ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-hm-

HH AH0 M   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: hm, *hm*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hm(อึม) interj. คำอุทานแสดงการลังเลสงสัย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
HM (n ) กองทัพในสหราชอาณาจักร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hm you are the first to find out. Get it offหืม Let the Right One In (2008)
Hm It's yours.แต่มันของเธอ Let the Right One In (2008)
Hm jom moo...?อืม จอมมู... ? Episode #1.2 (2009)
Hm jom moo is...หืม จอมมูคือ... Episode #1.2 (2009)
The HMS Providence sets sail at first light.เรือนาวี โพรวิเดนซ์ จะออกจากท่าพรุ่งนี้เช้า Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
It's just that he just hasn't progressed, hm as much as the other kids.แค่เขายังไม่ก้าวหน้า เท่ากับเด็กคนอื่นๆ Friends, Lies, and Videotape (2011)
Got it off the HMS Pegasus.ได้จากเรือรบหลวงเพกาซัส Mea Makamae (2011)
That's the crest of the HMS Pegasus.นั่นมันแหวน จากเรือเพกาซัส Mea Makamae (2011)
HM development cooperation company, how did you find about the JC Consultancy company?บริษัท HM development cooperation เราจะติดต่อบริษัทให้คำปรึกษา JC ได้ยังไง  ()
Hm on my wayอืมมม... กำลังไป Tower Heist (2011)
Hm on my wayhm o n m Y way Tower Heist (2011)
Hm - I also said it takes finesse.ผมบอกแล้วว่ามันต้องมีแผน Midnight Lamp (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hmHmm, did we have some breadcrumbs?
hmHmm. I have a feeling I'm going to get lost whichever road I take.
hmHmmm, how shall I say this?
hmHmph, Yayoi's navigation was difficult to follow so we ended up going round and round the same places.
hmHm, that's good idea. Let's go there.
hm"Well, there's something I'd like your advice on about my research project ..." "Let's see... Hmm, you're investigating flowering plants then."

CMU English Pronouncing Dictionary
HM HH AH0 M

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
HM (n) ˌɛɪtʃˈɛm (ei2 ch e1 m)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hmmm, ...Ermm, ... [Add to Longdo]
Seine (Ihre) MajestätHM : His (Her) Majesty [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hm
   n 1: a metric unit of length equal to 100 meters [syn:
      {hectometer}, {hectometre}, {hm}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 HM
     HyperMemory (graphics)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top