ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-ibis-

AY1 B AH0 S   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ibis, *ibis*
English-Thai: Nontri Dictionary
ibis(n) นกกระสา,นกช้อน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกช้อนหอย[n.] (nok chønhøi) EN: ibis   FR: ibis [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
IBIS    AY1 B AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ibis    (n) ˈaɪbɪs (ai1 b i s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ibisschnabel {m} [ornith.]Ibis Bill [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ibis \I"bis\, n. [L. ibis, Gr. ?; of Egyptian origin.] (Zool.)
   Any bird of the genus {Ibis} and several allied genera, of
   the family {Ibid[ae]}, inhabiting both the Old World and the
   New. Numerous species are known. They are large, wading
   birds, having a long, curved beak, and feed largely on
   reptiles.
   [1913 Webster]
 
   Note: The sacred ibis of the ancient Egyptians ({Ibis
      aethiopica}) has the head and neck black, without
      feathers. The plumage of the body and wings is white,
      except the tertiaries, which are lengthened and form a
      dark purple plume. In ancient times this bird was
      extensively domesticated in Egypt, but it is now seldom
      seen so far north. The glossy ibis ({Plegadis
      autumnalis}), which is widely distributed both in the
      Old World and the New, has the head and neck feathered,
      except between the eyes and bill; the scarlet ibis
      ({Guara rubra}) and the white ibis ({Guara alba})
      inhabit the West Indies and South America, and are
      rarely found in the United States. The wood ibis
      ({Tantalus loculator}) of America belongs to the Stork
      family ({Ciconid[ae]}). See {Wood ibis}.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ibis
   n 1: wading birds of warm regions having long slender down-
      curved bills

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 ibis
  ibis

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 ibis /ibəs/
  ibis

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top