ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-fitly-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: fitly, *fitly*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปรี๊ยะ(adv) fitly, See also: tightly, tautly, Syn. ตึง, พอดี, เขม็ง, Ant. หลวม, Example: หล่อนกลับออกมาอีกครั้งด้วยชุดยีนส์ฟิตเปรี๊ยะ
เพื่อประโยชน์ของ(v) for the benefit of, Example: ทหารเหล่านี้ได้ต้อนบังคับให้ชาวบ้านโยกย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของโครงการท่อส่งก๊าซ
ความเห็นแก่ได้(n) exploitation, See also: profit, benefit, advantage, selfishness, Syn. ความเห็นแก่ตัว, Example: ความเห็นแก่ได้ของผู้ประกอบการและความประมาทของคนงานทำให้เกิดอุบัติเหตุเช่นนี้, Thai Definition: การมุ่งเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว
จุดดี(n) good point, See also: strength, advantage, benefit, Syn. ข้อดี, จุดเด่น, จุดแข็ง, Ant. จุดด้อย, ข้อด้อย, จุดอ่อน, Example: การจัดระเบียบแฟ้มข้อมูลแบบตามลำดับกับแบบทางตรงต่างก็มีจุดดีและจุดอ่อนไปคนละด้าน
ทำกำไร(v) make a profit, Syn. ได้กำไร, ทำเงิน, Example: บ่อนการพนันนี้ทำกำไรได้ถึง 150, 000 ดอลลาร์ต่อเดือน, Thai Definition: ได้กำไรจากกิจการนั้นๆ
กบข.(n) Civil Servant's Pension and Retirement Benefit Fund, Syn. กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เข้าแทรกแซง(v) take part, See also: take the interest for the benefit of, Syn. แทรกแซง, Example: ธนาคารกลางญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงเงินเยนในตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา, Thai Definition: เข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อมีส่วนได้ส่วนเสีย
กำไรสุทธิ(n) net profit, Example: ไตรมาสแรกของปีนี้ บริษัทมีรายได้ 24 ล้านบาท กำไรสุทธิ 6.96 ล้านบาท, Thai Definition: ผลกำไรที่หักค่าใช้จ่ายแล้ว
สาธารณประโยชน์(n) public benefit, See also: public good
แสวงหาผลประโยชน์(v) find the benefit, Syn. หาผลประโยชน์
รับ(v) match, See also: suit, become appropriate, go with, harmonize, befit, Syn. เหมาะ, เหมาะเจาะ, Example: ผมทรงนี้รับกับหน้าเธอมาก ดูเด็กลงตั้งเยอะ, Thai Definition: เหมาะเจาะหรือเหมาะสมกัน, คล้องจองกัน
เต็มกอบเต็มกำ(adv) beneficially, See also: advantageously, profitably, Syn. เป็นกอบเป็นกำ, เต็มที่, Example: ธุรกิจนี้สามารถสร้างรายได้เต็มกอบเต็มกำให้แก่เจ้าของ, Thai Definition: ได้ผลประโยชน์ครบถ้วน
ประดับยนต์(n) car accessory, See also: minor fitting, of a car, car attachment, Syn. เครื่องประดับยนต์, อุปกรณ์ประดับยนต์, Example: พวกอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์หาซื้อได้ที่ร้านประดับยนต์, Thai Definition: เกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ เช่น ร้านประดับยนต์
ผลิดอกออกผล(v) profit, See also: benefit, benefit in return, Example: กว่าธุรกิจของเขาจะผลิดอกออกผล เขาก็ต้องใช้เวลาเกือบทั้งชีวิต, Thai Definition: ให้ประโยชน์, ให้ผลตอบแทน
เข้าชุด(v) match, See also: fit, Syn. เข้าชุดเข้ารอย
วิทยาทาน(n) imparting of knowledge for the general benefit, Example: ใครนำวิธีของผมไปใช้ ผมไม่สงวนลิขสิทธิ์นะ ถือว่าเป็นวิทยาทานอย่างหนึ่ง, Thai Definition: การให้ความรู้
สวัสดิการ(n) welfare, See also: fringe benefit, Syn. ผลประโยชน์, Example: รัฐบาลมีนโยบายลดรายจ่ายตัดสวัสดิการสำหรับคนมีรายได้น้อยและเพิ่มรายได้เข้ารัฐด้วยการขึ้นภาษี, Thai Definition: การให้สิ่งที่เอื้ออำนวยให้ผู้ทำงานมีชีวิตและสภาพความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบาย เช่น มีสถานพยาบาล ให้ที่พักอาศัย จัดรถรับส่ง
สาธารณประโยชน์(n) public benefit, See also: public use, public interest, Example: เศรษฐีท่านนี้ได้บริจาคที่ดินเพื่อใช้ทำสาธารณประโยชน์สำหรับชุมชน, Thai Definition: ประโยชน์สำหรับประชาชนส่วนรวม, ผลดีแก่คนทั่วไป
ไร้ผล(v) be fruitless, See also: be futile, be useless, be ineffectual, be unsuccessful, be vain, be profitless, Syn. ไม่เกิดผล, Ant. เกิดผล, Example: แผนนี้ไร้ผล ส่งผลให้ทั้งสองคนหันมาร่วมมือกันเขี่ยเธอให้ตกกระป๋อง
เหมาะ(v) be suitable for, See also: fit, be appropriate, be proper, Syn. เหมาะสม, พอเหมาะ, Example: การเดินและกายบริหารเป็นนำการออกกำลังที่เหมาะกับบุคคลทุกวัย
ออกกำลังกาย(v) exercise, See also: keep fit, Syn. ออกกำลัง, บริหารร่างกาย, Example: ทางการจีนได้จัดสวนสาธารณะให้บรรดาผู้สูงอายุชายหญิงเพื่อใช้ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน, Thai Definition: บริหารร่างกายเพื่อให้แข็งแรง
เอากำไร(v) take the profits, Syn. ทำกำไร, ค้ากำไร, Example: พ่อค้ากันข้าวไว้มากมายเพื่อขายเอากำไรมากๆ
ดอกผล(n) profit, See also: benefit, gain, Syn. ผลกำไร, Example: ฉันก็ได้ดอกผลจากธุรกิจนี้ไว้กินไว้ใช้อยู่ทุกวัน, Thai Definition: ผลกำไรหรือรายได้ที่ได้มาจากการทำกิจการเป็นต้น
เก็งกำไร(v) speculate (the profit), See also: estimate, assume the profit, guess, gamble, Example: พื้นที่เกษตรกรรมถูกนำมาจัดสรร และซื้อขายเปลี่ยนมือกันเพื่อเก็งกำไร, Thai Definition: หวังได้กำไร
ขูดเลือดขูดเนื้อ(v) overcharge, See also: profiteer, Syn. ขูดเลือด, ขูดรีด, เอารัดเอาเปรียบ, Example: หัวหน้าคิวบางซอยนอกจากจะขูดเลือดขูดเนื้อพวกเดียวกันแล้วยังเป็นสมุนหรือเป็นหัวคะแนนให้กับกลุ่มส.ส. อีกด้วย, Thai Definition: ขายหรือเรียกดอกเบี้ยเกินควร
เข้ารูป(v) be fit, See also: be suitable, be proper, Syn. พอดี, เหมาะสม, ลงตัว, Ant. หลวม, Example: กระโปรงที่ซื้อมานี้เข้ารูปดีเหมือนตัดเลย, Thai Definition: พอเหมาะพอดีกับรูปร่าง
คับ(adj) tight, See also: close, compact, tight-fitting, close-fitting, small, firm, Syn. แคบ, แน่น, ตึง, Ant. พอดี, Example: นี่เป็นเอกลักษณ์อันคงเส้นคงวาเป็นอย่างยิ่งของบุรุษเสื้อคับ หยัดร่างตรงดั่งปลายทวน, Thai Definition: มีขนาดไม่พอดีกัน
ความเหมาะสม(n) suitability, See also: proper, appropriateness, fit, Example: เราทำงานกันอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้การประมวลผลเป็นไปด้วยความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ, Thai Definition: เข้ากันดี
เหมาะกัน(v) fit, See also: be suitable, be proper, be appropriate, Syn. สมกัน, เสมอกัน, เข้ากัน, Example: หนุ่มสาวคู่นี้เหมาะกันราวกับกิ่งทองใบหยก, Thai Definition: มีคุณค่าเหมาะกัน
เหมาะเจาะ(v) be fitting, See also: be suitable, Syn. เหมาะเหม็ง, Example: แต่ละท้องถิ่นต่างสร้างวัฒนธรรมให้เข้ากันเหมาะเจาะกับความเป็นอยู่ของตน, Thai Definition: พอดีกัน
สมทรง(adj) fitting, See also: suitable, Thai Definition: เหมาะกับรูปร่าง
สมกัน(v) fit, See also: be suitable, be proper, be appropriate, Syn. เหมาะสม, คู่ควร, Example: สามีภรรยาคู่นี้เขาสมกันอย่างกับกิ่งทองใบหยก, Thai Definition: มีคุณค่าเหมาะกัน
คู่ควร(v) fit, See also: be suitable, be proper, be appropriate, Syn. เหมาะกัน, สมกัน, เสมอกัน, Example: พระรูปนี้เป็นผู้ที่มีเรื่องราวและวัตรปฏิบัติคู่ควรแก่การกราบไหว้บูชายิ่งนัก, Thai Definition: มีคุณค่าเหมาะกัน
คุณ(n) advantage, See also: virtue, merit, goodness, value, benefit, Syn. ประโยชน์, ความดี, ข้อดี, Ant. โทษ, ภัย, Example: ความกลัวในสิ่งต่างๆ มีทั้งคุณและโทษต่อตัวเราเอง, Count Unit: ประการ, Thai Definition: ความดีที่มีประจำอยู่ในสิ่งนั้นๆ
คุณประโยชน์(n) benefit, See also: advantage, usefulness, utility, profit, Example: น้ำให้คุณประโยชน์มหาศาลแก่มนุษย์ในทุกด้าน, Count Unit: ข้อ, ประการ, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นคุณ
เงินกำไร(n) profit, See also: gain, advantage, benefit, Syn. กำไร, ผลกำไร, Example: บริษัทของเขาได้เงินกำไรจากการลงทุนปีละสิบห้าล้านบาท, Count Unit: บาท, Thai Definition: เงินที่ได้เกินต้นทุน
เงินพิเศษ(n) fringe benefit, See also: incidental benefit, incidental payment, perquisite, benefit, Ant. เงินเดือน, เงินประจำ, Example: ถ้าพนักงานคนใดมาทำงานวันเสาร์ก็จะได้เงินพิเศษนอกเหนือไปจากเงินเดือน
พอกับ(conj) equal to, See also: fit to, suitable to, Syn. เท่ากับ, ทัดเทียมกับ, Example: ปัจจุบันข้าราชการผู้น้อยเงินเดือนไม่พอกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นไปทุกที
พอดี(adv) fit, Syn. เหมาะเจาะ, พอดิบพอดี, Example: หางเสือนี้จะบิดไปในทางที่จะทำให้เครื่องบินเลี้ยวเข้าวงพอดี
มือร้อน(adj) unskilled hand at planting, See also: unfit to planting, Syn. คนมือร้อน, Ant. มือเย็น, Example: เขาเป็นคนมือร้อนปลูกอะไรก็ตายหมด, Thai Definition: คนที่มักปลูกต้นไม้ไม่ขึ้นหรือไม่งอกงามว่า คนมือร้อน
เป็นผลดี(v) be beneficial, See also: be advantageous, be useful, be profitable, be good, Syn. เป็นประโยชน์, ดี, Ant. เป็นผลเสีย, Example: การออกกำลังกายเป็นผลดีต่อสุขภาพ
เป็นประโยชน์(v) advantage, See also: benefit, be beneficial, be useful, be helpful, Syn. เป็นคุณ, Ant. เป็นโทษ, Example: เครื่องแปลภาษาเป็นประโยชน์สำหรับทุกๆ คน, Thai Definition: ก่อให้เกิดผลดี
เปล่าประโยชน์(v) be useless, See also: be unhelpful, be unprofitable, be no use, Syn. ไร้ผล, ไร้ประโยชน์, เปล่าดาย, Ant. มีประโยชน์, Example: มันเปล่าประโยชน์ที่จะฟ้องร้องกัน ตกลงกันดีๆ ดีกว่า
ผล(n) advantage, See also: benefit, Syn. ประโยชน์, ผลประโยชน์, Example: สถานการณ์ช่วงนี้เอื้อผลต่อเราไม่น้อยเลย
ผลกำไร(n) profit, See also: gain, benefit, advantage, Syn. กำไร, ดอกผล, Example: บริษัทเอกชนเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงานโดยมุ่งหาผลกำไรอย่างเดียว, Thai Definition: ส่วนงอกเงยจากการลงทุน
ผลดี(n) usefulness, See also: good, benefit, advantage, Syn. ผลประโยชน์, Ant. ผลเสีย, Example: ถ้าหากเหยื่อร้องโวยวายขึ้นก็จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดเลย แล้วผลดีก็จะตกเป็นของเขาเพียงฝ่ายเดียว, Thai Definition: ผลตอบแทนที่เป็นประโยชน์
ผลได้(n) advantage, See also: benefit, profit, Syn. ผลประโยชน์, ผลตอบแทน, Ant. ผลเสีย, Example: ผลได้จากการจัดงานวันวิชาการคือ นักเรียน นิสิต นักศึกษาได้รับความรู้เพิ่มขึ้น, Thai Definition: ผลตอบแทนที่ให้ประโยชน์
ผลประโยชน์(n) benefit, See also: interests, profit, advantage, Syn. ผลตอบแทน, ผลได้, Ant. ผลเสีย, Example: ขบวนการพูโลได้เกิดการแตกแยกอย่างรุนแรงในเรื่องของผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัว, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นผล
สมรรถภาพทางกาย(n) physical fitness, See also: physical ability/capability/efficiency, Syn. สมรรถภาพทางร่างกาย, Example: สมรรถภาพทางกายของเขาลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากเขาไม่ค่อยจะออกกำลังกายและดื่มของมึนเมามากเกินไป, Thai Definition: ความสามารถทางร่างกาย
สารประโยชน์(n) actual benefit, Syn. สารัตถประโยชน์, Example: งานเขียนของเขานับว่ามีสารประโยชน์เป็นอย่างยิ่งต่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง, Thai Definition: ประโยชน์ที่เป็นแก่นสาร

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fitly (a) fˈɪtliː (f i1 t l ii)
fit (v) fˈɪt (f i1 t)
fits (v) fˈɪts (f i1 t s)
befit (v) bˈɪfˈɪt (b i1 f i1 t)
refit (n) rˈiːfɪt (r ii1 f i t)
refit (v) rˌiːfˈɪt (r ii2 f i1 t)
unfit (v) ˌʌnfˈɪt (uh2 n f i1 t)
befits (v) bˈɪfˈɪts (b i1 f i1 t s)
comfit (n) kˈʌmfɪt (k uh1 m f i t)
fitful (j) fˈɪtfəl (f i1 t f @ l)
fitted (v) fˈɪtɪd (f i1 t i d)
fitter (n) fˈɪtər (f i1 t @ r)
misfit (n) mˈɪsfɪt (m i1 s f i t)
outfit (v) ˈautfɪt (au1 t f i t)
profit (v) prˈɒfɪt (p r o1 f i t)
refits (n) rˈiːfɪts (r ii1 f i t s)
refits (v) rˌiːfˈɪts (r ii2 f i1 t s)
unfits (v) ˌʌnfˈɪts (uh2 n f i1 t s)
benefit (v) bˈɛnɪfɪt (b e1 n i f i t)
comfits (n) kˈʌmfɪts (k uh1 m f i t s)
fitment (n) fˈɪtmənt (f i1 t m @ n t)
fitness (n) fˈɪtnəs (f i1 t n @ s)
fitters (n) fˈɪtəz (f i1 t @ z)
fittest (j) fˈɪtɪst (f i1 t i s t)
fitting (v) fˈɪtɪŋ (f i1 t i ng)
misfits (n) mˈɪsfɪts (m i1 s f i t s)
outfits (v) ˈautfɪts (au1 t f i t s)
profits (v) prˈɒfɪts (p r o1 f i t s)
befitted (v) bˈɪfˈɪtɪd (b i1 f i1 t i d)
benefits (v) bˈɛnɪfɪts (b e1 n i f i t s)
fitfully (a) fˈɪtfəliː (f i1 t f @ l ii)
fitments (n) fˈɪtmənts (f i1 t m @ n t s)
fittings (n) fˈɪtɪŋz (f i1 t i ng z)
graffiti (n) grˈəfˈiːtiː (g r @1 f ii1 t ii)
graffito (n) grˈəfˈiːtou (g r @1 f ii1 t ou)
profited (v) prˈɒfɪtɪd (p r o1 f i t i d)
refitted (v) rˌiːfˈɪtɪd (r ii2 f i1 t i d)
unfitted (v) ˌʌnfˈɪtɪd (uh2 n f i1 t i d)
nonprofit (n) nˈɒn-prˈɒfɪt (n o1 n - p r o1 f i t)
befitting (v) bˈɪfˈɪtɪŋ (b i1 f i1 t i ng)
benefited (v) bˈɛnɪfɪtɪd (b e1 n i f i t i d)
discomfit (v) dˈɪskˈʌmfɪt (d i1 s k uh1 m f i t)
outfitted (v) ˈautfɪtɪd (au1 t f i t i d)
outfitter (n) ˈautfɪtər (au1 t f i t @ r)
profiteer (v) prˌɒfɪtˈɪəʳr (p r o2 f i t i@1 r)
profiting (v) prˈɒfɪtɪŋ (p r o1 f i t i ng)
refitting (v) rˌiːfˈɪtɪŋ (r ii2 f i1 t i ng)
unfitting (v) ˌʌnfˈɪtɪŋ (uh2 n f i1 t i ng)
benefiting (v) bˈɛnɪfɪtɪŋ (b e1 n i f i t i ng)
discomfits (v) dˈɪskˈʌmfɪts (d i1 s k uh1 m f i t s)

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Friend with benefit(n, slang) Lisa
Soffit(n) noun: the underside of a part of a building (such as an arch or overhang or beam etc.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fit(adj) ที่เหมาะสม, See also: ที่สมควร, ที่เหมาะเจาะ, Syn. appropriate, suitable, proper, Ant. unfit, unsuitable
fit(vi) พอดี (ขนาด), See also: พอเหมาะ, Syn. match, suit
fit(n) ความพอดี, See also: ความเหมาะเจาะ, ความพอเหมาะ, การได้สัดส่วน
fit(vt) เตรียม, See also: ตระเตรียม, Syn. prepare, provide, Ant. neglect, ignore
fit(adj) ที่เตรียมพร้อม, See also: พร้อม, Syn. ready, prepared, Ant. unprepared
fit(vt) ติด, See also: ติดตั้ง
fit(adj) ที่มีสุขภาพดี, See also: แข็งแรง, Syn. healthy, robust, well, Ant. weak, unfit
fit(n) อาการชัก, See also: อาการกระตุกอย่างฉับพลัน, Syn. convulsion, paroxysm
fit(n) อารมณ์หรือความรู้สึก (โกรธ, เศร้า) ที่เกิดขึ้นชั่วขณะ, See also: การระเบิดอารมณ์, Syn. burst, spell
fit(n) นิทาน, See also: โคลง, เพลง, Syn. song, ballad, story
fit(sl) คนที่น่าสนใจ, See also: คนที่น่าดึงดูด
befit(vt) เหมาะสม, See also: สมควรพอดี, สมควรเหมาะเจาะ, Syn. become
fitba(sl) ฟุตบอล, Syn. footie
refit(vi) เตรียมใหม่, See also: ประกอบใหม่
refit(vt) เตรียมใหม่, See also: ประกอบใหม่
unfit(adj) ซึ่งไม่เหมาะสม, See also: ซึ่งไม่มีคุณสมบัติเหมาะสม, Syn. inappropriate, unsuitable, condemned, Ant. fit
unfit(adj) ซึ่งมีสุขภาพไม่สมบูรณ์, See also: ซึ่งมีสุขภาพไม่ดี, ซึ่งเป็นโรค, Syn. unhealthy, Ant. fit, healthy
unfit(vt) ทำให้ไม่เหมาะสม, See also: ทำให้ต่ำกว่ามาตรฐาน, Syn. disable, disqualify
comfit(n) ลูกอมหรือขนม (มักเป็นผลไม้หรือถั่ว)
fit in(phrv) บรรจุลงใน, Syn. get in, go in, put in, stick in
fit in(phrv) หาเวลาเพื่อ, Syn. crowd in, squeeze in
fit on(phrv) ใส่ได้พอดีกับ, See also: วางได้พอดีกับ, Syn. get on, go on, put on
fit on(phrv) สวมดูว่าพอดีกับ, See also: สวมได้พอดีกับ, Syn. put on
fit to(phrv) มีขนาดเหมาะสมกับ, See also: เข้ากันได้กับ
fit to(phrv) ทำให้เหมาะสมกับ, See also: ทำให้พอเหมาะกับ, Syn. match with, pair with, suit to
fit up(phrv) ติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็น
fit up(phrv) ตระเตรียมให้พร้อมสำหรับ, See also: ซ่อมแซม, แก้ไขให้พร้อมสำหรับ
fit up(phrv) ประกอบ (ชั่วคราว), See also: สร้าง ชั่วครู่, Syn. clap together
fit up(phrv) หาที่พักให้
fit up(phrv) ทำให้(บางคน)มีความผิด(ทั้งที่ไม่ได้ทำ)(คำสแลง), See also: จัดฉากให้มีความผิด ทั้งที่ไม่ได้ทำ คำสแลง, Syn. frame up
fitful(adj) ไม่ต่อเนื่อง, See also: เป็นพักๆ, เป็นช่วงๆ, Syn. irregular, spasmodic, intermittent, Ant. continuous, steady
fitted(adj) กระชับ, See also: เข้ารูป, พอดี, Syn. tailored
fitted(adj) ที่สร้างไว้ติดอยู่กับที่, Syn. built-in
fitter(n) ช่างลองขนาดเสื้อผ้า
fitter(n) ช่างฟิต, See also: ช่างซ่อมเครื่องจักร
misfit(n) ผู้ที่ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมไม่ได้, See also: คนแปลกแยก
misfit(n) เสื้อผ้าที่ผิดขนาด, See also: สิ่งที่ผิดขนาด, สิ่งที่ไม่ตรงวัตถุประสงค์
outfit(n) เสื้อผ้าทั้งชุด, Syn. clothes, costume
outfit(n) เครื่องมือทั้งชุด, Syn. kit
outfit(sl) กลุ่มคน, See also: พวก, ทีม, บริษัทเล็กๆ
profit(n) ผลประโยชน์, See also: ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
profit(n) กำไร, See also: ผลกำไร, Syn. gain, return(s), Ant. loss, debits
profit(vi) ได้ประโยชน์, See also: ได้เปรียบ, Syn. benefit, Ant. lose
profit(vt) ได้ประโยชน์, See also: ได้เปรียบ, Syn. benefit, Ant. lose
profit(vt) มีกำไร, See also: มีผลดี, Syn. benefit, Ant. lose
profit(vi) มีกำไร, See also: มีผลดี, Syn. benefit, Ant. lose
benefit(n) ผลประโยชน์, See also: ข้อได้เปรียบ, Syn. advantage
benefit(n) เงินสงเคราะห์, See also: เงินช่วยเหลือ, เงินส่วนเพิ่ม, เงินชดเชยการประกัน
benefit(vt) มีประโยชน์ต่อ, See also: มีผลดีต่อ
benefit(vi) ได้รับประโยชน์, See also: ได้รับผลดี

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
payment, benefitเงินชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
proportional benefitsผลประโยชน์ตามสัดส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
press-fit; drive-fitการสวมอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
public benefitสาธารณประโยชน์, ประโยชน์สาธารณะ [ ดู public interest และ public purpose ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profitกำไร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit commissionค่าบำเหน็จกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit sharingการแบ่งปันกำไร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
profit sharingการแบ่งส่วนกำไร (ให้แก่ลูกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profit-sharingการแบ่งผลกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
profiteeringการค้ากำไรเกินควร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
profits insuranceการประกันภัยกำไร [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loss of profits insuranceการประกันภัยการสูญเสียกำไร มีความหมายเหมือนกับ business interruption insurance [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
loading profitกำไรจากส่วนบวกเพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
lapsation profitกำไรจากกรมธรรม์ขาดอายุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sharing, profitการแบ่งปันกำไร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sharing, profitการแบ่งส่วนกำไร (ให้แก่ลูกจ้าง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sgraffito; graffito๑. กลวิธีวาดภาพผนังขูด๒. ภาพผนังขูด [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sickness benefitค่ารักษาพยาบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
super profit commissionค่าบำเหน็จกำไรเพิ่มพิเศษ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
accidental death benefitผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรมโดยอุบัติเหตุ ดู double indemnity [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
additional benefitผลประโยชน์เพิ่ม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
advance profits insuranceการประกันภัยกำไรที่คาดหมาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefitผลประโยชน์ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
benefitผลประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefitผลประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit elementธาตุเสริม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
benefit of discussionสิทธิของผู้ค้ำประกันที่จะขอให้เรียกลูกหนี้ชำระหนี้ก่อน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit of doubtประโยชน์แห่งความสงสัย (ที่ยกให้แก่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit of insuranceผลประโยชน์ในการประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit of salvageผลประโยชน์ซากทรัพย์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit paymentเงินชดเชย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
benefit policyกรมธรรม์กำหนดผลประโยชน์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit policyกรมธรรม์กำหนดผลประโยชน์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
benefit, fringeผลประโยชน์เกื้อกูล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
benefit, mutualผลประโยชน์ร่วมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
best fitการจัดแล้วพอดีที่สุด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
mutual benefitผลประโยชน์ร่วมกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mutual benefitผลประโยชน์ร่วมกัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
child benefitเงินช่วยเหลือบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
curve fittingการปรับเส้นโค้ง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
curve fittingการปรับเส้นโค้ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
capital benefitsผลประโยชน์เป็นเงินก้อน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
collation to a benefitการให้ผลประโยชน์เพิ่มเติม (ก. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
disability benefitผลประโยชน์ทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
disablement benefitผลประโยชน์เพื่อทุพพลภาพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
drive-fit; press-fitการสวมอัด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
doubt, benefit ofประโยชน์แห่งความสงสัย (ที่ยกให้แก่จำเลย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
death-in-service benefitsผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรมในหน้าที่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
death benefitผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
graffitiรอยขูดขีดเขียน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Special Remuneration Benefitการเก็บผลประโยชน์พิเศษจากกำไรส่วนเกิน, Example: การเก็บผลประโยชน์พิเศษจากกำไรส่วนเกิน ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษนี้ได้กำหนดให้มีขึ้นตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้รัฐได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์มากยิ่งขึ้น (นอกเหนือไปจากค่าภาคหลวงและภาษีที่ได้รับอยู่ตามปรกติ) ในกรณีของการที่ผู้รับสัมปทานพบแหล่งปิโตรเลียมขนาดใหญ่ หรือได้รับประโยชน์จากการที่น้ำมันดิบในตลาดโลกมีราคาสูงขึ้นอย่างฉับพลันหรือมีต้นทุนการสำรวจและผลิตต่ำ การคำนวณผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษจะกระทำเป็นรายปีจากจำนวน "กำไรปิโตรเลียม" ก่อนหักภาษีเงินได้ปิโตรเลียม หากปีใดไม่มี "กำไรปิโตรเลียม" เกิดขึ้นก็ยังไม่มีภาระต้องเสีย และ "จำนวนขาดทุนปิโตรเลียม" ในปีนั้น ก็สามารถยกยอดไปหักจากรายได้ในปีต่อๆไปได้จนกว่าจะหมด [ปิโตรเลี่ยม]
Excess profits taxภาษีกำไรเกินปรกติ [เศรษฐศาสตร์]
Fringe benefitผลประโยชน์เกื้อกูล [เศรษฐศาสตร์]
Cost-benefit analysisการวิเคราะห์ต้นทุนต่อผลตอบแทน [เศรษฐศาสตร์]
Benefit planแผนจัดผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Benefit investment periodช่วงของการลงทุนที่ได้รับผลประโยชน์ [เศรษฐศาสตร์]
Profitabilityความสามารถในการทำกำไร [เศรษฐศาสตร์]
Nonprofit corporationบริษัทที่ไม่แสวงกำไร [เศรษฐศาสตร์]
Seniority benefitผลประโยชน์ตามอาวุธโส [เศรษฐศาสตร์]
Curve fittingการปรับเส้นโค้ง [คอมพิวเตอร์]
Curve fittingการปรับเส้นโค้ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Profit takingการขายเพื่อเอากำไร, Example: การขายหลักทรัพย์ในระดับราคาที่สูงกว่าราคาที่ซื้อมาเพื่อที่จะรับผลกำไรจากระดับราคาที่สูงขึ้นมา คำนี้มักใช้อธิบายภาวะที่ราคาหลักทรัพย์กลับตกต่ำลงภายหลังจากที่ระดับราคาสูงขึ้นมาตลอดช่วงเวลาหนึ่ง [ตลาดทุน]
Assignments for benefit of creditorsการโอนสิทธิ์เพื่อผลประโยชน์ของเจ้าหนี้ [TU Subject Heading]
Bank profitsกำไรของธนาคาร [TU Subject Heading]
Corporate profitsกำไรขององค์การ [TU Subject Heading]
Disability benefitsประโยชน์ทดแทนกรณีทุพพลภาพ [TU Subject Heading]
Employee fringe benefitsประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Goodness-of-fit testsแบบทดสอบภาวะสารูปสนิทดี [TU Subject Heading]
Graffitiการวาดและเขียนในที่สาธารณะ [TU Subject Heading]
Nonprofit organizationsองค์การไม่หวังผลกำไร [TU Subject Heading]
Physical fitnessสมรรถภาพของร่างกาย [TU Subject Heading]
Physical fitness centersสถานกายบริหาร [TU Subject Heading]
Pipe fittingการติดตั้งท่อ [TU Subject Heading]
Pipe fittingsอุปกรณ์ท่อ [TU Subject Heading]
Postemployment benefitsประโยชน์เกื้อกูลผู้ถูกเลิกจ้าง [TU Subject Heading]
Profitกำไร [TU Subject Heading]
Profit-sharingระบบแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับลูกจ้าง [TU Subject Heading]
Access and Benefit Sharingการแบ่งปันผลประโยชน์และการเข้าถึง [การทูต]
Cost benefit analysisการวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ [การบัญชี]
Cost volume profit analysisการวิเคราะห์ต้นทุนจำนวนกำไร [การบัญชี]
Gross profitกำไรขั้นต้น [การบัญชี]
Gross profit methodวิธีสินค้าตามอัตรากำไรขั้นต้น [การบัญชี]
Net profitกำไรสุทธิ [การบัญชี]
Profitกำไร [การบัญชี]
Profit and loss accountบัญชีกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Profit and loss appropriation accountบัญชีกำไรขาดทุนจัดสรร [การบัญชี]
Profit and loss statementงบกำไรขาดทุน [การบัญชี]
Benefit-Risk Ratioอัตราส่วนผลดี-ผลเสี่ยง [การแพทย์]
Benefit/Cost Ratioอัตราส่วนระหว่างผลประโยชน์และค่าใช้จ่าย [การแพทย์]
Benefitsผลกำไรประโยชน์ [การแพทย์]
Best Fitเหมาะสมที่สุด [การแพทย์]
Bisulfiteไบซัลไฟท์, ไบซัลไฟต์ [การแพทย์]
Cardiovascular Fitness Testการทดสอบสมรรถภาพของระบบไหลเวียนของโลหิต [การแพทย์]
Cerebellar Fitหลังแอ่นแขนขาหมุนเข้าใน [การแพทย์]
Cost-Benefit Analysisการประเมินต้นทุนและประโยชน์, หน่วยที่ใช้วัดต้นทุนซึ่งมักจะเป็นเงินตรา, การวิเคราะห์ต้นทุนและผลได้ [การแพทย์]
Epileptic Fits, Repeatedอาการชักติดต่อกัน [การแพทย์]
Fitnessความสมบูรณ์แข็งแรง [การแพทย์]
survival of the fittestการอยู่รอดของผู้เหมาะสม, กระบวนการคัดเลือกโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลให้สิ่งมีชีวิตที่มีความเหมาะสมกว่าสามารถดำรงชีวิตและสืบพันธุ์ต่อไปได้  (ดู natural selection ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Induced Fit Theoryทฤษฎีชักนำให้เหมาะสม, ทฤษฎีการชักนำให้พอเหมาะ [การแพทย์]
Metabisulfiteเมตาไบซัลไฟท์ [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
benefitสวัสดิการที่ได้รับบริษัท เช่น ค่ารักษาพยาบาล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฯลฯ
fit outติดตั้ง
FITNESS OF PURPOSEตรงกับจุดประสงค์
fittingอุปกรณ์เชื่อมต่อ
glasses fitted(vt) ประกอบแว่น
Refit(vi) ยกเครื่อง ปรับโฉมใหม่ ปรับปรุงใหม่ แก้ไขใหม่, See also: renovate, restore, overhaul, Syn. reengineer
retrofit(vt) การปรับปรุงใหม หรือ การดัดแปลงแก้ไข
severance benefitค่าชดเชยเมื่อเลิกจ้าง
soffit(n) ฝ้าชายคา
survival of the fittest[เซอร์ไววัล ออฟ เดอะ ฟิตเทส] (phrase) การอยู่รอดของคนที่เก่งที่สุด
unemployment benefits(n) เงินชดเชยการว่างงาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A yodeler. Where did you get that outfit?พวกบ้านนอก แกไปเอาชุดนั้นมาจากไหน The Great Dictator (1940)
The time is 12.10 on the nose. Everything fits.เวลา 12.10 บนจมูก เหมาะกับทุกอย่าง 12 Angry Men (1957)
It would open up this timber area for development, which would benefit the economy;มันจะเปิดพื้นที่ป่าไม้นี้ การพัฒนาซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ; The Ugly American (1963)
I get you all clean, fit, ready for fighting and what do you do?ฉันจะได้รับทุกท่านสะอาดพอดี พร้อมสำหรับการต่อสู้และทำ ในสิ่งที่คุณจะทำอย่างไร How I Won the War (1967)
- Shut up. This man is not fit to plead.ชายผู้นี้ไม่สมควรที่จะสารภาพ How I Won the War (1967)
The kind fit for humans like yourself. You'll pass.อย่างเช่นคุณ... Beneath the Planet of the Apes (1970)
which You in Your infinite mercy have thought fit to deny to our brutish enemies!ขอให้พระเมตตาอันไพศาลของท่าน รู้เเจ้งเหตุผล ปฏิเสธที่จะช่วยศัตรูของเรา Beneath the Planet of the Apes (1970)
-Why can't we go back to our outfits?ทําไมเราไม่กลับไปพัก Beneath the Planet of the Apes (1970)
I couldn't possibly fit him in until Monday, sir. I'm booked solid.วันจันทร์ถึงจะมีคิวให้ ผมไม่ว่างเลย Blazing Saddles (1974)
Wort fit into a pineaded child Is that clear?คงไม่เหมาะกับเด็กสมองเล็ก ๆอย่างเธอ The Little Prince (1974)
Right there. Mary Ellen Moffit.ตรงนั้น เเมรื่ เอลเลน มอฟฟิท Jaws (1975)
And they didn't find God's word fit to print?เขาไม่คิดว่าคุ้ม ถ้าจะพิมพ์เรื่องพระเจ้าเหรอ Oh, God! (1977)
Not only is Willie Williams' organization nonprofit he personally pays over six figures in income tax every year.มูลนิธิวิลลี่ วิลเลี่ยมส์ไม่ได้แค่ ไม่รับผลตอบแทนเท่านั้น แต่ตัวเขาเอง จ่ายภาษีจำนวน 6 หลักทุก ๆ ปี Oh, God! (1977)
In that moment, Your Honor, when no one in this room knew what was going to happen next, in that flash of an instant lies the benefit of the doubt you must give me to know that my story is true.และในวินาทีนั้นครับท่านที่เคารพ เมื่อไม่มีใครในห้องนีรู้้ว่า จะเกิดอะไรขึ้นต่อ ในช่วงเีส้ยววินาทีนั้น Oh, God! (1977)
Why not? If the shit fits, wear it!ทำไมไม่ล่ะ ถ้ามันสวมใส่ได้พอดี ! The Blues Brothers (1980)
What a fitting end to your life's pursuits.เป็นการจบที่เหมาะสมกับสิ่งที่ ชีวิตคุณตามหาจริงๆ Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
If I wish to enjoy the benefits and protection of the British Empire it would be wrong of me not to help in its defense.ถ้าอยากได้ผลประโยชน์ และการคุ้มครองจากสหราชอาณาจักร คงไม่ถูกต้อง ถ้าผมไม่ช่วยปกป้อง Gandhi (1982)
If, however, His Majesty's government should, at some later date see fit to reduce the term no one will be better pleased than I.อย่างไรก็ตาม ถ้าในอนาคตรัฐบาลจะ พิจารณาลดโทษให้ จะไม่มีใครยินดีไปกว่าผม Gandhi (1982)
He knew that I was a war profiteer.เขารู้ว่าผมเป็นฉ้อโกงตอนสงคราม Clue (1985)
this is Emmett Fitz-Hume.Emmett Fitz-Hume Spies Like Us (1985)
Emmett Fitz-Hume. Austin Millbarge. when do we begin our training?- แล้วเริ่มเมื่อไหร่ครับ? Spies Like Us (1985)
Emmett Fitz-Hume.- ครับผม Spies Like Us (1985)
Fitz-Hume.จากคุณ Fitz-Hume Spies Like Us (1985)
everything's under control, mr. Fitz-Hume.- ใจเย็นน่า คุณ Fitz-Hume Spies Like Us (1985)
Fitz-Hume's in the custody of the tadzhik highway patrol because of you.Fitz-Hume โดนตำรวจทางหลวง Tadzhik จับตัวไป ก็เพราะคุณ Spies Like Us (1985)
the only project I have to complete is to get my partner out. Fitz-Hume! Fitz-Hume!ภารกิจของผม คือช่วยคู่หูออกมา Fitz-Hume! ขึ้นมา! Spies Like Us (1985)
Fitz-Hume!Fitz-Hume! Spies Like Us (1985)
I see the chief United States delegate mr. Emmett Fitz-Hume. mr.ผมเห็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายสหรัฐฯ คุณ Emmett Fitz-Hume ทุกคนอยากรู้ว่า การเจรจาเป็นอย่างไรบ้าง Spies Like Us (1985)
now if you'll excuse me, ed... thank you, mr. Fitz-Hume. thank you, Ed.ขอตัวก่อนครับ... คุณ Emmett Fitz-Hume Spies Like Us (1985)
Emmett Fitz-Hume, chief state department negotiator here at the disarmament talks re-entering what he has calledหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายสหรัฐฯ ในการเจรจาลดอาวุธนิวเคลียร์ Spies Like Us (1985)
Fits you perfect.ชื่อนี้เหมาะกับนายมาก An American Tail (1986)
# I think we fit together #ฉันคิดว่าเรา เข้ากันได้ดี An American Tail (1986)
Your hat... it fits.หมวกของลูก มันพอดี An American Tail (1986)
His dad was given to fits of rage.พ่อของเขาเป็นคนขี้โมโห Stand by Me (1986)
You guys are acting like my grandmother having a conniption fit.พวกนายทำท่าอย่างกะยายฉัน ตอนแกหงุดหงิดเลยว่ะ Stand by Me (1986)
They're only good for little problems that fit between commercials.พวกนั้นก็ดีแต่พวกปัญหาเล็ก ๆ แล้วก็เล็งแต่ค่าโฆษณานั่นแหละ Mannequin (1987)
We also have a very nice profit-sharing plan.เรามีแผนการเตรียมไว้ให้คุณ Mannequin (1987)
I thought it fitting, considering the rocky terrain.ข้าคิดว่ามันเหมาะสม ดูจากสภาพที่มีแต่หินนี่ The Princess Bride (1987)
It fit so nice, he said I could keep it.มันใส่ได้พอดีเลย เขาเลยยกให้ฉัน The Princess Bride (1987)
I can't. The dorm mother throws a fit if you go out before 10.ไม่ ฉันไม่ได้, หอพักหลักจะอยู่พอดี ถ้าเธอออกไปก่อน 10 โมง Akira (1988)
The work stinks, but the fringe benefits are great.เอาล่ะครับ คุณจะได้ พบกับเขาในไม่ช้านี้ Big (1988)
I like your outfit.- ชุดสวยนะ Punchline (1988)
Sixty-eight years since I wore this uniform, still fits me like a glove.68 ปีตั้งแต่ฉันใส่เครื่องแบบมา มันยังพอดีตัวฉันเหมือนถุงมือเลย Field of Dreams (1989)
Never, never talk in a car or in your hotel room, except for the benefit of their microphones.ไม่เคยไม่เคยพูดคุยในรถหรือในห้องพักโรงแรมของคุณ ยกเว้นเพื่อประโยชน์ของไมโครโฟนของพวกเขา The Russia House (1990)
That's a neat fit. Dante keeps it short.นั่นคือพอดีเรียบร้อย Dante ช่วยให้มันสั้น The Russia House (1990)
It doesn't matter. It's all profit.มันไม่สำคัญหรอก ทั้งหมดเกี่ยวกับผลประโยชน์ Goodfellas (1990)
Forget about money. You can afford a Morrie wig. Priced to fit every budget.ไม่แพง คุณซื้อได้ วิกมอรี่ คุณค่าที่คุณคู่ควร Goodfellas (1990)
Come in for a personalized fitting.ได้รับส่วนลดพิเศษ Goodfellas (1990)
I love the gold outfit.ฉันชอบที่มันห่อสีทอง Goodfellas (1990)
What good are these? None of them fit. What's the matter with you?นี่มันอะไรเนี่ย ใส่ไม่ได้สักอัน อะไรของนายวะ Goodfellas (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fitMake a handsome profit of one thousand dollars.
fitThis doesn't fit.
fitNever mind that. After all up till now he's stuffed himself on huge profit selling high brand-name goods of no real worth. From now on he can just try his best at honest trade.
fitStock investments do not always yield profit.
fitThis size doesn't fit me.
fitWhen the flight crew has their aircraft under control, everything is working normally and yet it still crashes into the ground, that's CFIT.
fitPeter, who is always "broke", is not fit to be a cashier at the bank; it would be like trying to put a square peg into a round hole.
fitA nervous person will not be fit for this job.
fitIt is from advertising that a newspaper earns most of its profits.
fitMake a profit on a transaction.
fitA third party makes off with the profits.
fitThis reference book is of benefit to you all.
fitI have read it to my great profit.
fitNo worries, I'm sure it will be a perfect fit for you!
fitHis ideas do not fit in with mine.
fitThe rise in house prices enabled him to sell his house at a big profit.
fitWhat a darling outfit.
fitOne profits from one's own mistakes.
fitHe made a profit of ten thousand dollars on the sale.
fitIf a door doesn't fit you might have to shave off a bit of the wood until it closes properly.
fitThe hat fits her perfectly.
fitIf the shoe fits...
fit"We've got taller so they don't fit." "Right, it's certainly not that we've got fat!" "The useful phrase 'grown up' is our trump card."
fitHe thinks he is fit for the position.
fitNo one doubts her fitness for the post.
fitThe company's profit amounted to $250 million before tax.
fitThe food was not fit for man or beast.
fitI think that this material is of benefit to everyone.
fitIn marriage, settling down benefits men more than women.
fitRainforests provide the earth with many benefits.
fitJohn is eighty years old. He says he feels fit.
fitAs a writer, she does not fit into any of the traditional categories.
fitIt will be to our mutual benefit to carry out the plan.
fitThe company provides health care and life insurance benefits for all of its employees.
fitShe is fit for the job.
fitSome find it easier to grasp the short-term effects of smoking, which include unfitness, wheezing, a general vulnerability to illness (smokers take twice as many days off sick as non-smokers), bad breath, bad skin and so on.
fitHe suffers from sudden fits of coughing.
fitRead such books as can benefit you.
fitSpeak louder for the benefit of those in the rear.
fitThis coat fits you.
fitBrokers struggling to make a profit don't always play by the book.
fitShe fitted me out with the money.
fitWho'd have thought this is how the pieces fit?
fitYou should get the job for which you are best fitted.
fitHer skirt fits closely.
fitShe is apt to fits of depression.
fitHis proposals did not fit in with our aims.
fitBoeing has calculated the chances of a series of crew errors leading to CFIT.
fitI look for all the world like an athlete in this outfit, but the truth is I don't do any sports at all.
fit"How are things going?" "Terrific. Income and profit are continuing to rise steadily."

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอาเปรียบ[aoprīep] (v) EN: exploit ; take advantage (of)  FR: profiter ; exploiter
อัตราผลกำไร[attrā phon kamrai] (n, exp) EN: profit margin
บำเหน็จ[bamnet] (n) EN: bonus ; premium ; reward ; gratuity ; benefit  FR: prime [ f ] ; rémunération [ f ] ; rétribution [ f ]
บำรุงตัว[bamrung tūa] (v, exp) EN: keep fit
บัญชีกำไรขาดทุน[banchī kamrai-khātthun] (n, exp) EN: profit and loss account
บันดาลโทสะ[bandān thōsa] (v, exp) EN: be in a fit of temper  FR: s'emporter
บรรลุผล[banluphon] (adj) FR: fructueux ; profitable
ใช้ประโยชน์[chai prayōt] (v, exp) EN: apply  FR: se servir de ; mettre à profit
ชักเนื้อ[chakneūa] (v, exp) EN: lose one' s benefit
ช่างฟิต[chang fit] (n) EN: fitter ; mechanic  FR: mécanicien-ajusteur [ m ]
ช่างเครื่อง[changkhreūang] (n) EN: mechanic ; fitter ; engineer  FR: mécanicien [ m ] ; ajusteur [ m ] ; ingénieur technicien [ m ]
ช่างซ่อม[chang sǿm] (n) EN: repairman ; fitter ; mechanic  FR: réparateur [ m ] ; dépanneur [ m ]
ช่างซ่อมเครื่องจักร[chang sǿm khreūangjak] (n, exp) EN: fitter ; mechanic
ฉวยโอกาส[chūay ōkāt] (v, exp) EN: seize the opportunity  FR: profiter de l'occasion ; saisir l'occasion/l'opportunité
ชุดเก่ง[chut keng] (n, exp) EN: favourite outfit
ได้กำไร[dāi kamrai] (v, exp) EN: profit  FR: faire du profit
ได้กำไรจาก[dāi kamrai jāk] (v, exp) EN: derive profit from
ได้กำไรงาม[dāi kamrai ngām] (v, exp) EN: be quite profitable
ได้ประโยชน์(จาก)[dāi prayōt (jāk)] (v, exp) EN: profit (from)  FR: profiter (de); tirer parti (de) ; être avantageux
ได้รูป[dāi rūp] (v, exp) EN: be well fit ; set something into shape
ได้ส่วน[dāisuan] (v) EN: be proportionate ; be proportional ; be balanced ; fit ; be right
ได้ส่วนสัด[dāisuansat] (v) EN: be proportioned ; be well fit
ได้ที่[dāithī] (v) EN: set ; be suitable ; be appropriate ; be fitting
ดัด[dat] (v) EN: modify ; correct ; adapt ; alter ; rectify ; straighten ; adjust ; make fit  FR: modifier ; corriger ; adapter ; redresser ; ajuster ; façonner
ดัดแปลง[datplaēng] (v) EN: modify ; alter ; adapt ; adjust ; change ; refit  FR: modifier ; adapter ; altérer
ดอกผล[døkphon] (n) EN: profit ; return ; capital gains ; produce ; fruit
ฟิต[fit] (x) EN: fit
ฟิตเนส[fitnes] (n) EN: fitness
ให้[hai = hāi] (x) EN: to ; for ; for the benefit of  FR: pour ; pour que ; à ce que ; à ; de
ให้กำไร[hai kamrai] (v, exp) EN: yield profit
ให้ผล[hai phon] (v, exp) EN: give a result ; give an outcome ; produce fruit ; produce results ; yield a profit ; benefit  FR: donner des résultats
หูช้าง[hūchāng] (n) EN: board cut to a right angle to fit into corners
จอห์น เอฟ. เคนเนดี[Jøn Ēf. Khēnnēdī] (n, prop) EN: John Kennedy ; John Fitzgerald Kennedy  FR: John Kennedy
จุดดี[jut dī] (n, exp) EN: good point ; strength ; advantage ; benefit  FR: point positif [ m ] ; avantage [ m ]
กำไร[kamrai] (n) EN: profit ; gain ; benefit ; advantage ; fruits  FR: gain [ m ] ; bénéfice [ m ] ; bénef (fam.) [ m ] ; boni [ m ] ; profit [ m ] ; avantage [ m ]
กำไรเบื้องต้น[kamrai beūangton] (n, exp) EN: profit margin
กำไรจากการดำเนินการ[kamrai jāk kān damnoēnkān] (n, exp) EN: operating profits
กำไรขั้นต้น[kamrai khanton] (n, exp) EN: gross profit
กำไรก่อนหักภาษี[kamrai køn hak phāsī] (n, exp) EN: earnings before tax ; pre-tax profit  FR: bénéfice avant impôts [ m ]
กำไรและขาดทุน[kamrai lae khātthun] (n, exp) EN: profit and loss ; profit & loss
กำไรสะสม[kamrai sasom] (n, exp) EN: accrued profit ; retained earnings
กำไรส่วนเกิน[kamrai suankoēn] (n, exp) EN: excess profit
กำไรสุทธิ[kamrai sutthi] (n, exp) EN: net profit  FR: bénéfice net [ m ]
กำไรที่ปรากฏตามบัญชี[kamrai thī prākot tām banchī] (n, exp) EN: book profit
กำไรที่ปราศจากความเสี่ยง[kamrai thī prātsajāk khwām sīeng] (n, exp) EN: arbitrage profit
การแบ่งผลกำไร[kān baeng phon kamrai] (n, exp) EN: profit sharing
การแบ่งส่วนกำไร[kān baengsuan kamrai] (n, exp) EN: profit sharing
การขยายผลกำไร[kān khayāi phon kamrai] (n, exp) EN: profit maximization  FR: maximisation du profit. le profit
การลดลงของกำไร[kān lotlong khøng kamrai] (n, exp) EN: profit drop
การเพิ่มขึ้นของผลกำไร[kān phoēmkheun khøng phon kamrai] (n, exp) EN: increase in profit

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FIT F IH1 T
FITT F IH1 T
FITE F AY1 T
FITS F IH1 T S
FITZ F IH1 T S
FITCH F IH1 CH
FITAK F IH1 T AE2 K
UNFIT AH0 N F IH1 T
FITES F AY1 T S
BEFIT B IH0 F IH1 T
REFIT R IY0 F IH1 T
FITHE F IH1 TH
FITTS F IH1 T S
MOFFIT M AA1 F IH0 T
FITTED F IH1 T AH0 D
FITTED F IH1 T IH0 D
FITZCO F IH1 T S K OW0
SOFFIT S AO1 F IH0 T
MISFIT M IH1 S F IH2 T
OUTFIT AW1 T F IH2 T
FITTON F IH1 T AH0 N
FITTRO F IH1 T R OW0
FITZER F IH1 T S ER0
FITTER F IH1 T ER0
LAFITE L AA0 F AY1 T
BEFITS B IH0 F IH1 T S
FITFUL F IH1 T F AH0 L
PROFIT P R AA1 F AH0 T
PROFIT P R AA1 F IH0 T
BENEFIT B EH1 N AH0 F IH0 T
MISFITS M IH1 S F IH2 T S
SOFITEL S AA1 F AH0 T EH2 L
PROFFIT P R AA1 F IH0 T
FITZROY F IH1 T S R OY2
HOFFITZ HH AA1 F IH0 T S
PARFITT P AA1 R F IH0 T
OUTFITS AW1 T F IH2 T S
FITNESS F IH1 T N AH0 S
REFFITT R EH1 F IH0 T
LAFITTE L AA0 F IH1 T
FITHIAN F IH1 TH IY0 AH0 N
PROFITS P R AA1 F IH0 T S
SMURFIT S M ER1 F IH0 T
FITTEST F IH1 T AH0 S T
FITTING F IH1 T IH0 NG
SULFITE S AH1 L F AY2 T
PROFITT P R AA1 F IH0 T
CHEFITZ CH EH1 F IH0 T S
FITZNER F IH1 T S N ER0
MOFFITT M AA1 F IH0 T

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gěi, ㄍㄟˇ, / ] to; for; for the benefit of; to give; to allow; to do sth (for sb); (passive particle) #51 [Add to Longdo]
[dàng, ㄉㄤˋ, / ] at or in the very same...; to pawn; suitable; adequate; fitting; proper; replace; represent #165 [Add to Longdo]
[chèn, ㄔㄣˋ, / ] balanced; to fit; well-off; suitable #365 [Add to Longdo]
利益[lì yì, ㄌㄧˋ ㄧˋ, ] benefit; (in sb's) interest #827 [Add to Longdo]
分享[fēn xiǎng, ㄈㄣ ㄒㄧㄤˇ, ] to share (joys, benefits, privileges etc) with others; to get one's share; to divide out; to partake #848 [Add to Longdo]
[dǎo, ㄉㄠˇ, ] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer #1,009 [Add to Longdo]
[lì, ㄌㄧˋ, ] advantage; benefit; profit; sharp #1,121 [Add to Longdo]
享受[xiǎng shòu, ㄒㄧㄤˇ ㄕㄡˋ, ] to enjoy (rights, benefits etc) #1,228 [Add to Longdo]
利润[lì rùn, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ, / ] profits #1,280 [Add to Longdo]
适合[shì hé, ㄕˋ ㄏㄜˊ, / ] to fit; to suit #1,331 [Add to Longdo]
[hé, ㄏㄜˊ, ] Chinese musical note; fit; to join #1,458 [Add to Longdo]
[yíng, ㄧㄥˊ, / ] to beat; to win; to profit #1,498 [Add to Longdo]
配合[pèi hé, ㄆㄟˋ ㄏㄜˊ, ] matching; fitting in with; compatible with; to correspond; to fit; to conform to; rapport; to coordinate with; to act in concert with; to cooperate; to become man and wife; to combine parts of machine #1,588 [Add to Longdo]
[pèi, ㄆㄟˋ, ] to join; to fit; to mate; to mix; to match; to deserve; to make up (a prescription) #1,657 [Add to Longdo]
[tiē, ㄊㄧㄝ, / ] to stick; to paste; to keep close to; to fit snugly; subsidize; allowance #1,684 [Add to Longdo]
成果[chéng guǒ, ㄔㄥˊ ㄍㄨㄛˇ, ] result; achievement; gain; profit #1,705 [Add to Longdo]
适应[shì yìng, ㄕˋ ㄧㄥˋ, / ] to suit; to fit; to be suitable; to adapt; to get used to sth #1,750 [Add to Longdo]
收益[shōu yì, ㄕㄡ ㄧˋ, ] earnings; profit #1,850 [Add to Longdo]
效益[xiào yì, ㄒㄧㄠˋ ㄧˋ, ] benefit #2,389 [Add to Longdo]
一阵[yī zhèn, ㄧ ㄓㄣˋ, / ] a burst; a fit; a peal #2,547 [Add to Longdo]
[féi, ㄈㄟˊ, ] loose-fitting; fat; fertile #2,657 [Add to Longdo]
权益[quán yì, ㄑㄩㄢˊ ㄧˋ, / ] rights and benefits #2,830 [Add to Longdo]
[zhuàn, ㄓㄨㄢˋ, / ] earn; make a profit #2,903 [Add to Longdo]
合适[hé shì, ㄏㄜˊ ㄕˋ, / ] suitable; fitting; decent; to fit #2,993 [Add to Longdo]
装修[zhuāng xiū, ㄓㄨㄤ ㄒㄧㄡ, / ] to decorate; interior decoration; to fit up; to renovate #3,041 [Add to Longdo]
收获[shōu huò, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ, / ] benefit, reward #3,185 [Add to Longdo]
收获[shōu huò, ㄕㄡ ㄏㄨㄛˋ, / ] a crop (in agriculture); a harvest; an acquisition; profit; gain; success; reward #3,185 [Add to Longdo]
[huá, ㄏㄨㄚˊ, ] to row; to paddle; to scratch a surface; profitable; worth (the effort); it pays (to do sth) #3,255 [Add to Longdo]
盈利[yíng lì, ㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, ] profit; gain #3,404 [Add to Longdo]
好处[hǎo chu, ㄏㄠˇ ㄔㄨ˙, / ] benefit; advantage #3,525 [Add to Longdo]
配备[pèi bèi, ㄆㄟˋ ㄅㄟˋ, / ] to allocate; to provide; to outfit with #4,122 [Add to Longdo]
融合[róng hé, ㄖㄨㄥˊ ㄏㄜˊ, ] a mixture; an amalgam; fusion; welding together; be in harmony with (nature); harmonize with; fit in #4,200 [Add to Longdo]
经济效益[jīng jì xiào yì, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄒㄧㄠˋ ㄧˋ, / ] economic benefit #4,444 [Add to Longdo]
[xiǎng, ㄒㄧㄤˇ, ] to enjoy; to benefit; to have the use of #4,487 [Add to Longdo]
优点[yōu diǎn, ㄧㄡ ㄉㄧㄢˇ, / ] merit; benefit; strong point #4,796 [Add to Longdo]
健身[jiàn shēn, ㄐㄧㄢˋ ㄕㄣ, ] physical exercise; gymnastics for fitness #5,241 [Add to Longdo]
[tiē, ㄊㄧㄝ, ] fit snugly #5,794 [Add to Longdo]
获利[huò lì, ㄏㄨㄛˋ ㄌㄧˋ, / ] profit; obtain benefits; benefits obtained #6,017 [Add to Longdo]
[yì, ㄧˋ, ] benefit; increase #6,100 [Add to Longdo]
受益[shòu yì, ㄕㄡˋ ㄧˋ, ] to benefit from; profit #6,661 [Add to Longdo]
实惠[shí huì, ㄕˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] tangible benefit; material advantages; advantageous (deal); substantial (discount) #6,875 [Add to Longdo]
吻合[wěn hé, ㄨㄣˇ ㄏㄜˊ, ] good fit; be identical #7,237 [Add to Longdo]
配件[pèi jiàn, ㄆㄟˋ ㄐㄧㄢˋ, ] fittings; mountings; replacement (parts); accessories #7,304 [Add to Longdo]
[shì, ㄕˋ, / ] to fit; to suit #7,884 [Add to Longdo]
牛仔裤[niú zǎi kù, ㄋㄧㄡˊ ㄗㄞˇ ㄎㄨˋ, / ] jeans; close-fitting pants #9,083 [Add to Longdo]
养生[yǎng shēng, ㄧㄤˇ ㄕㄥ, / ] to look after one's health; to keep fit; maintaining good health; health preservation #9,226 [Add to Longdo]
社会化[shè huì huà, ㄕㄜˋ ㄏㄨㄟˋ ㄏㄨㄚˋ, / ] socialization; to socialize; to fit into society; to train sb for society #10,192 [Add to Longdo]
划算[huá suàn, ㄏㄨㄚˊ ㄙㄨㄢˋ, ] to calculate; to weigh (pros and cons); to view as profitable; worthwhile; value for money; cost-effective #11,081 [Add to Longdo]
利润率[lì rùn lǜ, ㄌㄧˋ ㄖㄨㄣˋ ㄌㄩˋ, / ] profit margin #12,418 [Add to Longdo]
暴利[bào lì, ㄅㄠˋ ㄌㄧˋ, ] sudden huge profits #12,426 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
儲かる[もうかる, moukaru] TH: ได้กำไร  EN: to make a profit
利益[りえき, rieki] TH: ผลกำไรที่ได้จากการลงทุนลงแรงทำอะไรไป  EN: profits
適する[てきする, tekisuru] TH: เหมาะสม  EN: to fit

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abtretung { f } | Abtretungen { pl } | Abtretung einer Arbeitsnehmererfindung { f } | Abtretung kraft Gesetzes | Abtretung von Forderungen | Abtretung zugunsten der Gläubigerassignments | assignments | assignment of invention | assignment by operation of law | assignment of accounts receivable | assignment for the benefit of creditors [Add to Longdo]
Anfall { m }fit [Add to Longdo]
Angemessenheit { f }fittingness [Add to Longdo]
Anprobe { f } (von Kleidung)fitting (of clothes) [Add to Longdo]
Anschlussnippel { n }fitting [Add to Longdo]
Anschlussstück { n }connection; fitting; connecting piece [Add to Longdo]
Aprikosenkonfitüre { f }apricot jam [Add to Longdo]
Arbeitslosenunterstützung { f }; Arbeitslosentgeld { n } | Arbeitslosenunterstützungen { pl }unemployment benefit | unemployment benefits [Add to Longdo]
Arbeitsunfähigkeit { f } (wegen Krankheit)unfitness for work [Add to Longdo]
Armatur { f }; Armaturen { pl }fittings [Add to Longdo]
Armaturenbalken { m }fitting assembly [Add to Longdo]
Art { f }fits [Add to Longdo]
Asoziale { m, f }; Asozialersocial misfit [Add to Longdo]
Ausstattung { f }fitments [Add to Longdo]
Ausstattung { f }; Ausstaffierung { f }; Ausrüstung { f } | Austattungen { pl }; Ausrüstungen { pl }outfit | outfits [Add to Longdo]
Ausstattung { f }; Zubehör { n }fittings [Add to Longdo]
Bauschlosser { m }; Bauschlosserin { f } | Bauschlosser { pl }building fitter | building fitters [Add to Longdo]
Befestigungsniet { m }pushfit rivet [Add to Longdo]
Beihilfe { f }benefit [Add to Longdo]
Benefiz...; Wohltätigkeitsveranstaltung { f }benefit [Add to Longdo]
Benefizkonzert { n }benefit concert [Add to Longdo]
Benefizspiel { n }benefit match; charity match [Add to Longdo]
Benefizveranstaltung { f }benefit performance [Add to Longdo]
Beschlag { m }metal fittings; iron mounting [Add to Longdo]
Beschlag { m } (Bücher)bookfittings [Add to Longdo]
Betriebsergebnis { n }operating results; working results; rading profits [Add to Longdo]
Bisulfitzellstoff { m }bisulphite pulp [Add to Longdo]
Bruttogewinn { m }top-line profit [Add to Longdo]
Bruttoverdienst { m } | Bruttoverdienste { pl }gross profit | gross profits [Add to Longdo]
Buchgewinn { m }; rechnerischer Gewinnaccounting profit [Add to Longdo]
Deckungsbeitrag { m }contribution margin; profit margin [Add to Longdo]
Eignungsbeurteilung { f }fittness report [Add to Longdo]
Eignungsprüfung { f }; Gesundheitstest { m }fitness test [Add to Longdo]
Einbau { m } (eingebautes Teil)fitting [Add to Longdo]
Einbau { m }; Montage { f }installation; fitting [Add to Longdo]
Einbauküche { f }fitted kitchen [Add to Longdo]
Einhebelarmatur { f }single-lever fitting [Add to Longdo]
Einpresskopf { m }pressfit die [Add to Longdo]
Einpresszapfen { m }push-fit peg [Add to Longdo]
Einrichter { m }; Einrichterin { f }; Installateur { m }; Installateurin { f }; Monteur { m }; Monteurin { f } | Einrichter { pl }; Installateure { pl }; Monteure { pl }fitter | fitters [Add to Longdo]
Einrichtungsgegenstand { m }fitment [Add to Longdo]
Einträglichkeit { f }profitableness [Add to Longdo]
Elektroinstallateur { m }; Elektroinstallateurin { f }; Elektromonteur { m }eletrical fitter; electrician [Add to Longdo]
Entnahmearmaturen { pl }taps and fittings [Add to Longdo]
Erfolgsrechnungen { pl }profit and loss account [Add to Longdo]
Ertragssteigerung { f }rise in profits [Add to Longdo]
Erwerbsfähigkeit { f }fitness for work [Add to Longdo]
Erwerbsteuer { f }profit and income tax [Add to Longdo]
elektronisch erstelltes FahndungsfotoE-fit picture [Add to Longdo]
Feinsitz { m }medium fit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
CFIT[シーフィット, shi-fitto] (n) Controlled Flight Into Terrain; CFIT [Add to Longdo]
NPO[エヌピーオー, enupi-o-] (n) (See 非営利団体, 特定非営利活動法人) nonprofit organization; Not-for-Profit Organization [Add to Longdo]
NPO法[エヌピーオーほう, enupi-o-hou] (n) (See 特定非営利活動促進法) the NPO Law (1998); Law Concerning the Promotion of Specific Non-Profit Organization Activities [Add to Longdo]
NPO法人[エヌピーオーほうじん, enupi-o-houjin] (n) incorporated nonprofit organization [Add to Longdo]
to不定詞[ツーふていし, tsu-futeishi] (n) { ling } (See 原形不定詞) to-infitinitive; full infinitive [Add to Longdo]
あっぱっぱ;アッパッパ[appappa ; appappa] (n) loose-fitting summer dress [Add to Longdo]
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n, vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan [Add to Longdo]
お零れに預かる[おこぼれにあずかる, okoboreniazukaru] (exp) (uk) to get a tiny share of the profits; to get a small share of what someone is enjoying [Add to Longdo]
がたっと[gatatto] (adv) (1) (on-mim) with a clunk; with a clank; (2) the sound of a sudden decrease (in profits, vigor, etc.) [Add to Longdo]
きっちり[kicchiri] (adv, vs) (1) punctually; on the dot; precisely; (2) closely; tightly; (fits) like a glove; (3) without fail; (P) [Add to Longdo]
ごね得[ごねどく, gonedoku] (n) (col) getting what one wants by complaining or grumbling; profiting by holding out or taking a hard line; getting more by raising a ruckus [Add to Longdo]
しっくり[shikkuri] (adv-to) (1) (on-mim) exactly; nicely; to a tee; (vs) (2) to be fitting [Add to Longdo]
それ相応;其れ相応[それそうおう, soresouou] (adj-no, adj-na, n) appropriate; suitable; proper; fitting [Add to Longdo]
ばつを合わせる[ばつをあわせる, batsuwoawaseru] (exp, v1) (See 辻褄を合わせる) to make one's story to seem coherent; to adjust one's story to fit the situation [Add to Longdo]
ぶくぶく[bukubuku] (adj-na, adv, n, vs) (1) (on-mim) bulging; swelling (e.g. with water); loose-fitting or baggy (clothing); (2) bubbling; foaming [Add to Longdo]
ぼろい;ボロい[boroi ; boro i] (adj-i) (1) profitable; (2) worn-out; crumbling [Add to Longdo]
よしなに[yoshinani] (adv) at your own discretion; as you see fit [Add to Longdo]
アウトフィット[autofitto] (n) outfit [Add to Longdo]
アスレチッククラブ[asurechikkukurabu] (n) athletic club; fitness club; gym; sports club [Add to Longdo]
アバクロ[abakuro] (n) (col) (abbr) Abercrombie & Fitch (clothing retailer) [Add to Longdo]
イージーパンツ[i-ji-pantsu] (n) loose-fitting pants with an elastic or drawcord waist (wasei [Add to Longdo]
イードアルフィトル[i-doarufitoru] (n) Eid ul-Fitr (ara [Add to Longdo]
エアロビックフィットネス[earobikkufittonesu] (n) aerobic fitness [Add to Longdo]
エックスフィット[ekkusufitto] (n) { comp } XFIT [Add to Longdo]
カスリモヨウベニハゼ[kasurimoyoubenihaze] (n) Griffiths' pygmy-goby (Trimma griffithsi, found in the Indo-West Pacific); princess pygmy goby (Trimma marinae, found in Japan, New Guinea and Palau) [Add to Longdo]
グラフィティ[gurafitei] (n) graffiti [Add to Longdo]
グラフィティー[gurafitei-] (n) graffiti [Add to Longdo]
コーディネート(P);コーディネイト[ko-deine-to (P); ko-deineito] (n, vs) (1) coordinate; co-ordinate; coordination; (2) matching (e.g. clothes, accessories, furniture, colours); (n) (3) matching outfit (clothes and accessories); (P) [Add to Longdo]
コストベネフィット分析[コストベネフィットぶんせき, kosutobenefitto bunseki] (n) (See 費用便益分析) cost-benefit analysis [Add to Longdo]
コンフィ[konfi] (n) confit (fre [Add to Longdo]
サーモインナー[sa-moinna-] (n) thermo inner; inner lining (e.g. of ski boots) that is thermally molded to fit [Add to Longdo]
サルファイトパルプ[sarufaitoparupu] (n) sulfite pulp [Add to Longdo]
シャネラー[shanera-] (n) young women completely outfitted in Chanel clothing and accessories (wasei [Add to Longdo]
ジャストフィット[jasutofitto] (exp) it fits perfectly (wasei [Add to Longdo]
スキー用品[スキーようひん, suki-youhin] (n) ski outfit [Add to Longdo]
タケノコ継手;タケノコ継ぎ手;竹の子継手;竹の子継ぎ手[タケノコつぎて(タケノコ継手);たけのこつぎて(竹の子継手;竹の子継ぎ手), takenoko tsugite ( takenoko kei te ); takenokotsugite ( takenoko kei te ; takenoko ] (n) barb fitting; barbed tubing connection [Add to Longdo]
ハイドロサルファイト[haidorosarufaito] (n) hydrosulfite [Add to Longdo]
バストフィット[basutofitto] (n) the way a bra fits (wasei [Add to Longdo]
パッチ[pacchi] (n, vs) (1) patch; (n) (2) close-fitting trousers (kor [Add to Longdo]
フィジカルフィットネス[fijikarufittonesu] (n) physical fitness [Add to Longdo]
フィッティング[fitteingu] (n) fitting; (P) [Add to Longdo]
フィッティングルーム[fitteinguru-mu] (n) fitting room [Add to Longdo]
フィット[fitto] (n, vs) fit; (P) [Add to Longdo]
フィットネス[fittonesu] (n) fitness; (P) [Add to Longdo]
フィットネスクラブ[fittonesukurabu] (n) fitness club; health spa [Add to Longdo]
フィットネスシューズ[fittonesushu-zu] (n) fitness shoes [Add to Longdo]
フィットネスバイク[fittonesubaiku] (n) (See エアロバイク) exercise bike (wasei [Add to Longdo]
フィトエストロゲン[fitoesutorogen] (n) phytoestrogen [Add to Longdo]
フィトクロム[fitokuromu] (n) phytochrome [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
曲線近似圧縮[きょくせんきんじあっしゅく, kyokusenkinjiasshuku] curve-fitting compaction [Add to Longdo]
採算性[さいさんせい, saisansei] profitability [Add to Longdo]
使用性試験[しようせいしけん, shiyouseishiken] usability test, fitness-for-use test [Add to Longdo]
エックスフィット[えっくすふぃっと, ekkusufitto] XFIT [Add to Longdo]
フィット[ふぃっと, fitto] FIT [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fitly \Fit"ly\, adv.
   In a fit manner; suitably; properly; conveniently; as, a
   maxim fitly applied.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fitly
   adv 1: in an appropriate manner; "he was appropriately dressed"
       [syn: {appropriately}, {suitably}, {fittingly},
       {befittingly}, {fitly}] [ant: {inappropriately},
       {unsuitably}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top