ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-marcher-

M AA1 R CH ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: marcher, *marcher*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
marcher(n) ผู้เดินแถว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
marcher(มาร์ช'เชอะ) n. ผู้เดินแถว,ผู้เดินขบวน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เดิน[doēn] (v) EN: walk ; go on foot ; move ; pace  FR: marcher ; aller à pied ; arpenter ; bouger
เดิน[doēn] (v) EN: work ; run ; go ; function  FR: marcher ; fonctionner ; aller
เดินดุ่ม[doēn dum] (v, exp) EN: walk without looking left or right ; walk without looking around with a preoccupied air  FR: marcher avec un air songeur
เดินพรวด ๆ[doēn phrūat-phrūat] (v, exp) FR: marcher à grandes enjambées
เดินโซซัดโซเซ[doēn sōsat sōsē] (v, exp) EN: trigger  FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินโซเซ[doēn sōsē] (v, exp) EN: trigger  FR: chanceler ; tituber ; marcher en chancelant ; marcher en titubant
เดินตลาด[doēntalāt] (v) EN: tout for order ; tout for business ; canvass custom ; work as a travelling salesman  FR: démarcher
เดินตาม[doēntām] (v, exp) EN: walk behind ; follow  FR: suivre ; marcher derrière
เดินเท้า[doēn thāo] (v, exp) EN: go on foot  FR: aller à pied ; marcher
เดินทอดน่อง[doēn thøtnǿng] (v, exp) EN: stroll ; ramble ; saunter; walk in a preoccupied air  FR: se promener ; déambuler ; marcher d'un pas nonchalant

CMU English Pronouncing Dictionary
MARCHER M AA1 R CH ER0
MARCHERS M AA1 R CH ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
marcher (n) mˈaːtʃər (m aa1 ch @ r)
marchers (n) mˈaːtʃəz (m aa1 ch @ z)

French-Thai: Longdo Dictionary
marcher(vi) |je marche, tu marches, il marche, nours marchons, vous marchez, ils marchent| เดิน ไปด้วยเท้า, Syn. aller à pied

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marcher \March"er\, n.
   One who marches.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Marcher \March"er\, n. [See 2d {March}.]
   The lord or officer who defended the marches or borders of a
   territory.
   [1913 Webster] Marchet

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 marcher
   n 1: an inhabitant of a border district
   2: walks with regular or stately step [syn: {marcher},
     {parader}]
   3: fights on foot with small arms [syn: {infantryman},
     {marcher}, {foot soldier}, {footslogger}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 marcher /maʀʃe/ 
  march; walk

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top