ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-chilli-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: chilli, *chilli*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chilli(n) พริก, Syn. chili

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chilli(ชิล'ลี) n. พริก (chili)

English-Thai: Nontri Dictionary
chilli(n) พริก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พริก(n) chilli, Syn. ต้นพริก, เม็ดพริก, Example: พืชสวนครัวที่หาได้ทั่วๆ ไปได้แก่แตงกวา พริก มะเขือ ขิง กระชาย เป็นต้น, Count Unit: เม็ด, ต้น, Thai Definition: ชื่อไม้ล้มลุกในสกุล Capsicum วงศ์ Solanaceae ผลมีรสเผ็ด มีหลายชนิด เช่น พริกขี้หนู

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chilli (n) tʃˈɪliː (ch i1 l ii)

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chili \Chil"i\, n. [Sp. chili, chile.]
   A kind of red pepper. See {Capsicum} [Written also {chilli}
   and {chile}.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chilli \Chil"li\, n.
   See {Chili}.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chilli
   n 1: very hot and finely tapering pepper of special pungency
      [syn: {chili}, {chili pepper}, {chilli}, {chilly}, {chile}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top