ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-complacency-

K AH0 M P L EY1 S AH0 N S IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: complacency, *complacency*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
complacency(n) ความพึงพอใจ, Syn. satisfaction, complacence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
complacency(คัมเพล'เซินซี) n. ความอิ่มอกอิ่มใจ, ความพึงพอใจ., Syn. complacence

English-Thai: Nontri Dictionary
complacency(n) ความพึงพอใจ, ความอิ่มเอมใจ, ความใจเย็น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
complacency(n) การหลงพึงพอใจ (แบบทุเรศ) Note: Longdo และ dictionary อื่นมองข้ามรูปแบบการใช้ในหลายคำ อย่างคำนี้ มีรูปแบบเชิงลบ และเป็นลบมาก. ทั้งคำ complacency และ complacent ไม่ตรงกับภาษาไทยที่เราใช้ทั่วไป จึงยากที่จะตั้งคำได้ตรง.

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMPLACENCY K AH0 M P L EY1 S AH0 N S IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
complacency (n) kˈəmplˈɛɪsənsiː (k @1 m p l ei1 s @ n s ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Complacence \Com*pla"cence\, Complacency \Com*pla"cen*cy\, n.
   [LL. complacentia: cf. F. complaisance. See {Complacent}, and
   cf. {Complaisance}.]
   1. Calm contentment; satisfaction; gratification.
    [1913 Webster]
 
       The inward complacence we find in acting reasonably
       and virtuously.            --Atterbury.
    [1913 Webster]
 
       Others proclaim the infirmities of a great man with
       satisfaction and complacency, if they discover none
       of the like in themselves.      --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. The cause of pleasure or joy. "O thou, my sole
    complacence." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. The manifestation of contentment or satisfaction; good
    nature; kindness; civility; affability.
    [1913 Webster]
 
       Complacency, and truth, and manly sweetness,
       Dwell ever on his tongue, and smooth his thoughts.
                          --Addison.
    [1913 Webster]
 
       With mean complacence ne'er betray your trust.
                          --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 complacency
   n 1: the feeling you have when you are satisfied with yourself;
      "his complacency was absolutely disgusting" [syn:
      {complacency}, {complacence}, {self-complacency}, {self-
      satisfaction}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top