ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-malefactor-

M AE1 L AH0 F AE2 K T ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: malefactor, *malefactor*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
malefactor(n) ผู้กระทำความผิด (ทางกฎหมาย), See also: ผู้ทำผิดกฎหมาย, ผู้กระทำผิด, Syn. criminal, crook, wrongdoer

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MALEFACTOR M AE1 L AH0 F AE2 K T ER0
MALEFACTOR M AE1 L F AE2 K T ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
malefactor (n) mˈælɪfæktər (m a1 l i f a k t @ r)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Malefactor \Mal`e*fac"tor\, n. [L., fr. malefacere to do evil;
   male ill, evil + facere to do. See {Malice}, and {Fact}.]
   1. An evil doer; one who commits a crime; one subject to
    public prosecution and punishment; a criminal.
    [1913 Webster]
 
   2. One who does wrong by injuring another, although not a
    criminal. Opposite of {benefactor}. --H. Brooke. --Fuller.
    "Malefactors of great wealth." [1913 Webster +PJC]
 
   Syn: Evil doer; criminal; culprit; felon; convict.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 malefactor
   n 1: someone who has committed a crime or has been legally
      convicted of a crime [syn: {criminal}, {felon}, {crook},
      {outlaw}, {malefactor}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-malefactor ( M AE1 L AH0 F AE2 K T ER0)-

 


  

 
malefactor
 • ผู้กระทำความผิด (ทางกฎหมาย): ผู้ทำผิดกฎหมาย, ผู้กระทำผิด [Lex2]
 • (แมล'ละแฟคเทอะ) n. ผู้กระทำผิดกฎหมาย,ผู้กระทำผิด,ผู้กระทำการชั่วร้าย. ###S. malefactress [Hope]
 • (n) ผู้ร้าย,ผู้ประพฤติชั่ว,ผู้ทำผิด [Nontri]
 • /M AE1 L AH0 F AE2 K T ER0/ [CMU]
 • /M AE1 L F AE2 K T ER0/ [CMU]
 • (n) /m'ælɪfæktər/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top