ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-habitat-

HH AE1 B AH0 T AE2 T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: habitat, *habitat*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
habitat(n) ถิ่นที่อยู่, See also: ถิ่นที่อยู่ของพืชหรือสัตว์, ที่อยู่อาศัย
habitat(n) สิ่งแวดล้อม, Syn. environment, surroundings

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
habitatแหล่งที่อยู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
habitatถิ่นที่อยู่ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
HABITATดูที่ UNCHF = ศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ ทำหน้าที่เป็นสำนักเลขาธิการของคณะกรรมาธิการว่าด้วยการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ (Commission on Human Settlements) ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงานกิจกรรมการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ของสหประชา ชาติที่เน้นในเรื่องที่พักพิง (shelter) และบริการทางสังคม การจัดการเมือง สิ่งแวดล้อมและโครงสร้างพื้นฐาน และการประเมิน ติดตามข่าวสารข้อมูลทางด้านการตั้งถิ่นฐานมนุษย์ [การทูต]
habitatแหล่งที่อยู่, สถานที่ที่มีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เช่น ใต้ขอนไม้ เป็นแหล่งที่อยู่ของมด กิ้งกือ เห็ด ฯลฯ สระน้ำเป็นแหล่งที่อยู่ของปลา จอก แหน เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It is by far the longest voyage she has yet undertaken and its completion will signal that she's ready for our great journey to Bristol Bay whose unspoiled walrus habitat will yield an abundance of...มันเป็นการเดินทางที่ยาวที่สุดเท่าที่เรือลำนี้เคยล่องมา และถ้าการเดินทางนี้สำเร็จนั่นหมายถึง อสรพิษทะเลลำนี้พร้อมแล้ว สำหรับการเดินทางมุ่งสู่อ่าวบริสตอล 50 First Dates (2004)
Coral reefs cover less than 1% of the ocean floor, but they provide a habitat for thousands of species of fish, mollusks and algae.แนวปะการังขึ้นปกคลุมพื้นที่น้อยกว่า 1% ของพื้นมหาสมุทร แต่เป็นที่อยู่อาศัยของปลา หอย และสาหร่ายหลายพันชนิด Home (2009)
Despite your vulnerability, you have taken possession of every habitat and conquered swathes of territory, like no other species before you.แม้ร่างกายจะอ่อนแอ แต่คุณกลับยึดครองทุกถิ่นที่อยู่ พิชิตทุกแผ่นดิน แบบที่ไม่เคยมีสายพันธ์ใดทำได้มาก่อน Home (2009)
The trees of the primary forests provide a habitat for three-quarters of the planet's biodiversity, that's to say, of all life on Earth.ป่าให้ที่อยู่อาศัย แก่สิ่งมีชีวิต 3 ใน 4 ของโลก เกือบจะพูดได้ว่า ทุกชีวิตบนโลก Home (2009)
We can build a house for habitat for humanity.ค่อยไปสร้างบ้านให้คนไร้ที่อยู่ Vitamin D (2009)
The Ganwar region is the habitat of the remarkable Somali pygmy gerbil.ของสัตว์พิเศษชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายหนูทะเลทราย Gimme Some Truth (2009)
This habitat was for humanity. Whoever did it, step forward.ใครเป็นคนทำ ก้าวออกมาข้างหน้า Paradigms of Human Memory (2011)
I learned to build when I volunteered with habitat for humanity.ฉันเคยเรียนก่อสร้างตอนฉันเป็นอาสาสมัคร ว่าด้วยที่อยู่อาศัยของมนุษย์ And the Reality Check (2011)
This habitat is dying.ที่อยู่อาศัยนี้กำลังจะตาย. Elysium (2013)
Petitions to protect the wolf habitat have been circulating recently.มีการล่ารายชื่อเพื่อออกกฎคุ้มครอง แหล่งอาศัยของหมาป่าเมื่อเร็วๆนี้ Alchemy (2013)
Oh, this is Zoe, uh, my supervisor for habitat for humanity.โอ้ นี่ซูอี้ค่ะ เธอเป็นหัวหน้าที่อยู่อาศัย ตอนหนูเป็นอาสาสมัคร The Guilty Girl's Handbook (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาศัย(n) habitat, See also: natural environment, Syn. ที่พัก, ที่อยู่, Example: ป่าไม้เป็นแหล่งพักอาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด, Notes: (สันสกฤต)
แหล่งที่อยู่(n) habitat, See also: residence, Syn. ที่อยู่, ที่อาศัย, ถิ่นที่อยู่, Example: หมู่เกาะสุรินทร์เป็นแหล่งที่อยู่ของนกลุมพูแดงและนกกระสาใหญ่, Count Unit: แห่ง

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HABITAT HH AE1 B AH0 T AE2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
habitat (n) hˈæbɪtæt (h a1 b i t a t)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
生境[shēng jìng, ㄕㄥ ㄐㄧㄥˋ, ] habitat #54,242 [Add to Longdo]
栖息地[qī xī dì, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄉㄧˋ, / ] habitat [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lebensraum { m }; Heimat { f } [ biol. ] | Schutz natürlicher Lebensräume | alltäglicher Lebensraum (eines Tiers) | Ausbreitung in neue Lebensräume (einer Tierart)habitat | habitat conservation | home range (of an animal) | radiation (of a species) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ハビタット[はびたっと, habitatto] Habitat [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Habitat \Hab"i*tat\ (h[a^]b"[i^]*t[a^]t), n. [L., it dwells, fr.
   habitare. See {Habit}, v. t.]
   1. (Biol.) The natural abode, locality or region of an animal
    or plant.
    [1913 Webster]
 
   2. Place where anything is commonly found.
    [1913 Webster]
 
       This word has its habitat in Oxfordshire. --Earle.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 habitat
   n 1: the type of environment in which an organism or group
      normally lives or occurs; "a marine habitat"; "he felt safe
      on his home grounds" [syn: {habitat}, {home ground}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top