ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-coin-

K OY1 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: coin, *coin*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coin(adj) ซึ่งเป็นแบบหยอดเหรียญ
coin(vt) ทำเหรียญกษาปณ์, See also: หลอมหรือหล่อโลหะเป็นกษาปณ์, ผลิตเหรียญกษาปณ์, Syn. mint
coin(vt) สร้าง (คำ), See also: คิด, ประดิษฐ์, Syn. mint, neologise, neologize, invent, fabricate
coin(n) เหรียญ, See also: เหรียญกษาปน์, Syn. cash

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coin toneสัญญาณเสียงหยอดเหรียญ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Coin Lesionก้อนเลือดในเนื้อปอดเห็นเป็นเงาคล้ายเงินเหรียญ, ก้อนเนื้อในปอด [การแพทย์]
Coin Soundเสียงกริ่งกังวาน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I found him putting a coin in one of your puddings.ฉันจะใส่เหรียญ ในพุดดิ้งเอง. The Great Dictator (1940)
Gentlemen, the coin is here!สุภาพบุรุษ เหรียญอยู่ที่ผม The Great Dictator (1940)
I put a coin in every pudding.ฉันใส่เหรียญในพุดดิ้งทุกอัน The Great Dictator (1940)
And in fact, if I may coin a phrase, leave no stone unturned.ที่จริงผมขอสร้างสํานวนใหม่ขึ้นมาว่า 'พลิกดูใต้ก้อนหินทุกก้อน' Rebecca (1940)
An armed unit escorting a cash box of gold coins meets a Yankee ambush and only three of them are saved.กองกำลังคุ้มกันหีบ ใส่เหรียญทองเกิดปะทะกับพวกแยงกี้... ...รอดมาแค่สามเอง... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
And these coins like its paddles.และเหรียญเหล่านี้ชอบพายเรือ Idemo dalje (1982)
Mama, put the coins on my eyes, 'cause I sure don't believe what I am seeing.แม่จ๋า, เอาเหรียญร้อน ๆ ยัดลูกตาหนูด้วย หนูไม่อยากเชื่อเลยว่าเห็นอะไรอยู่ Mannequin (1987)
I will put these coins over thereผมจะไปใส่เหรียญให้นะครับ Failan (2001)
According to this chart, I put the coins here.ว่ากันตามตำรา ข้าต้องวางเหรียญตรงนี้ Mulan 2: The Final War (2004)
It's tomorrow, so don't be late. And bring coins to play coin games.พรุ่งนี้ ห้ามสายนะ แล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมด้วย My Little Bride (2004)
They were five coins that were accidentally misstamped.พวกเขาขาดเงินเหรียญกษาปน์ 5 เซนต์กระทันหัน ผิดพลาดอย่างร้ายแรง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)
We just nailed a trigger-happy coin collector, so the deal is void, captain.เราเเค่เล่นงานมือปืนคลั่งกระหายเหรียญได้แค่นั้น งั้นข้อตกลงเป็นอันโมฆะ ผู้กอง Mr. Monk Meets the Godfather (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coinA coin dropped out of his pocket.
coinA coin rolled under the desk.
coinAlmost all societies now have a money economy based on coins and paper bills of one kind or another.
coinA nickel is a five-cent coin.
coinBecause there's a red-throated loon on the coin.
coinCan you exchange a 10000 yen note into 50 pence coins?
coinCoincidentally enough, I know him.
coinHe came across this old coin in an antique shop.
coinHe has no less than one hundred coins.
coinHe likes collecting old coins.
coinHe published the book about the history of coins.
coinHe put some coins in the box.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เหรียญ(n) coin, See also: medal, Example: เหรียญที่เธอคล้องคอนั้นเป็นเหรียญเนื้อเงิน, Count Unit: เหรียญ, อัน, Thai Definition: โลหะที่ทำเป็นรูปต่างๆ มีลักษณะกลมแบน
พัดดึงส์(n) coin, See also: gold coin worth 2.50 baht, Example: ในห้องเหรียญของพิพิธภัณฑ์มีเหรียญพัดดึงส์แสดงไว้ด้วย, Count Unit: เหรียญ, Thai Definition: เรียกเหรียญทองครั้งรัชกาลที่ 4 ชนิดหนึ่ง มีค่าเท่ากับ 1 ใน 32 ของชั่ง = 2.50 บาท
กระษาปณ์(n) coinage, See also: coin, Syn. กษาปณ์, Ant. กษาปน์, Thai Definition: เงินตราที่ทำด้วยโลหะ
เหรียญกระษาปณ์(n) coin, See also: medal, medallion, Example: ทางมูลนิธิจะผลิตเหรียญกระษาปณ์ออกมาจำหน่าย, Count Unit: เหรียญ, Thai Definition: เงินตราโลหะที่ใช้ชำระหนี้ได้ตามกฎหมายไม่เกินจำนวนที่กำหนดโดยกฎกระทรวง, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญญัติ[banyat] (v) EN: coin
กษาปณ์[kasāp] (n) EN: coin
เหรียญเสี่ยง[rīen sīeng] (x) EN: coin

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COIN K OY1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coin (v) kˈɔɪn (k oi1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
硬币[yìng bì, ㄧㄥˋ ㄅㄧˋ, / ] coin #13,812 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fernsprechautomat { m }coin box telephone [Add to Longdo]
Geldstück { n }; Münze { f } | Geldstücke { pl }; Münzen { pl }coin | coins [Add to Longdo]
Geldwechsler { m } (Automat)coin changer; change machine [Add to Longdo]
Münze { f } | Münzen { pl }coin | coins [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top