ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-balkon-

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: balkon, *balkon*
German-Thai: Longdo Dictionary
Balkon(n) |der, pl. Balkone/Balkons| เฉลียงหรือระเบียงบ้านที่อยู่นอกตัวบ้านและมีรั้วรอบขอบชิด โดยมากอยู่ชั้นบนของตัวอาคาร เช่น Gehen wir uns auf den Balkon setzen? เราไปนั่งบนระเบียงกันไหม , See also: Related: Terrasse

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Balkon {m}; Galerie {f} | Balkone {pl}balcony | balconies [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  Balkon /balkoːn/ 
   balcony

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

  balkon /bɑlkɔn/
   1. balcony
   2. platform
   3. platform

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

  balkon
   balcony

From Turkish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-tur-eng]:

  balkon
   balcony

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top