ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-dearer-

D IH1 R ER0   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: dearer, *dearer*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But some are dearer than the most.แต่บางตัวก็เป็นมากกว่านั้น The American (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
DEARER D IH1 R ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
dearer (j) dˈɪəʳrər (d i@1 r @ r)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Dear \Dear\ (d[=e]r), a. [Compar. {Dearer} (d[=e]r"[~e]r);
   superl. {Dearest} (d[=e]r"[e^]st).] [OE. dere, deore, AS.
   de['o]re; akin to OS. diuri, D. duur, OHG. tiuri, G. theuer,
   teuer, Icel. d[=y]rr, Dan. & Sw. dyr. Cf. {Darling},
   {Dearth}.]
   1. Bearing a high price; high-priced; costly; expensive.
    [1913 Webster]
 
       The cheapest of us is ten groats too dear. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Marked by scarcity or dearth, and exorbitance of price;
    as, a dear year.
    [1913 Webster]
 
   3. Highly valued; greatly beloved; cherished; precious. "Hear
    me, dear lady." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Neither count I my life dear unto myself. --Acts xx.
                          24.
    [1913 Webster]
 
       And the last joy was dearer than the rest. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Dear as remember'd kisses after death. --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   4. Hence, close to the heart; heartfelt; present in mind;
    engaging the attention.
    (a) Of agreeable things and interests.
      [1913 Webster]
 
         [I'll] leave you to attend him: some dear cause
         Will in concealment wrap me up awhile. --Shak.
      [1913 Webster]
 
         His dearest wish was to escape from the bustle
         and glitter of Whitehall.     --Macaulay.
    (b) Of disagreeable things and antipathies.
      [1913 Webster]
 
         In our dear peril.        --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Would I had met my dearest foe in heaven
         Or ever I had seen that day.   --Shak.
      [1913 Webster]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-dearer ( D IH1 R ER0)-

 


  

 
dearer
 • /D IH1 R ER0/ [CMU]
 • (j) /d'ɪəʳrər/ [OALD]
  [dear]
 • ซึ่งเป็นที่รักยิ่ง: ซึ่งเป็นสุดที่รัก [Lex2]
 • ที่รัก: สุดที่รัก, ทูนหัว, ยอดรัก, ผู้เป็นที่รัก [Lex2]
 • มีค่า: มีเกียรติอย่างยิ่ง [Lex2]
 • มีราคาสูง: มีราคา, มีมูลค่าสูง [Lex2]
 • (เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!. ###SW. dearness n. ดูdear คำที [Hope]
 • (adj) แพง,ราคาสูง,เป็นที่รัก,สุดสวาท,น่ารัก [Nontri]
 • /D IH1 R/ [CMU]
 • (n) /d'ɪəʳr/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top