ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-elastomer-

IH0 L AE1 S T AH0 M ER0   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: elastomer, *elastomer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
elastomer[N] สารที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นแบบยางธรรมชาติ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Elastomerพอลิเมอร์ที่มีสมบัติยืดหยุ่นคล้ายยาง สามารถเปลี่ยนรูปร่างและมิติได้เมื่อรับแรงกระทำ และเมื่อนำแรงกระทำนั้นออก อิลาสโตเมอร์ก็จะสามารถกลับคืนสู่รูปร่างและมิติเดิมได้ [เทคโนโลยียาง]

CMU English Pronouncing Dictionary
ELASTOMER IH0 L AE1 S T AH0 M ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Elastomer {n}; elastischer Kunststoff [chem.]elastomer [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 elastomer
   n 1: any of various elastic materials that resemble rubber
      (resumes its original shape when a deforming force is
      removed)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top