]
Monsterfilm { m }; Mammutfilm { m }monster film [Add to Longdo]
Monsterjagd { f }monster hunt [Add to Longdo]
Ungeheuer { n }; Ungetüm { n }; Monstrum { n } | Ungeheuer { pl }; Ungetüme { pl }monster | monsters [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monster \Mon"ster\, a.
   1. Monstrous in size. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   2. Enormous or very powerful; as, he drove a monster Harley.
    [informal]
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monster \Mon"ster\ (m[o^]n*st[~e]r), n. [OE. monstre, F.
   monstre, fr. L. monstrum, orig., a divine omen, indicating
   misfortune; akin of monstrare to show, point out, indicate,
   and monere to warn. See {Monition}, and cf. {Demonstrate},
   {Muster}.]
   1. Something of unnatural size, shape, or quality; a prodigy;
    an enormity; a marvel.
    [1913 Webster]
 
       A monster or marvel.         --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically, an animal or plant departing greatly from
    the usual type, as by having too many limbs.
    [1913 Webster]
 
   3. Any thing or person of unnatural or excessive ugliness,
    deformity, wickedness, or cruelty.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Monster \Mon"ster\, v. t.
   To make monstrous. [Obs.] --Shak.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 monster
   n 1: an imaginary creature usually having various human and
      animal parts
   2: someone or something that is abnormally large and powerful
     [syn: {giant}, {goliath}, {behemoth}, {monster}, {colossus}]
   3: a person or animal that is markedly unusual or deformed [syn:
     {freak}, {monster}, {monstrosity}, {lusus naturae}]
   4: a cruel wicked and inhuman person [syn: {monster}, {fiend},
     {devil}, {demon}, {ogre}]
   5: (medicine) a grossly malformed and usually nonviable fetus
     [syn: {monster}, {teras}]

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Monster /mɔnstr/ 
  monster

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 monster
  monster

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 monster /mɔnstər/
  1. monster
  2. sample; specimen

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top