ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-in-between-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: in-between, *in-between*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in-between(n) คนหรือสิ่งที่อยู่ระหว่างกลาง
in-between(adj) ซึ่งอยู่ระหว่าง, See also: ซึ่งอยู่ตรงกลาง, Syn. intermediate, middle, medium
in-between(adv) อยู่ระหว่าง, See also: อยู่ตรงกลาง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's that in-between sound, the shading, the wanting.มันเป็นเพลงแบบ ความมืดมน การรอคอย. The Young Indiana Jones Chronicles (1992)
I found your father's book in the parapsychology section in-between hypnosis and alien abductions.ผมพบหนังสือพ่อของคุณในหมวดวิชาปรสิต ระหว่างเรื่องการสะกดจิตและการลักพาตัวของมนุษย์ต่างดาว. Chapter One 'Four Months Later...' (2007)
- Can I ask a question in-between this discussion, none of my business, about who is a dear friend and who is not?-ฉันขอถาม คำถามระหว่างการสนทนานี้ ไม่เกี่ยวอะไรกับฉันหรอก เกี่ยวกับใครที่เป็นเพื่อนรัก และใครที่ไม่ใช่ใช่ไหมแค่ไปตรวจสอบที่ศตวรรษสิ.. The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Sort of in-between gigs right now.ยังไม่ลงหลักปักฐานน่ะครับ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
- I'm currently in-between situations.- ตอนนี้ฉันอยู่ในระหว่างสถานการณ์บางอย่าง Breakage (2009)
I'd rather not go in-between them and get mistake for a girl with stipulations.ฉันไม่อยากเข้าไปแทรกระหว่างเขากับผู้หญิงคนนั้น Episode #1.11 (2010)
I normally have to remind you to breathe in-between bites. You feelin' okay?ฉันขอโทษสำหรับทุกสิ่งที่เธอเผชิญมา Redemption (2011)
♪ The in-betweens ♪สิ่งที่อยู่ตรงกลาง Pilot (2012)
♪ There's no in-between ♪ No in-between#ไม่มีอะไรครึ่งๆกลางๆ# #ไม่มิอะไรครึ่งๆกลางๆ# All or Nothing (2013)
- Valissa, the in-between place. - Is she dead?แฟลีสะ สถานที่ในระหว่างคือ เธอตาย? Underworld: Blood Wars (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
in-betweenIn in-between periods of reading and writing.

Japanese-English: EDICT Dictionary
動画[どうが, douga] (n,adj-no,vs) (1) animation; motion picture; video; moving picture; (2) in-betweening (in anime); (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 in-between \in-between\ adj.
   being neither at the beginning nor at the end in a series or
   time sequence; as, adolescence is an awkward in-between age.
 
   Syn: mediate, middle.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 in-between
   adj 1: being neither at the beginning nor at the end in a
       series; "adolescence is an awkward in-between age"; "in a
       mediate position"; "the middle point on a line" [syn:
       {in-between}, {mediate}, {middle}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top