ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-fuzzy-

F AH1 Z IY0   
25 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fuzzy, *fuzzy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fuzzy[ADJ] เป็นฝอยๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fuzzy(ฟัซ'ซี) adj. เป็นฝอย,เป็นขนปุย,เลอะเลือน,คลุมเครือ,ไม่ชัด,มึนเมา., See also: fuzzily adv. fuzziness n., Syn. hairy,downy

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
fuzzyคลุมเครือ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Those little black, fuzzy things that fly?ซุสุวาตาริ? ตัวเล็กๆกลมๆสีดำที่บินได้น่ะเหรอคะ ใช่แล้วจ๊ะ My Neighbor Totoro (1988)
Maybe she knows. What say there, Fuzzy Britches?บางทีเธออาจจะรู้ว่า สิ่งที่บอกว่ามีกางเกงฟัซซี่? The Shawshank Redemption (1994)
You know, like a little fuzzy bear.ละเอียดอ่อนเหมือนหมีน้อยนุ่มๆ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
( fuzzy ): You okay?นายเป็นอะไรรึเปล่า? The O.C. (2003)
Hi, folks, I'm Fuzzy Zoeller for the Putting Peg and Podสวัสดีครับ ผมฟัซซี่ โซลเล่อร์ กับรายการกอล์ฟทิป Saving Face (2004)
No, we go with her, we protect her, and we keep our eyes peeled for our fuzzy predator friendไม่ เราไปกับเธอ เราปกป้องเธอและเราคอยมองดูเพื่อนที่แสนบอบบางของเรา Wendigo (2005)
And all that fuzzy stuff those years of your life that you wasted that will eventually begin to fade.และเรื่องวุ่นวายทั้งหมด หลายปีในชีวิตที่คุณสูญเปล่าไปนั้น จะเริ่มจางหายไปในที่สุด The Holiday (2006)
We call that warm fuzzy feeling the pink cloud.เราเรียกความรู้สึกอบอุ่นคลุมเคลือนั่นว่า เดอะ พิ้งค์ คลาว (เป็นการมองโลกหลงจากความจริง) That Night, a Forest Grew (2007)
If he knew about half of what I know, his fuzzy little head would explode.ถ้าเขารู้แค่ครึ่งนึงจากที่ฉันรู้ / ระเบิดสองเล็กๆของเค้าซะ Live Free or Die Hard (2007)
Spider, I hate those fuzzy little bastards...แมงมุมรึเปล่า ฉันเกลียดมัน Chuck Versus the Marlin (2008)
I should never have gone for that second Fuzzy Navel.ฉันไม่เคยเมาหนักได้ขนาดนี้มาก่อนเลย Chuck Versus the Fat Lady (2008)
Still fuzzy as to why you Called me.ทำไมคุณถึงไม่บอกฉันซักที Strange Things Happen at the One Two Point (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fuzzyHe is absorbed in the study of the Fuzzy Theory.

CMU English Pronouncing Dictionary
FUZZY F AH1 Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fuzzy (j) fˈʌziː (f uh1 z ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fuzzy-Logik {f}; unscharfe Logik {f}fuzzy logic [Add to Longdo]
Fuzzy-Regelung {f}fuzzy control [Add to Longdo]
Fuzzy-System {n}fuzzy system [Add to Longdo]
fuzzy; unscharf {adj}fuzzy [Add to Longdo]
undeutlich; verschwommen {adj} | undeutlicher; verschwommener | am undeutlichsten; am verschwommenstenfuzzy | fuzzier | fuzziest [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fuzzy \Fuzz"y\, a. [See {Fuzz}, n.]
   1. Not firmly woven; that ravels. [Written also {fozy}.]
    [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. Furnished with fuzz; having fuzz; like fuzz; as, the fuzzy
    skin of a peach.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fuzzy
   adj 1: covering with fine light hairs; "his head fuzzed like a
       dandelion gone to seed" [syn: {fuzzed}, {fuzzy}]
   2: indistinct or hazy in outline; "a landscape of blurred
     outlines"; "the trees were just blurry shapes" [syn:
     {bleary}, {blurred}, {blurry}, {foggy}, {fuzzy}, {hazy},
     {muzzy}]
   3: confused and not coherent; not clearly thought out; "a vague
     and fuzzy idea of the world of finance"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top