ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-chimpanzee-

CH IH0 M P AE1 N Z IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chimpanzee, *chimpanzee*
Possible hiragana form: ちんぱんぜえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chimpanzee(n) ลิงชิมแปนซี, Syn. chimp

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chimpanzee(ชิมแพนซี') n. ลิงชิมแพนซี

English-Thai: Nontri Dictionary
chimpanzee(n) ลิงชิมแปนซี

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chimpanzeeซิมแพนซี, ลิงซิมแปนซี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
chimpanzeeThe chimpanzee is an intelligent creature, capable of solving simple problems.
chimpanzeeThey are amused at the sight of chimpanzees.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลิงชิมแปนซี[ling chimpensī] (n) EN: chimpanzee  FR: chimpanzé [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CHIMPANZEE CH IH0 M P AE1 N Z IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chimpanzee (n) tʃˌɪmpænzˈiː (ch i2 m p a n z ii1)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schimpanse { m } [ zool. ] | Schimpansen { pl }chimpanzee | chimpanzees [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chimpanzee \Chim*pan"zee\ (ch[i^]m*p[a^]n"z[-e]; 277), n. [From
   the native name: cf. F. chimpanz['e], chimpans['e],
   chimpanz['e]e.] (Zool.)
   An african ape ({Pan troglodytes}, formerly {Anthropithecus
   troglodytes}, or {Troglodytes niger}) which approaches more
   nearly to man, in most respects, than any other ape. It is
   the most intelligent of non-human animals, and when full
   grown, it is from three to four feet high. A variant called
   the {pygmy chimpanzee}, or {bonobo}, has been recently
   recognized as a separate species.
   [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chimpanzee
   n 1: intelligent somewhat arboreal ape of equatorial African
      forests [syn: {chimpanzee}, {chimp}, {Pan troglodytes}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top