ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-lecherous-

L EH1 CH ER0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: lecherous, *lecherous*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lecherous(adj) ที่มีกิเลส, See also: ที่มีตัณหา, ที่ลุ่มหลงในตัณหา, Syn. lustful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
lecherous(เลช'เชอรัส) adj. มักมากในกามตัณหา, กระตุ้นราคะ, เต็มไปด้วยราคะ., See also: lecherousness n. ดูlecherous

English-Thai: Nontri Dictionary
lecherous(adj) มีตัณหาจัด, มักมากในกาม, หมกมุ่นในกาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บ้ากาม(adj) lecherous, See also: lustful, satyric, nymphomaniacal, Syn. บ้าตัณหา, ตัณหาจัด, Example: โจรบ้ากามก่อคดีปล้นแล้วข่มขืน, Thai Definition: มักมากในกาม
กลัดมัน(adj) lustful, See also: lecherous, Example: ช้างป่ากลัดมันคลุ้มคลั่งออกมาอาละวาดทำลายข้าวของชาวบ้านเสียหาย

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LECHEROUS L EH1 CH ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
lecherous (j) lˈɛtʃərəs (l e1 ch @ r @ s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Lecherous \Lech"er*ous\, a.
   Like a lecher; addicted to lewdness; excessively lustful; --
   used mostly of men; also, lust-provoking. "A lecherous thing
   is wine." --Chaucer. -- {Lech"er*ous*ly}, adv. --
   {Lech"er*ous*ness}, n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 lecherous
   adj 1: given to excessive indulgence in sexual activity; "a
       lecherous gleam in his eye"; "a lecherous good-for-
       nothing"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top