ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mitten-

M IH1 T AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mitten, *mitten*
Possible hiragana form: みってん
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mitten(n) ถุงมือแบบมีสี่นิ้วอยู่รวมกันและนิ้วโป้งแยกออกนิ้วเดียว

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I had to sit in a trailer and do my homework with mittens on because my mom couldn't afford to pay the heating bill.แต่ผมต้องนั่งสวมถุงมือ ทำการบ้านอยู่ในตู้เทรลเ้ลอร์ตัวสั่นงันงก เพียงเพราะว่าแม่ไม่มีปัญญาจ่ายเงินค่าเครื่องทำความร้อน ถ้าแม่รักผมจริง แม่ต้องปล่อยผม A Little Night Music (2010)
¶ Bright copper kettles and warm woolen mittens ¶#กาน้ำสีทองแดงและถุงมือขนแกะอันอบอุ่น# Extraordinary Merry Christmas (2011)
¶ Bright copper kettles and warm woolen mittens ¶#กาน้ำสีทองแดงและถุงมือขนแกะอันอบอุ่น# Extraordinary Merry Christmas (2011)
Cute? Mittens are cute. This is fabulous.น่ารักงั้นเหรอ Mittensนี่มันสุดยอดต่างหาก Breaking the Code (2012)
My mother made me wear mittens to bed.แม่ถึงกับให้ สวมถุงมือตอนนอน Tricks and Treats (2012)
Lady Hummel and Grandma Berry both play bingo down at the V.A. and knit alpaca mittens on Saturday nights.คุณหญิงฮัมเมลกับยายแก่เบอรี่ ต่างก็เล่นบิงโก ที่วีเอแล้วก็ถักถุงมือขนอัลปาท่าคืนวันเสาร์ All or Nothing (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mittenCotton mittens will prevent the baby from scratching his own face.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MITTEN M IH1 T AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
mitten (n) mˈɪtn (m i1 t n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fäustling { m } | Fäustlinge { pl }mitten | mittens [Add to Longdo]
mitten am Tagin broad daylight [Add to Longdo]
mitten im Satz stecken bleibento break off in mid-sentence [Add to Longdo]
mitten inin the middle of [Add to Longdo]
mitten in der Luftmidair [Add to Longdo]
mitten in der Nachtat dead of night [Add to Longdo]
mitten ins Gesichtfair in the face [Add to Longdo]
mitten unter; inmittenamid; amidst [Add to Longdo]
mitten unter; inmittenamong; amongst [Add to Longdo]
mittendrinright in the middle of it [Add to Longdo]
Mittenabstand { m } | halber Mittenabstandcenter-to-center distance [ Am. ]; dual spacing | half dual spacing [Add to Longdo]
Mittenloch { n }centre hole [Add to Longdo]
Mittenzentrierung { f }hub centering [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Mitten \Mit"ten\, n. [OE. mitaine, meteyn, F. mitaine, perh. of
   Celtic origin; cf. Ir. miotog, Gael. miotag, Ir. & Gael.
   mutan a muff, a thick glove. Cf. {Mitt}.]
   1. A covering for the hand, worn to defend it from cold or
    injury. It differs from a glove in not having a separate
    sheath for each finger. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A cover for the wrist and forearm.
    [1913 Webster]
 
   {To give the mitten to}, to dismiss as a lover; to reject the
    suit of. [Colloq.]
 
   {To handle without mittens}, to treat roughly; to handle
    without gloves. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 mitten
   n 1: glove that encases the thumb separately and the other four
      fingers together

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Mitten /mitən/ 
  middles

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top