ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-contrivance-

K AH0 N T R AY1 V AH0 N S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: contrivance, *contrivance*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contrivance(n) สิ่งประดิษฐ์
contrivance(n) อุบาย, Syn. plan, expedient

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONTRIVANCE K AH0 N T R AY1 V AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contrivance (n) kˈəntrˈaɪvəns (k @1 n t r ai1 v @ n s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contrivance \Con*triv"ance\, n.
   1. The act or faculty of contriving, inventing, devising, or
    planning.
    [1913 Webster]
 
       The machine which we are inspecting demonstrates, by
       its construction, contrivance and design.
       Contrivance must have had a contriver. --Paley.
    [1913 Webster]
 
   2. The thing contrived, invented, or planned; disposition of
    parts or causes by design; a scheme; plan; artifice;
    arrangement.
    [1913 Webster]
 
       Government is a contrivance of human wisdom to
       provide for human wants.       --Burke.
 
   Syn: Device; plan; scheme; invention; machine; project;
     design; artifice; shift. See {Device}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contrivance
   n 1: a device or control that is very useful for a particular
      job [syn: {appliance}, {contraption}, {contrivance},
      {convenience}, {gadget}, {gizmo}, {gismo}, {widget}]
   2: the faculty of contriving; inventive skill; "his skillful
     contrivance of answers to every problem"
   3: an elaborate or deceitful scheme contrived to deceive or
     evade; "his testimony was just a contrivance to throw us off
     the track" [syn: {contrivance}, {stratagem}, {dodge}]
   4: an artificial or unnatural or obviously contrived arrangement
     of details or parts etc.; "the plot contained too many
     improbable contrivances to be believable"
   5: any improvised arrangement for temporary use [syn: {lash-up},
     {contrivance}]
   6: the act of devising something [syn: {devisal}, {contrivance}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ
ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

-contrivance ( K AH0 N T R AY1 V AH0 N S)-

 


  

 
contrivance
 • สิ่งประดิษฐ์[Lex2]
 • อุบาย[Lex2]
 • (คันไทร'เวินซฺ) n. สิ่งประดิษฐ์,โครงการ,อุบาย,เพทุบาย,การประดิษฐ์,การออกอุบาย,การออกแบบ ###S. mechanism [Hope]
 • (n) การประดิษฐ์,สิ่งประดิษฐ์,โครงการ,อุบาย [Nontri]
 • /K AH0 N T R AY1 V AH0 N S/ [CMU]
 • (n) /k'əntr'aɪvəns/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can Suggest your own translation to Longdo

Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top