ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-europa-

Y UH0 R OW1 P AH0   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: europa, *europa*
Possible hiragana form: -えうろぱ-
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Europa Hotel.โรงแรมเดอะยูโรป้า Bainne (2010)
You call us. We're at the Europa Regina.โทรมานะ เราพักอยู่ที่ ยุโรป้า ริจิน่า The Story of Us (1999)

CMU English Pronouncing Dictionary
EUROPA    Y UH0 R OW1 P AH0

German-Thai: Longdo Dictionary
Europa(n) |das| ทวีปยุโรป

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Europakarte {f}euroboard [Add to Longdo]
Europarat {m}Council of Europe [Add to Longdo]
europaweitall over europe [Add to Longdo]
Europa {n}Europe [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おう, ou] EUROPA [Add to Longdo]
欧州[おうしゅう, oushuu] Europa [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (9 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Europa
   n 1: the 4th largest of Jupiter's satellites; covered with a
      smooth shell of frozen water

From Latin-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-lat-eng]:

 Europa
  1. Europa
  2. Europe

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 Europa
  1. Europa
  2. Europe
  3. Europa

From Italian-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-ita-eng]:

 Europa
  1. Europa
  2. Europe
  3. Europa

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 Europa
  1. Europa
  2. Europe
  3. Europa

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Europa /ɔiroːpaː/ 
  europe

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 Europa
  1. Europa(Eŭropo¹)
  2. Europe(Eŭropo²)
  3. Europa(Eŭropo³)

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Europa /øropa/
  1. Europa
  2. Europe
  3. Europa

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 Europa
  1. Europa
  2. Europe
  3. Europa

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top