ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-egoistical-

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: egoistical, *egoistical*
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
egoistical (j) ˌɛgouˈɪstɪkəl (e2 g ou i1 s t i k @ l)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Egoistic \E`go*is"tic\, Egoistical \E`go*is"tic*al\, a.
   Pertaining to egoism; imbued with egoism or excessive
   thoughts of self; self-loving.
   [1913 Webster]
 
      Ill-natured feeling, or egoistic pleasure in making men
      miserable.                --G. Eliot.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 egoistical
   adj 1: limited to or caring only about yourself and your own
       needs [syn: {egoistic}, {egoistical}, {egocentric},
       {self-centered}, {self-centred}] [ant: {altruistic},
       {selfless}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-egoistical -

 


  

 
egoistical
 • (j) /ˌɛgɒu'ɪstɪkəl/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top