ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-excise tax-

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: excise tax, *excise tax*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
excise taxภาษีสรรพสามิต [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Excise taxอากรสรรพสามิต [TU Subject Heading]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verbrauchsabgabe {f}; Akzise {f}excise tax [Am.] [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 excise tax
   n 1: a tax that is measured by the amount of business done (not
      on property or income from real estate) [syn: {excise},
      {excise tax}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-excise ( EH0 K S AY1 S) tax ( T AE1 K S)-

 


  

 
excise
 • ตัดออก: ผ่าตัดเอาออก [Lex2]
 • ภาษีสำหรับสินค้าในประเทศ: ภาษาสินค้าภายในประเทศ [Lex2]
 • เรียกเก็บภาษี: เก็บภาษี [Lex2]
 • (เอค'ไซซ) n. ภาษีสรรพสามิต,ภาษีสินค้า,ภาษี vt. (เอ็คไซซ') เรียกเก็บภาษีสรรพสามิต,เรียกเก็บภาษีสินค้า,เรียกเก็บภาษี,ตัดทิ้ง,ตัดออก,ตัดตอน,ตัดข้อความออก. ###SW. excisable adj. ดูexcise [Hope]
 • (n) อากร,ภาษี [Nontri]
 • (vt) ตัดออก,ตัดทิ้ง,ตัดตอน,เก็บอากร [Nontri]
 • /EH0 K S AY1 S/ [CMU]
 • /EH1 K S AY0 Z/ [CMU]
 • (n) /'ɛksaɪz/ [OALD]
 • (v) /'ɪks'aɪz/ [OALD]
tax
 • ภาษี: อากร, ภาษีอากร, เงินภาษี [Lex2]
 • ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก[Lex2]
 • การที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก: การเรียกร้องให้ใช้ความพยายามอย่างมาก [Lex2]
 • เก็บภาษี: เรียกภาษีจาก [Lex2]
 • จำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก: เรียกร้องให้ใช้ความอุตสาหะอย่างมาก [Lex2]
 • กล่าวหา: ตำหนิ, ประณาม, ด่า [Lex2]
 • (แทคซฺ) n. ภาษี,เงินภาษี,ภาระหน้าที่. vt. จัดเก็บภาษี,ทำให้เกิดภาระหน้าที่,ประณาม,ด่า,ตำหนิ,ประเมินค่า. ###SW. taxer n. taxingly adv. ###S. duty,impost,levy [Hope]
 • (n) ภาษี,ภาระหน้าที่ [Nontri]
 • (vt) ตำหนิ,ด่า,ประณาม,เก็บภาษี,ประเมินค่า [Nontri]
 • /T AE1 K S/ [CMU]
 • (v) /t'æks/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top